Adózási útmutatók

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá kerülés adókötelezettségei 2017. dec. 07.
Társasházi közös tulajdonú ingatlanrész értékesítése 2017. nov. 09.
A kisadózó vállalkozások iparűzési adó kötelezettsége 2017. dec. 09.
Társasház tisztségviselője részére fizetett tiszteletdíjak 2016. dec. 08.
Kockázatos adózók 2016. febr. 27.
Megbízható adózók 2016. febr. 28.
Alkalmi munka végzése társasháznál 2018. jan. 12.
Cégautó használata 2015. jún. 26.
Társasházi közös tulajdonú ingatlanrész bérbeadása 2017. dec. 30.
Szociális biztonságról szóló egyezmények 2016. szept. 07.
A gazdasági ellenőrzés segítése társasházakál 2017. márc. 14.
Az utazás költségeinek elszámolása 2014. dec. 19.
A társasházak adószáma 2016. szept. 16.
Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények 2020. aug. 13.
A gépjármű bérlés adózási szabályai 2014. okt. 14.
A gépjármű lízing adózása 2014. nov. 12.
Saját gépjármű hivatalos célú használata 2014. okt. 12.
Munkába járás utazási költségtérítése 2020. júl. 19.
Külföldi kiküldetés 2014. okt. 07.
Hivatali, üzleti utazás 2016. dec. 08.
Háztartási alkalmazott foglalkoztatása 2017. márc. 11.
Hozzájárulás-fizetési felső határ 2018. jan. 04.
Számlakibocsátással kapcsolatos mulasztások 2015. jún. 21.
A szolgáltatás díjának közlése 2014. nov. 05.
Fizetési kedvezmények az adózásban 2014. dec. 04.
Ingatlan bérbeadás 2018. jan. 04.
Nyeremények adózása 2016. márc. 24.
Családi kedvezmény 2017. ápr. 20.
Rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás 2016. febr. 13.
Megbízási szerződések 2013. szept. 06.
Választott tisztségviselők 2014. okt. 05.
Személyes közreműködés 2017. márc. 10.
A gazdasági társaság vezető tisztségviselője 2013. szept. 06.
Alultőkésítettség miatti társaságiadó-alap módosítás 2016. febr. 29.
Tagi kölcsön 2016. márc. 30.
Kamatkedvezményből származó jövedelem 2017. márc. 11.
Az osztalékból származó jövedelem 2017. márc. 10.
Az adótartozás jogkövetkezményei 2015. júl. 25.
Az adóhatóságok előtti képviselet 2015. jún. 05.
Az adóügyek elektronikus intézése 2014. aug. 01.
Az adófizetés általános szabályai 2015. jan. 09.
Az ekho választásának feltételei 2013. aug. 15.
A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények 2014. okt. 14.
Készpénzforgalom korlátozása 2014. dec. 12.
Minősített adózói adatbázis 2017. nov. 04.
Az adózás és adóztatás alapelvei 2013. ápr. 22.
Köztartozásmentes adózók 2017. nov. 14.

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.