Közzétett beszámolók megtekintése

A letétbe helyezett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet. [Szt. 153. § (4) bekezdés]

A Céginformációs Szolgálat az elektronikus formátumban megküldött beszámolók ingyenes megismerését az e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon biztosítja. [11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés]

A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozata ismerhető meg, továbbá a honlap biztosítja a csatolt elektronikus űrlap megismerhetőségét is. [11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés]

A letétbe helyezett beszámolók megtekintése és letöltése a felhasználó azonosítása nélkül bárki által díjmentesen kezdeményezhető az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának internetes honlapján: közzétett beszámolók megtekintése

A honlapon a közzétett iratok cégnév, cégjegyzékszám vagy adószám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek. [11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3. § (3) bekezdés]

A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a céginformációs szolgálat őrzi, gondoskodik a beszámolót érintő archiválási feladatok ellátásáról. [Ct. 19. § (4) bekezdés]

Magyar nyelvű oldalak - Beszámolókészítés

A honlapon közzétett tájékoztatás nem minden esetben naprakész vagy teljes körű. Az információk felhasználása előtt mindig ellenőrizze azok helyességét és alkalmazhatóságát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések tanulmányozásával vagy a szakterületen naprakész ismeretekkel rendelkező tanácsadó szolgáltatásának igénybevételével!