Könyvelőváltás

A könyvelőváltás szolgáltatásunk keretében a megrendelőnktől kapott meghatalmazás alapján elvégezzük az előírt adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges bizonylatok és más iratok átvételét, ennek érdekében a korábbi szolgáltatójánál kezdeményezzük az átadás-átvétel szabályos lebonyolítását.

Tisztelt Ügyfelünk!

A szolgáltatóváltásra vonatkozó végső döntés meghozatala előtt a legtöbb esetben célszerű átgondolni az alábbiakban felsorolt szempontokat a fennálló helyzet értékelése céljából a rendelkezésre álló lehetőségek, valamint a saját egyéni igények és elvárások figyelembevételével.

A dontéshozás előtt a szolgáltatóváltás alapvető indokát célszerű elsőként meghatározni.

Ha a jelenleg igénybe vett szolgáltatásokkal elégedetlen, esetleg a szolgáltatásokért fizetett díjat nem tartja megfelelőnek, vagy szívesen venne igénybe hasonló szolgáltatásokat a jelenleginél előnyösebb feltételekkel, abban az esetben kérjük, hogy ne hamarkodja el a szolgáltatóváltásra vonatkozó döntés meghozatalát.

✍ Azt javasoljuk, hogy ebben az esetben elsőként a jelenlegi szolgáltatójánál kísérelje meg az igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatásokat megtalálni. A könyveléssel és adótanácsadással foglalkozó vállalkozások közül a legtöbben folyamatosan fejlesztik az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat és számos esetben az interneten keresztül elérhető információk megismerésével már otthonában is kényelmesen tájékozódhat a rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben ez megoldható, abban az esetben a jelenlegi szolgáltatójánál érdeklődjön elsőként a kedvezőbb szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről, mivel az is előfordulhat, hogy a jelenlegi szolgáltatójánál lehetőség van a jelenleginél kedvezőbb megoldások igénybevételére.

Ha már ténylegesen elszánta magát a szolgáltatóváltásra, abban az esetben válassza ki azt a szolgáltatót, amely az egyéni igényeinek megfelelő szolgáltatásokat tudja magas szakmai színvonalon biztosítani.

✍ Javasoljuk, hogy lehetőség szerint több szolgáltató ajánlatainak megismerése után válasszon és próbálja meg tárgyilagosan összehasonlítani azok tartalmát. A döntés meghozatalánál a rövid távú érdekek mellett a hosszabb távon előnyösnek minősülő szempontokat is próbálja meg értékelni. A rendszeresen fizetendő díjakra és az alapdíjban foglalt szolgáltatások tartalmára fordítson nagy figyelmet, továbbá érdeklődjön, hogy az alapdíjon kívül még milyen egyéb költségek merülhetnek fel.

✍ A szolgáltató kiválasztása során vegye figyelembe azokat a szempontokat, amelyeket legfontosabbnak tekint, mint például a szolgáltató által biztosított szolgáltatások választékát, a szolgáltatások minőségét és szakmai színvonalát, az ügyfelek által igénybe vehető esetleges díjkedvezményeket, a tájékoztatás módját és minőségét, a szolgáltató szakmai felkészültségét, tapasztalatát és elérhetőségét, valamint a személyre szóló figyelem mértékét, amelyek mind nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a kínált szolgáltatások igénybevételével jelentős időt és pénzt tudjon megtakarítani, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése megszakítás nélkül gördülékeny, pontos, precíz, naprakész és hosszú távon megbízható legyen.

A szolgáltató kiválasztásánál célszerű annak felmérésére törekedni, hogy a kínált szolgáltatások igénybevétele mennyiben tud hozzájárulni a jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosításához és a tevékenységhez kapcsolódó adókockázatok elfogadható szintre csökkentéséhez, amelynek ereményeként nemcsak jelentős időt és pénzt takaríthat meg, hanem az előírt kötelezettségek szabályos teljesítésének köszönhetően több figyelmet tud fordítani a jövőre vonatkozó tervek sikeres megvalósítására is.

Ügyviteli és tanácsadási szolgáltatásaink

A gyakorlatban hatékonyan alkalmazható megoldásokkal támogatjuk szolgáltatásaink megrendelőit annak érdekében, hogy a jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása mellett eredményüket növelni, kockázataikat és kiadásaikat pedig csökkenteni tudják, ezért megbízható partnerként hosszú távú szakmai felelősségvállalással kívánunk hozzájárulni ügyfeleink üzleti sikerének növekedéséhez.

A szolgáltatásaink igénybevételével megrendelőink nemcsak jelentős költségeket és időt takaríthatnak meg, hanem nagymértékben javulhat szervezetük működésének átláthatósága is, amely mind a felügyeleti szervek és ellenőrző hatóságok előtti megjelenés szempontjából, mind a befektetői bizalom erősítése és megtartása érdekében egyaránt kedvező és kívánatos tulajdonság lehet.

A megrendelőink egyedi igényeinek megfelelően kialakított tanácsadási és ügyviteli szolgáltatásokat kínálunk adózás (adótanácsadás, adóképviselet, adóügyvitel), számvitel (könyvvezetés, beszámolókkészítés, szabályzatok összeállítása), bérszámfejtés (munkaügyi adminisztráció), továbbá gazdasági és üzleti jellegű szakfordítás és tolmácsolás, valamint üzleti tanácsadás területén.

Az alapszolgáltatásokon kívül további különleges szakismereteket igénylő területeken is megrendelőink rendelkezésére állunk a gazdasági-pénzügyi tervezés, az információszolgáltatás, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés támogatása és a hatékony hivatali ügyintézés biztosítása érdekében.

A szolgáltatások teljesítése során általánosan törekedünk a szakmai és minőségi követelmények magas színvonalú teljesítésére, a ránk bízott ügyekben a megrendelő jogos igényeit szem előtt tartva, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásainak, valamint a rendeltetésszerű, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményeinek megfelelő módon a legjobb tudásunk szerint járunk el.

Ingyenes konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy e-mailben vagy telefonon keresztül szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot. A szolgáltatások minden esetben az egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetők igénybe versenyképes piaci árakon, kizárólag az írásban érvényesen megkötött szolgáltatási szerződés kölcsönös aláírását követően.

A lehetőségek felmérése és a szerződéskötés előkészítése érdekében minden lehetséges új megrendelő részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk, amelynek igénybevétele sem a lehetséges új szerződő fél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Lépjen kapcsolatba

Lényegesnek tartjuk a szolgáltatásaink minőségét és nagyra értékeljük a már szerződött, valamint a lehetséges jövőbeli ügyfeleink bizalmát egyaránt.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel:  +36 1 445 2034
Fax: +36 1 700 2079

Kapcsolatfelvétel: Boyd Edina

Személyes ügyintézés

A személyes ügyfélfogadás ideje: hétköznap 10-17 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban.

A személyes ügyintézés helyszíne a szolgáltató budapesti székhelyén kívül előzetes megbeszélést követően a szerződő fél székhelye, telephelye, illetőleg a szerződő fél és a szolgáltató által kölcsönösen elfogadott egyéb helyszín is lehet a szerződő fél és a szolgáltató közös megegyezése esetén.

A szolgáltatásaink teljesítése során általánosan törekszünk a szakmai és minőségi követelmények magas színvonalú teljesítésére, a ránk bízott ügyekben a megrendelő jogos igényeit szem előtt tartva, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásainak, valamint a rendeltetésszerű, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményeinek megfelelő módon a legjobb tudásunk szerint járunk el.

Ügyviteli szolgáltatások - Könyvelőváltás

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.