Általános díjszabás egyéni vállalkozók részére

A könyvelési díj összegét az egyéni vállalkozók esetében is a nyilvántartási feladatok szakismeret- és munkaidő-szükségletével arányos díjtételek alkalmazásával ajánljuk megállapítani a vállalkozás egyedi nyilvántartási igényeinek megfelelően kialakított feltételekkel.

Adóügyviteli és könyvviteli szolgáltatások alapdíja:  0 – 12 000 Ft/hónap*

▸ könyvviteli elszámolás nyilvántartási rendszerének (alap- és kiegészítő nyilvántartások) biztosítása,

▸ egyéni vállalkozó saját adó- és járulékkötelezettségeiről a havi rendszerességű bevallások teljesítése,

▸ éves jövedelemadó-bevallás elkészítése, adóügyek elektronikus intézése az állami adóhatóságnál,

▸ adótanácsadás igény esetén havonta egy alkalommal személyesen, telefonon lehetőség szerint,

▸ adófolyószámla egyeztetése igény esetén legalább negyedévente egy alkalommal,

▸ adóigazolások kérelmezése, adóhatósági adatbázisokba felvétel kérelmezése

Éves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  2 000 Ft/hónap

Negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  4 000 Ft/hónap

Havi rendszerességű általános forgalmi adó bevallás alapdíja:  6 000 Ft/hónap

▸ alanyi adómentesség szabályos választásának időszakában forgalmi adó bevallás alapdíja nem kerül felszámításra,

▸ jogelőd nélkül alakult adózók forgalmiadó-bevallásának alapdíja a tényleges forgalmi adatokhoz igazodik

Könyvviteli szolgáltatás teljesítménydíja könyvelési tételenként:  100 Ft/tétel

▸ elszámolások jogszerűségének, megbízhatóságának, alátámasztottságának biztosítása,

▸ alap- és kiegészítő nyilvántartásokban rögzített tételek száma alapján meghatározva

A nyilvántartási rendszer kialakítása, az ügyviteli és tanácsadási szolgáltatások ellenértéke a díjazás havi alapját képezi, a szolgáltatási díj munkaidő-ráfordítással arányos része pedig a nyilvántartásba rögzített gazdasági események könyvelési tételeinek száma szerint kerül meghatározásra.

Alkalmazottak foglalkoztatása

Biztosítási jogviszony létesítése, változása vagy megszűnése:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos bejelentések teljesítése, szükséges igazolások kiállítása,

▸ egyéni vállalkozó saját biztosítási jogviszonyával kapcsolatos bejelentések teljesítése esetén nem kerül felszámításra

Bérszámfejtés személyenként havonta rendszeresen vagy alkalmanként:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ havi rendszerességű kötelező adatszolgáltatások teljesítése; bérkartonok, bérjegyzékek és bérösszesítők készítése,

▸ egyéni vállalkozó saját adó- és járulékkötelezettségeiről a havi rendszerességű bevallások teljesítése után nem fizetendő

Béren kívüli juttatások elszámolásának adminisztrációs különdíja:  1 000 Ft/fő/alkalom

Munkáltatói adómegállapítással készített személyi jövedelemadó bevallás:  2 000 Ft/fő/alkalom

▸ amennyiben a munkáltató vállalja és a magánszemély megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek

Külföldi magánszemély részére teljesített alkalmi kifizetés elszámolása:  3 000 Ft/fő/alkalom

▸ nemzetközi szerződés vagy EU jogi aktus rendelkezéseinek alkalmazása, biztosítási kötelezettség megállapítása

Tevékenységi különdíjak

Kereskedelmi tevékenység végzésének különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

▸ intenzív árukereskedelmi tevékenység rendszerének megfelelő elszámolási követelmények esetén

Devizás tételek rendszeres elszámolásának különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

Értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események különdíja:  min. 2 000 Ft/hónap*

Közösségi kereskedelemmel kapcsolatos tevékenység különdíja:  min. 3 000 Ft/hónap*

Közösségen kívüli külkereskedelmi (export-import) tevékenység különdíja:  min. 6 000 Ft/hónap*

Eseti szolgáltatási díjak (igény szerint)

Adótanácsadás díja, szóbeli konzultáció:  10 000 Ft/óra** ***

Adótanácsadás munkadíja, írásban kidolgozva:  18 000 Ft/óra**

** Az első megkezdett óra, majd minden további megkezdett fél óra (30 perc) után (Budapesten utazási idő nélkül) számítva.

*** A személyes megbeszélés keretében nyújtott szóbeli adótanácsadás a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek részére díjmentes, amennyiben annak igénybevétele az adókötelezettségek szabályos teljesítésével, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelő adózási lehetőségekkel összefüggő kérdések megválaszolására irányul.

Önellenőrzés, helyesbítés, bevallás átdolgozása:  3 000 Ft/alkalom

▸ kizárólag az ügyfél érdekkörében felmerült hiányosság pótlása esetén kerül felszámításra

Eseti megbízás alapdíja adóügyben:  ügyérték 1 százaléka, min. 3 000 Ft

Eseti megbízás sikerdíja adóügyben:  eltörölt fizetési kötelezettség 2 százaléka

▸ fizetendő adóelőleg összegének csökkentésére irányuló kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel,

▸ bírságtartozás mérséklésére irányuló kérelem, fellebbezés iránti kérelem elkészítése a szükséges mellékletekkel

Házipénztár nyilvántartás utólagos elkészítése:  100 Ft/tétel

▸ készpénz átadásával teljesített fizetések adatait alapesetben a pénzkezeléssel megbízott személy(ek)nek kell rögzítenie,

▸ képviselő által átadott számlák, nyugták, pénztárbizonylatok, számlakivonatok adatai alapján, utólag elkészítve

Adóhatósági személyes ügyintézés:  6 000 Ft/óra**

Képviselet adóellenőrzés alkalmával:  min. 20 000 Ft/alkalom, egyedi megállapodás szerint

Könyvelés ellenőrzése, szakvéleménnyel:  min. 12 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Kisvállalkozás gazdálkodásának elemzése:  min. 18 000 Ft, egyedi megállapodás szerint

Személyes konzultáció:  szerződött ügyfelek részére havonta egy alkalommal, továbbiak szükség szerint

A szokásos gazdasági események körén kívüli feladatok teljesítése egyedi megállapodás szerint történik.


A feltüntetett díjakra adómentesség miatt általános forgalmi adó alapesetben nem kerül felszámításra.

A közzétett tájékoztatás nem teljes körű, a honlapon megjelenített információ nem minősül konkrét ajánlattételnek.


Elérhetőségek

A személyes ügyintézés ideje:
munkanapokon 8-18 óra között

Mobiltelefon: +36 30 984 1576

Szabó Ádám

okleveles közgazdász, adószakértő,

regisztrált könyvviteli szolgáltató

Telefon:  +36 1 445 2034

Telefax:  +36 1 700 2079

Konzultációs lehetőség

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, abban az esetben kérjük, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk. A szolgáltatások minden esetben a megrendelő egyedi igényeknek megfelelően kialakított feltételek szerint vehetőek igénybe, írásban érvényesen megkötött szerződés kölcsönös elfogadása alapján.

A szerződéskötés előkészítése és a lehetőségek felmérése céljából az érdeklődők részére díjmentes szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk (lehetőség szerint), amelynek igénybevétele sem az érdeklődő lehetséges új ügyfél, sem a szolgáltató számára önmagában semmilyen jövőbeli kötelezettséggel nem jár.

Szakmai felelősségbiztosításunk

A szakmai felelősségbiztosításunkat a Generali Biztosító Zrt. társasággal kötött szerződésünk alapján kiállított biztosítási kötvényünk garantálja, amellyel évente összesen 15 millió forint, káronként 3 millió forint értékhatárig nyújtunk fedezetet az esetleges szakmai műhibából eredő károkkal kapcsolatos kárigényekre a következő biztosított tevékenységek körében: adótanácsadás, könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés és társadalombiztosítási ügyintézés.

Magyar nyelvű oldalak - Díjszabások

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.