Cégautó használata

A cégautó használatának költségei

A társasági adó hatálya alá tartozó adózó esetében a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősülnek a cégautó használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költségek, ráfordítások, ideértve az azzal összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetéseket is. [Tao. tv. 3. sz. melléklet B) 6. pont]

A cégautó magáncélú használatának költségei

Az útnyilvántartás vezetése

A cégautóadó

Adózási információk - Adózási útmutatók