Madonna - Messiah
MADONNA: MESSIAH
(2015)
MADONNA: A MEGMENTŐ
(2015)
I am the promise
That you cannot keep
Reap what you sow
Find what you seek
Az éltető remény vagyok,
amely végül mindig elillan,
ki mint vet, úgy arat,
legyen tiéd, amit keresel.
I am the sorceress
Down in the deep
I am the earth
Under your feet
Mágikus boszorkány vagyok
valahol mélyen legbelül,
a szilárd talaj vagyok
lábaid alatt.
I am the moon with no light of my own
You are the sun guarding your throne
I heard the angels whisper to me
Look for the signs
He is the one
Én vagyok a Hold, aki más fényében tündököl,
Te pedig a Nap, aki trónját védelmezi sugaraival.
Angyalok súgták halkan nekem:
Keresd a jeleket,
Ő az igazi.
I'll light a candle here in the dark
Making my way to your heart
I'll cast a spell that you can't undo
Till you wake up and you find that you love me too
Gyertyát gyújtok itt a sötétben,
fényével jutok majd így a szívedbe,
elvarázsollak és többé nem menekülsz,
amíg ráébredsz te is, hogy egymást szeretjük.
I'll be the bride that is married to life
You are the day, I am the night
Leave you a blanket of silver and gold
I'll keep you warm, do as I'm told
A boldogság menyasszonya leszek,
te vagy a nappal, én vagyok az éjszaka.
Ezüst és arany takarót hagyok neked,
melegítelek és kívánságaidat teljesítem.
I need your strength, it will keep me from harm
I'll be your queen, safe in your arms
Don't want to get to the end of my days
Saying I wasn't amazed
Szilárdságod kell nekem, megóv majd minden bajtól,
királynőd leszek, biztonságban a karjaidban.
Nem akarok napjaim végére érni
mondván: nem is volt igazán különleges.
I'll light a candle here in the dark
Making my way to your heart
I'll cast a spell that you can't undo
Till you wake up and you find
Gyertyát gyújtok itt a sötétben,
fényével jutok majd így a szívedbe,
elvarázsollak és addig nem menekülsz,
amíg ráébredsz te is.
I'll light a candle here in the dark
Making my way to your heart
I'll cast a spell that you can't undo
Till you wake up and you find that you love me too
Gyertyát gyújtok itt a sötétben,
fényével jutok el így a szívedbe.
Megbabonázlak és többé nem menekülsz,
amíg rájössz te is, hogy mindketten egymást szeretjük.

Songwriters: Ash Pournouri / Tim Bergling / Madonna Ciccone / Vincent Pontare / Magnus Lidehall / Salem A. Fakir

Magyar nyelvű dalszöveget írta: Szabó Ádám okleveles szakfordító és tolmács | 2019 © Minden jog fenntartva.

Szolgáltatások - Szakfordítás és tolmácsolás

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.