Elérhetőségek

Általános ügyintézés:

Telefon: +36 1 445 0460

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

☛ kapcsolatfelvétel, pénzügy, számlaegyeztetés

Szabó Ádám

Telefon: +36 1 445 2034

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Mobiltelefon: +44 7723 501066

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

☛ adószakértés, beszámolókészítés, szakfordítás, könyvvezetés

Popovits Zsuzsanna Anna

Telefon: +36 1 705 3801

Mobiltelefon: +36 30 665 1953

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

☛ könyvelés, bérszámfejtés, civil szervezetek, számlázás

A megbízások teljesítése során általánosan igyekszünk a szakmai és minőségi követelmények magas színvonalú teljesítésére, a ránk bízott ügyekben a megrendelők jogos igényeit szem előtt tartva, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásainak, valamint a rendeltetésszerű, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményeinek megfelelő módon a legjobb tudásunk szerint járunk el.

Személyes ügyintézés

A személyes ügyintézés ideje: munkanapokon 08-18 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban.

A személyes ügyintézés jelenleg Budapesten, a III. kerületben a Hévízi úton, valamint a XIV. kerületben az Erzsébet királyné útján egyaránt lehetséges.

A személyes ügyintézés helyszíne előzetes megbeszélést követően a megrendelő (képviselője) és a szolgáltató (képviselője) által kölcsönösen elfogadott más helyszín is lehet a megrendelő (képviselőjének) és a szolgáltató (képviselőjének) közös megegyezése (egyetértése) alapján.

Szakmai konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Javasoljuk, hogy az adóügyi és nyilvántartási kötelezettségek teljesítésével összefüggő feladatok biztosítása érdekében még kellő időben, minél hamarabb intézkedjen, hogy a késedelemmel együtt járó kockázatok és többletmunka igény mértéke még lehetőség szerint alacsony szintű legyen.

Szolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságok

Az adótanácsadói és adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadását, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetését, valamint a jogszabályban előírt szakmai és egyéb követelmények teljesítésének ellenőrzését az adópolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó minisztérium végzi a 26/2008. (VIII.30.) PM rendelet előírásainak megfelelően.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek végzésére jogosító engedélyek kiadását, továbbá a könyvviteli szolgáltatás nyújtására jogosító engedéllyel rendelkező személyek nyilvántartásának vezetését, valamint a jogszabályban előírt szakmai és egyéb követelmények teljesítésének ellenőrzését az adópolitikáért és számviteli szabályozásért felelős miniszter irányítása alá tartozó minisztérium végzi a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

A szakfordító és a tolmácsolási tevékenységek központi ágazati irányítását az igazságügyi és rendészeti miniszter látja el a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet alapján.

A szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatására vonatkozó követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezések, valamint a panaszkezelés rendjére előírt szabályok megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Magyar nyelvű oldalak - Lépjen kapcsolatba

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.