Jövedelemadózás

Jövedelemadózás

A gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek különböző módon szerzett jövedelmeinek adóztatása rendkívül szerteágazó és összetett rendszerben valósul meg. Az egyes adóalanyokra és a különféle jövedelemtípusokra eltérő szabályok vonatkoznak sokféle kedvezmény igénybevételének lehetőségével. A jövedelemadózás rendszere alapvetően önadózásra épül, viszont a munkáltatók, a kifizetők kötelesek az általuk foglalkoztatott magánszemélyek adóját, adóelőlegét megállapítani és levonni, továbbá a vonatkozó előírások szerint bevallani és megfizetni. A munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a Munka Törvénykönyvének előírásaira is megfelelő figyelmet kell fordítani az adókötelezettségek megállapításánál. A társasági adózás szabályai a nemzetközi gyakorlathoz igazodnak és a közösségi harmonizációjukat ugyan még nem sikerült megvalósítani, azonban a kapcsolt vállalkozások tekintetében Magyarországon is bevezetésre került a transzferárak megállapításának az OECD-modellegyezmény 9. cikkében foglalt rendelkezések szerinti szabályozása. A központi költségvetés bevételei között a magánszemélyek jövedelemadóból származó befizetéseinek összege továbbra is meghaladja a gazdálkodó szervezetek jövedelemadó jellegű befizetéseinek mértékét, azonban a legjelentősebb részt nem a jövedelemadók, hanem már hosszú idők óta a fogyasztáshoz kapcsolódó közvetett adók befizetései képviselik jelenleg is.

JÖVEDELEMADÓZÁS: Hatályos törvények

Szja. [személyi jövedelemadó] 1995. évi CXVII. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 18:44)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:20)
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
magánszemélyek közterhekhez való hozzájárulásának szabályai ▪ alapelvektörvény hatályafogalmak: belföld, belföldi illetőségű magánszemély, külföldi illetőségű magánszemély, jövedelemszerzés helye, költségtérítés, hivatali, üzleti utazás, kiküldetés (kirendelés), külföldi kiküldetés, kiküldetési rendelvény, szokásos piaci érték, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, mezőgazdasági kistermelő, társas vállalkozás, bér, minimálbér, EGT-állam, értékpapír, vagyoni értékű jog, reprezentáció, üzleti ajándékjövedelem, bevétel, elismert költség, külföldi pénznem átszámításadóalapba nem tartozó bevételekköltségnek nem számító kiadásoktámogatások, adókötelezettség keletkezéseadó mértéke 16 százalék (kivételekkel) ▪ bevétel megszerzésének időpontja, nyilvántartási szabályok ▪ adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás, adóhatóság közreműködése nélküli bevallás, munkáltatói adómegállapításmit nem szükséges bevallaniösszevont adóalap: nem önálló tevékenység, nem önálló tevékenységből származó jövedelem, önálló tevékenység, önálló tevékenységből származó jövedelem, egyéb jövedelemösszevont adóalap számításacsaládi kedvezmény (adóalap csökkentés) ▪ számított adó ▪ külföldön megfizetett adó beszámításaösszevont adóalap adójaadókedvezmények: személyi kedvezmény, őstermelői kedvezményönkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat, rendelkezés a befizetett adó 1+1 százalékáróladóelőleg-fizetés: adóelőleg megállapítása, adóelőleg-alap, adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, adóelőleg-nyilatkozat, különbözeti bírság felszámítás, fizetendő előlegkülön adózó jövedelmek: egyéni vállalkozásból származó jövedelem (vállalkozói bevétel, támogatások elszámolása, bevételt növelő tételek, bevételt csökkentő tételek, elismert vállalkozói költségek, elhatárolt veszteség, vállalkozói adóalap, jövedelem-(nyereség-)minimum, vállalkozói személyi jövedelemadó, vállalkozói osztalékalap, átalányadózás, átalányban megállapított jövedelem, tevékenység szüneteltetése) ▪ fizetővendéglátó tevékenységingó vagyontárgy átruházásingatlan átruházásvagyoni értékű jog átruházástartási, életjáradéki és öröklési szerződéskamatjövedelemértékpapír-kölcsönzéscsereügyletosztalékárfolyamnyereségellenőrzött tőkepiaci ügyletektartós befektetésekvállalkozásból kivont jövedelemegyes juttatások adózása: egyes meghatározott juttatások, csekély értékű ajándék, béren kívüli juttatásokkamatkedvezménylakás bérbeadása önkormányzatnaktársasház és társasüdülő jövedelmenyereményértékpapír formájában megszerzett vagyoni értékértékpapírra vonatkozó jog révén szerzett vagyoni értékmunkavállalói értékpapír-juttatási programstatisztikai besorolási rendmellékletek: adómentes bevételek, összevont adóalapba tartozó bevételek, összevont adóalap megállapításához elszámolható költségek, általános forgalmi adó elszámolhatósága, adónyilvántartások, mezőgazdasági őstermelői tevékenység, privatizációs lízing, egyéni vállalkozó bevételei, egyéni vállalkozó költségei, vállalkozói adókedvezmények
1995. évi CXVII. törvény indokolása a személyi jövedelemadóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.11.01. – 2014.12.31. 2014.08.15. – 2014.10.31. 2014.07.16. – 2014.08.14. 2014.07.15. – 2014.07.15. 2014.05.16. – 2014.07.14. 2014.05.06. – 2014.05.15. 2014.03.15. – 2014.05.05. 2014.02.25. – 2014.03.14. 2014.01.01. – 2014.02.24. 2013.12.29. – 2013.12.31. 2013.12.15. – 2013.12.28. 2013.11.30. – 2013.12.14. 2013.10.01. – 2013.11.29. 2013.08.31. – 2013.09.30. 2013.08.05. – 2013.08.30. 2013.08.01. – 2013.08.04. 2013.07.06. – 2013.07.31. 2013.07.01. – 2013.07.05. 2013.01.01. – 2013.06.30. 2012.12.28. – 2012.12.31. 2012.11.30. – 2012.12.27. 2012.11.17. – 2012.11.29. 2012.09.01. – 2012.11.16. 2012.08.01. – 2012.08.31. 2012.07.21. – 2012.07.31. 2012.07.01. – 2012.07.20. 2012.06.27. – 2012.06.30. 2012.06.20. – 2012.06.26. 2012.04.01. – 2012.06.19. 2012.03.31. – 2012.03.31. 2012.01.01. – 2012.03.30. 2011.12.29. – 2011.12.31. 2011.12.22. – 2011.12.28. 2011.11.30. – 2011.12.21. 2011.11.15. – 2011.11.29. 2011.10.03. – 2011.11.14. 2011.10.01. – 2011.10.02. 2011.09.29. – 2011.09.30. 2011.09.01. – 2011.09.28. 2011.07.15. – 2011.08.31. 2011.07.01. – 2011.07.14. 2011.06.18. – 2011.06.30. 2011.04.02. – 2011.06.17. 2011.04.01. – 2011.04.01. 2011.01.01. – 2011.03.31. 2010.12.22. – 2010.12.31. 2010.08.18. – 2010.12.21. 2010.08.16. – 2010.08.17. 2010.08.01. – 2010.08.15. 2010.05.01. – 2010.07.31. 2010.04.01. – 2010.04.30. 2010.03.01. – 2010.03.31. 2010.01.01. – 2010.02.28. 2009.11.28. – 2009.12.31. 2009.11.17. – 2009.11.27. 2009.11.01. – 2009.11.16. 2009.10.01. – 2009.10.31. 2009.09.01. – 2009.09.30. 2009.08.22. – 2009.08.31. 2009.07.09. – 2009.08.21. 2009.07.01. – 2009.07.08. 2009.06.01. – 2009.06.30. 2009.02.01. – 2009.05.31. 2009.01.01. – 2009.01.31. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.11.16. – 2007.12.31. 2007.10.15. – 2007.11.15. 2007.07.01. – 2007.10.14. 2007.06.01. – 2007.06.30. 2007.05.18. – 2007.05.31. 2007.04.07. – 2007.05.17. 2007.04.01. – 2007.04.06. 2007.03.20. – 2007.03.31. 2007.03.01. – 2007.03.19. 2007.02.15. – 2007.02.28. 2007.02.06. – 2007.02.14. 2007.01.02. – 2007.02.05. 2007.01.01. – 2007.01.01. 2006.12.23. – 2006.12.31. 2006.09.01. – 2006.12.22. 2006.07.01. – 2006.08.31. 2006.01.02. – 2006.06.30. 2006.01.01. – 2006.01.01. 2005.11.15. – 2005.12.31. 2005.10.01. – 2005.11.14. 2005.08.27. – 2005.09.30. 2005.08.22. – 2005.08.26. 2005.08.01. – 2005.08.21. 2005.07.08. – 2005.07.31. 2005.07.01. – 2005.07.07. 2005.05.10. – 2005.06.30. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.11.15. – 2004.12.31. 2004.10.08. – 2004.11.14. 2004.09.24. – 2004.10.07. 2004.07.01. – 2004.09.23. 2004.05.01. – 2004.06.30. 2004.04.26. – 2004.04.30. 2004.01.01. – 2004.04.25. 2003.11.14. – 2003.12.31. 2003.09.23. – 2003.11.13. 2003.07.18. – 2003.09.22. 2003.07.01. – 2003.07.17. 2003.01.01. – 2003.06.30. 2002.03.31. – 2002.12.31. 2002.01.01. – 2002.03.30. 2001.09.01. – 2001.12.31. 2001.08.17. – 2001.08.31. 2001.07.03. – 2001.08.16. 2001.01.01. – 2001.07.02. 2000.11.14. – 2000.12.31. 2000.01.01. – 2000.11.13. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.07.01. – 1998.12.31. 1998.06.25. – 1998.06.30. 1998.06.16. – 1998.06.24. 1998.01.01. – 1998.06.15. 1997.12.31. – 1997.12.31. 1997.11.03. – 1997.12.30. 1997.10.11. – 1997.11.02. 1997.06.07. – 1997.10.10. 1997.04.05. – 1997.06.06. 1997.04.01. – 1997.04.04. 1997.01.01. – 1997.03.31. 1996.07.13. – 1996.12.31. 1996.03.20. – 1996.07.12. 1996.01.01. – 1996.03.19. 1995.12.22. (közlönyállapot)

Szha. [szociális hozzájárulási adó] 2011. évi CLVI. törvény (IX. fejezet)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 18:46)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:26)
2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás ▪ adóalanyok: szociális hozzájárulási adó alanyaiadó alapja: kifizető szociális hozzájárulási adó alapja, adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyok, kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja, adóalap megállapításának különös szabályai, mentesülés a különös szabályok alkalmazása alóladó mértéke 27 százalékadókedvezmények: munkabérek nettó értékének megőrzése, szakképzettséget nem igénylő munkakörök, Karrier Híd Program megvalósítása, megváltozott munkaképességű vállalkozók, huszonöt év alatti és ötvenöt év feletti munkavállaló foglalkoztatása, tartósan álláskereső személyek foglalkoztatása, anyasági ellátások folyósításához kapcsolódó foglalkoztatás, szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások, kutatók foglalkoztatásaadókedvezmények korlátozásaeljárási szabályokértelmező rendelkezések: egyéni vállalkozó, munkaviszony, minimálbér, harmadik állam, mezőgazdasági őstermelő, mezőgazdasági kistermelő, kifizető, saját jogú nyugdíjas, egyházi személy, álláskeresési ellátás, tartósan álláskereső, Pftv. adókedvezmények
Korábbi változatok (+)
2014.03.15. – 2014.12.31. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.11.30. – 2013.12.31. 2013.08.01. – 2013.11.29. 2013.07.01. – 2013.07.31. 2013.05.03. – 2013.06.30. 2013.01.01. – 2013.05.02. 2012.07.02. – 2012.12.31. 2012.07.01. – 2012.07.01. 2012.06.20. – 2012.06.30. 2012.05.02. – 2012.06.19. 2012.05.01. – 2012.05.01. 2012.04.07. – 2012.04.30. 2012.02.02. – 2012.04.06. 2012.02.01. – 2012.02.01. 2012.01.03. – 2012.01.31. 2012.01.02. – 2012.01.02. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.12.22. – 2011.12.30. 2011.12.11. – 2011.12.21. 2011.12.10. – 2011.12.10. 2011.12.02. – 2011.12.09. 2011.12.01. – 2011.12.01. 2011.11.30. – 2011.11.30. 2011.11.29. (közlönyállapot)

Tbj. [társadalombiztosítási ellátásra jogosultak és járulékok] 1997. évi LXXX. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:23)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:26)
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyok szabályozása ▪ értelmező rendelkezések: foglalkoztató, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, társas vállalkozó, kiegészítő tevékenységet folytató, saját jogú nyugdíjas, foglalkoztatott, járulékalapot képező jövedelem, minimálbér, belföldi, EGT-állam, harmadik állam, külföldi ▪ társadalombiztosítás: biztosítottak, biztosítás időtartama, biztosítás szünetelése, társadalombiztosítási ellátások ▪ baleseti ellátásra jogosultak, egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, magánnyugdíj szolgáltatás és kifizetés ▪ általános szabályok: biztosított foglalkoztatott járulékfizetése, kiegészítő tevékenységet folytatók járulékfizetése, korkedvezmény-biztosítási járulék, foglalkoztató táppénz-hozzájárulása, járulékalapot nem képező jövedelem, felszolgálási díj, borravaló, előírtnál több járulék levonás ▪ különös szabályok: saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, munkaerő-piaci járulékot nem fizetnek, társas vállalkozók járulékfizetése, egyéni vállalkozók járulékfizetése, mezőgazdasági őstermelők járulékfizetése, járulékfizetés több biztosítási jogviszony egyidejű fennállásakor ▪ megállapodás társadalombiztosítási ellátásra: szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére, szolgálati idő szerzésére, egészségügyi szolgáltatás biztosítására ▪ biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése ▪ nem biztosított személyek kötelező járulékfizetése ▪ társadalombiztosítási nyilvántartások ▪ adatszolgáltatási kötelezettség, adatvédelem ▪ eljárási szabályok: társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás ▪ járulékok megállapítása, bevallása és megfizetése ▪ külföldi vállalkozás járulékkötelezettségeinek teljesítése ▪ magánnyugdíj-pénztári visszalépések és tagdíjak elszámolásának szabályai
Korábbi változatok (+)
2015.01.01. – 2015.03.31. 2014.12.20. – 2014.12.31. 2014.05.06. – 2014.12.19. 2014.03.15. – 2014.05.05. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.11.30. – 2013.12.31. 2013.08.01. – 2013.11.29. 2013.07.01. – 2013.07.31. 2013.05.03. – 2013.06.30. 2013.01.01. – 2013.05.02. 2012.12.23. – 2012.12.31. 2012.11.30. – 2012.12.22. 2012.09.01. – 2012.11.29. 2012.07.26. – 2012.08.31. 2012.07.01. – 2012.07.25. 2012.06.20. – 2012.06.30. 2012.02.01. – 2012.06.19. 2012.01.01. – 2012.01.31. 2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.12.22. – 2011.12.30. 2011.12.01. – 2011.12.21. 2011.11.30. – 2011.11.30. 2011.09.01. – 2011.11.29. 2011.07.27. – 2011.08.31. 2011.06.25. – 2011.07.26. 2011.04.01. – 2011.06.24. 2011.03.12. – 2011.03.31. 2011.01.01. – 2011.03.11. 2010.12.23. – 2010.12.31. 2010.11.20. – 2010.12.22. 2010.11.03. – 2010.11.19. 2010.10.03. – 2010.11.02. 2010.04.01. – 2010.10.02. 2010.03.01. – 2010.03.31. 2010.01.01. – 2010.02.28. 2009.11.01. – 2009.12.31. 2009.07.14. – 2009.10.31. 2009.07.01. – 2009.07.13. 2009.01.01. – 2009.06.30. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.11.24. – 2007.12.31. 2007.07.01. – 2007.11.23. 2007.04.07. – 2007.06.30. 2007.04.01. – 2007.04.06. 2007.01.01. – 2007.03.31. 2006.09.01. – 2006.12.31. 2006.01.01. – 2006.08.31. 2005.11.23. – 2005.12.31. 2005.11.01. – 2005.11.22. 2005.10.01. – 2005.10.31. 2005.09.01. – 2005.09.30. 2005.08.27. – 2005.08.31. 2005.07.01. – 2005.08.26. 2005.05.10. – 2005.06.30. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.05.01. – 2004.12.31. 2004.01.01. – 2004.04.30. 2003.07.01. – 2003.12.31. 2003.06.30. – 2003.06.30. 2003.03.28. – 2003.06.29. 2003.01.01. – 2003.03.27. 2002.12.29. – 2002.12.31. 2002.03.31. – 2002.12.28. 2002.01.01. – 2002.03.30. 2001.08.17. – 2001.12.31. 2001.07.13. – 2001.08.16. 2001.07.01. – 2001.07.12. 2001.01.01. – 2001.06.30. 2000.11.01. – 2000.12.31. 2000.01.01. – 2000.10.31. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.07.23. – 1998.12.31. 1998.07.01. – 1998.07.22. 1998.06.16. – 1998.06.30. 1998.04.01. – 1998.06.15. 1998.02.01. – 1998.03.31. 1998.01.01. – 1998.01.31. 1997.07.25. (közlönyállapot)

Eho. [egészségügyi hozzájárulás] 1998. évi LXVI. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:20)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:26)
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. – 
egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátása, egészségügyi hozzájárulás alanya, 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás, 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás, hozzájárulás-fizetési felső határ, mentes az egészségügyi hozzájárulás alól, fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély, béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások, ingatlan bérbeadás jövedelme, tételes költségelszámolást választó egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő, átalányadózó mezőgazdasági kistermelő, másik tagállamban biztosított személy jövedelme, eljárási szabályok
NAV, Adókulcsok, járulékmértékek: Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség (EHO 2006–2013): [html]
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.12.31. 2013.08.01. – 2013.12.31. 2013.01.01. – 2013.07.31. 2012.01.01. – 2012.12.31. 2011.01.01. – 2011.12.31. 2010.12.22. – 2010.12.31. 2010.01.01. – 2010.12.21. 2009.02.01. – 2009.12.31. 2009.01.01. – 2009.01.31. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.09.01. – 2007.12.31. 2007.07.01. – 2007.08.31. 2007.06.01. – 2007.06.30. 2007.01.01. – 2007.05.31. 2006.09.01. – 2006.12.31. 2006.01.01. – 2006.08.31. 2005.11.01. – 2005.12.31. 2005.10.01. – 2005.10.31. 2005.05.10. – 2005.09.30. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.05.01. – 2004.12.31. 2004.01.01. – 2004.04.30. 2003.07.01. – 2003.12.31. 2003.01.01. – 2003.06.30. 2002.01.01. – 2002.12.31. 2001.08.17. – 2001.12.31. 2001.07.01. – 2001.08.16. 2001.01.01. – 2001.06.30. 2000.01.01. – 2000.12.31. 1999.07.06. – 1999.12.31. 1999.01.01. – 1999.07.05. 1998.11.14. (közlönyállapot)

Tao. [társasági adó] 1996. évi LXXXI. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:19)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:26)
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
társasági adózás szabályai, társasági adózás alapelvei, társasági adó alanyai, fogalmak (adomány, behajthatatlan követelés, bejelentett részesedés, bejelentett immateriális jószág, ellenőrzött külföldi társaság, foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma, kapcsolt vállalkozás, látvány-csapatsport), társasági adóalap megállapítása, jövedelem-(nyereség-)minimum, társasági adóalapot csökkentő jogcímek, társasági adóalapot növelő jogcímek, társasági adóalap módosításának különös szabályai, veszteségelhatárolás, szokásos piaci ár, társasági adó mértéke, mentesség a társasági adó alól, adókedvezmények (filmalkotás vagy előadó-művészeti szervezet támogatójának adókedvezménye, kis- és középvállalkozások adókedvezménye, szövetkezet társaságiadó-kedvezménye, fejlesztési adókedvezmény, látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye), társasági adó előlege, társasági adóelőleg kiegészítése, kettős adózás elkerülése, átmeneti rendelkezések, mellékletek (értékcsökkenési leírás szabályai, leírási kulcsok jegyzéke, költségek és ráfordítások elszámolhatósága, társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek, kedvezményezett tevékenységek)
1996. évi LXXXI. törvény indokolása a társasági adóról és az osztalékadóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.12.20. – 2014.12.31. 2014.11.27. – 2014.12.19. 2014.11.01. – 2014.11.26. 2014.10.07. – 2014.10.31. 2014.09.16. – 2014.10.06. 2014.08.15. – 2014.09.15. 2014.07.15. – 2014.08.14. 2014.07.04. – 2014.07.14. 2014.03.15. – 2014.07.03. 2014.02.25. – 2014.03.14. 2014.01.22. – 2014.02.24. 2014.01.01. – 2014.01.21. 2013.12.15. – 2013.12.31. 2013.11.30. – 2013.12.14. 2013.08.01. – 2013.11.29. 2013.07.01. – 2013.07.31. 2013.06.30. – 2013.06.30. 2013.05.19. – 2013.06.29. 2013.02.01. – 2013.05.18. 2013.01.01. – 2013.01.31. 2012.11.30. – 2012.12.31. 2012.07.01. – 2012.11.29. 2012.06.20. – 2012.06.30. 2012.04.14. – 2012.06.19. 2012.03.01. – 2012.04.13. 2012.01.01. – 2012.02.29. 2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.12.17. – 2011.12.21. 2011.11.25. – 2011.12.16. 2011.07.27. – 2011.11.24. 2011.07.01. – 2011.07.26. 2011.01.01. – 2011.06.30. 2010.12.16. – 2010.12.31. 2010.11.20. – 2010.12.15. 2010.08.16. – 2010.11.19. 2010.08.01. – 2010.08.15. 2010.05.15. – 2010.07.31. 2010.03.01. – 2010.05.14. 2010.01.01. – 2010.02.28. 2009.11.28. – 2009.12.31. 2009.11.12. – 2009.11.27. 2009.10.01. – 2009.11.11. 2009.07.09. – 2009.09.30. 2009.07.01. – 2009.07.08. 2009.06.01. – 2009.06.30. 2009.01.01. – 2009.05.31. 2008.09.01. – 2008.12.31. 2008.07.31. – 2008.08.31. 2008.01.01. – 2008.07.30. 2007.09.25. – 2007.12.31. 2007.08.01. – 2007.09.24. 2007.07.01. – 2007.07.31. 2007.05.29. – 2007.06.30. 2007.02.28. – 2007.05.28. 2007.02.15. – 2007.02.27. 2007.01.01. – 2007.02.14. 2006.12.23. – 2006.12.31. 2006.08.18. – 2006.12.22. 2006.07.17. – 2006.08.17. 2006.07.01. – 2006.07.16. 2006.01.02. – 2006.06.30. 2006.01.01. – 2006.01.01. 2005.11.15. – 2005.12.31. 2005.10.01. – 2005.11.14. 2005.08.22. – 2005.09.30. 2005.07.01. – 2005.08.21. 2005.05.10. – 2005.06.30. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.11.23. – 2004.12.31. 2004.10.08. – 2004.11.22. 2004.06.10. – 2004.10.07. 2004.05.01. – 2004.06.09. 2004.04.26. – 2004.04.30. 2004.04.01. – 2004.04.25. 2004.01.01. – 2004.03.31. 2003.01.01. – 2003.12.31. 2002.11.15. – 2002.12.31. 2002.01.01. – 2002.11.14. 2001.08.17. – 2001.12.31. 2001.07.03. – 2001.08.16. 2001.01.01. – 2001.07.02. 2000.11.01. – 2000.12.31. 2000.02.15. – 2000.10.31. 2000.01.01. – 2000.02.14. 1999.02.01. – 1999.12.31. 1999.01.01. – 1999.01.31. 1998.06.25. – 1998.12.31. 1998.06.16. – 1998.06.24. 1998.04.08. – 1998.06.15. 1998.04.01. – 1998.04.07. 1998.01.01. – 1998.03.31. 1997.05.18. – 1997.12.31. 1997.01.01. – 1997.05.17. 1996.11.15. (közlönyállapot)

Katv. [kisadózó vállalkozások tételes adója (kata), kisvállalati adó (kiva)] 2012. évi CXLVII. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. december 31. hétfő, 10:08)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:27)
2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
kis- és közepes vállalkozások adózási feltételeinek javítása ▪ fogalmak: átlagos statisztikai állományi létszám, egyéni vállalkozó, kisadózó vállalkozás, kisadózó, főállású kisadózó, kisadózó vállalkozás bevétele, kisadózó vállalkozás bevétel megszerzésének időpontja, elszámolásra kiadott előleg, kedvezményezett foglalkoztatott, szokásos piaci ár, kapcsolt vállalkozás, ellenőrzött külföldi társaság, külföldi személy, külföldi vállalkozó, üzletvezetés helye, telephely ▪ kisadózó vállalkozások tételes adója: kata adóalanyok, adóalanyiság keletkezése, adóalanyiság megszűnése, bejelentett kisadózó, kata mértéke, kata megfizetése, kata megfizetésével teljesített közterhek, kisadózót megillető ellátások, kisadózó jövedelme, kisadózó vállalkozás nyilatkozata a bevételről, számla kiállítás, nyilvántartási kötelezettség, adatszolgáltatási kötelezettség, munkaviszonytól való elhatárolás; kisvállalati adó: számviteli alapelvek, kiva adóalanyok, kiva választásának feltételei, adóalanyiság keletkezése, adóalanyiság megszűnése, kiva alapja (pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő jogcímek, pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő pénzeszköz kifizetések, pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő ráfordítások, adóalap módosítása kapcsolt vállalkozásoknál, elhatárolt veszteség), kiva mértéke, kiva bevallása, kiva előlege, kiva megfizetése, kiva és kettős adóztatás elkerülése, különös szabályok: kata és személyi jövedelemadó (egyéni vállalkozó, közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég), társasági adó alanyára vonatkozó szabályok, számviteli kötelezettségek, hatályba léptető rendelkezések, átmeneti rendelkezések
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.12.31. 2013.11.30. – 2013.12.31. 2013.07.01. – 2013.11.29. 2013.04.21. – 2013.06.30. 2013.01.02. – 2013.04.20. 2013.01.01. – 2013.01.01. 2012.12.23. – 2012.12.31. 2012.12.01. – 2012.12.22. 2012.11.30. – 2012.11.30. 2012.11.01. – 2012.11.29. 2012.10.15. (közlönyállapot)

Eva. [egyszerűsített vállalkozói adó] 2002. évi XLIII. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:18)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:28)
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
egyszerűsített adómegállapítási és beszedési szabályok kisvállalkozóknak, adóalanyok, adóalanyiság feltételei, eva adóalanyiság megszűnése ▪ nyilvántartási kötelezettség ▪ eva alapja: bevételek, nem minősül bevételnek, bevétel megszerzésének időpontja, adóalap megállapításának különös szabályai ▪ eva mértéke ▪ bejelentés, eva bevallása, eva előlege, előlegkiegészítés ▪ bizonylatadási kötelezettség ▪ más adók: általános forgalmi adó, szakképzési hozzájárulás megfizetése, személyi jövedelemadó, társasági adó, számviteli kötelezettségek, értelmező rendelkezések: egyéni vállalkozó, kapott előleg, tevékenység folytatása ▪ vegyes rendelkezések, mellékletben: bizonylat, szigorú számadási kötelezettség, egyes nyilvántartások
2014/5. NAV információs füzet: Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai: [pdf]
Korábbi változatok (+)
2014.03.15. – 2014.12.31. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2012.12.23. – 2013.12.31. 2012.09.01. – 2012.12.22. 2012.01.01. – 2012.08.31. 2011.01.01. – 2011.12.31. 2010.05.15. – 2010.12.31. 2010.04.01. – 2010.05.14. 2010.01.01. – 2010.03.31. 2009.11.01. – 2009.12.31. 2009.07.09. – 2009.10.31. 2009.07.01. – 2009.07.08. 2009.02.01. – 2009.06.30. 2008.01.01. – 2009.01.31. 2007.11.24. – 2007.12.31. 2007.07.01. – 2007.11.23. 2007.04.01. – 2007.06.30. 2007.01.01. – 2007.03.31. 2006.10.01. – 2006.12.31. 2006.01.02. – 2006.09.30. 2006.01.01. – 2006.01.01. 2005.11.20. – 2005.12.31. 2005.11.15. – 2005.11.19. 2005.05.10. – 2005.11.14. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.11.15. – 2004.12.31. 2004.05.01. – 2004.11.14. 2004.03.16. – 2004.04.30. 2004.01.01. – 2004.03.15. 2003.11.14. – 2003.12.31. 2003.03.28. – 2003.11.13. 2003.01.01. – 2003.03.27. 2002.11.15. (közlönyállapot)

Ekho. [egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás] 2005. évi CXX. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:16)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 11. szerda, 23:03)
2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
egyes foglalkozások közteherviselési kedvezménye, ekho választásának feltételei, ekho alá vonható bevételek, ekho alá tartozó foglalkozások, ekho bevételi összeghatára ▪ ekho alapja ▪ ekho mértéke ▪ ekho megállapítása, ekho választási nyilatkozat, ekho jogosulatlan választása, magánszemélyt terhelő ekho mértékének helyesbítése, ekhóval teljesített közterhek, ekho megoszlása, ekho megfizetése és bevallása, ekho hatálya alá tartozó magánszemélyt megillető társadalombiztosítási ellátások, fogalmak: munkaviszony, ekho szerint nyugdíjas, vegyes rendelkezések: egyéni vállalkozó költségelszámolása, igazolás kiállítása, adóbevallás
2015/7. számú NAV információs füzet: Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai 2015. [pdf] 2014/7. számú NAV információs füzet: Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapvető szabályai 2014. [pdf]
Korábbi változatok (+)
2014.03.15. – 2014.12.31. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.01.01. – 2013.12.31. 2012.01.01. – 2012.12.31. 2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.07.01. – 2011.12.30. 2010.11.03. – 2011.06.30. 2010.10.03. – 2010.11.02. 2010.08.18. – 2010.10.02. 2010.01.01. – 2010.08.17. 2009.03.01. – 2009.12.31. 2008.01.01. – 2009.02.28. 2007.07.01. – 2007.12.31. 2007.03.01. – 2007.06.30. 2007.01.01. – 2007.02.28. 2006.01.01. – 2006.12.31. 2005.11.15. (közlönyállapot)

Efo. [egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka, idénymunka] 2010. évi LXXV. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 23:38)
Utolsó módosítás: acton.hu (2016. február 20. szombat, 11:44)
2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
A jogszabály mai napon hatályos változata: [Nemzeti Jogszabálytár]
egyszerűsített módon létesített munkaviszony, idénymunka, mezőgazdasági idénymunka, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta, foglalkoztatási szövetkezet tagjainak munkaerő-kölcsönzése idénymunkára, létszám- és időkorlátozás, egyszerűsített foglalkoztatás létrehozása, egyszerűsített foglalkoztatás munkabére, harmadik országbeli állampolgárok egyszerűsített foglalkoztatása, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe, egyszerűsített foglalkoztatás jogosulatlan alkalmazása, mentesített keretösszeg, egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak ellátásra való jogosultsága, munkáltató bejelentési kötelezettsége, egyszerűsített foglalkoztatás bevallási szabályai, mellékletben: egyszerűsített munkaszerződés
2010. évi LXXV. törvény indokolása az egyszerűsített foglalkoztatásról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.12.31. 2013.05.03. – 2013.12.31. 2013.01.01. – 2013.05.02. 2012.07.01. – 2012.12.31. 2012.06.27. – 2012.06.30. 2012.04.01. – 2012.06.26. 2012.03.01. – 2012.03.31. 2012.01.01. – 2012.02.29. 2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.08.01. – 2011.12.30. 2010.12.08. – 2011.07.31. 2010.12.01. – 2010.12.07. 2010.11.03. – 2010.11.30. 2010.08.01. – 2010.11.02. 2010.07.12. (közlönyállapot)

Közf. [közfoglalkoztatás] 2011. évi CVI. törvény

Létrehozva: acton.hu (2013. február 06. szerda, 11:43)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:30)
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
munkaképes lakosság munkához juttatása és álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése, közfoglalkoztatási jogviszony létesítése, lehetséges közfoglalkoztatók köre, közfoglalkoztatottként foglalkoztatható személyek, közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, közfoglalkoztató kötelezettségei, Munka Törvénykönyvének közfoglalkoztatás során nem alkalmazható rendelkezései, közfoglalkoztatott munkabére (közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér), hátrányos helyzetű személyek közfoglalkoztatása
2011. évi CVI. törvény indokolása a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.08.01. – 2014.12.31. 2014.01.01. – 2014.07.31. 2013.11.29. – 2013.12.31. 2013.09.01. – 2013.11.28. 2013.08.01. – 2013.08.31. 2013.07.20. – 2013.07.31. 2013.01.01. – 2013.07.19. 2012.07.01. – 2012.12.31. 2012.04.27. – 2012.06.30. 2012.03.01. – 2012.04.26. 2012.01.02. – 2012.02.29. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.09.02. – 2011.12.30. 2011.09.01. – 2011.09.01. 2011.07.28. – 2011.08.31. 2011.07.27. – 2011.07.27. 2011.07.19. (közlönyállapot)

Püt. [adórendszeren kívüli kereset, háztartási munka] 2010. évi XC. törvény (I. fejezet)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 23:35)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:32)
2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.30. –  
természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony, foglalkoztató, háztartási munka, háztartási alkalmazott, adórendszeren kívüli kereset, háztartási alkalmazott foglalkoztatása, bejelentési kötelezettség háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén, regisztrációs díjfizetési kötelezettség, háztartási alkalmazott ellátásra való jogosultsága, foglalkoztató igazolása a kereset összegéről
2010. évi XC. törvény indokolása egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.05.06. – 2014.09.29. 2013.04.02. – 2013.06.30. 2014.01.01. – 2014.05.05. 2013.12.31. – 2013.12.31. 2013.07.01. – 2013.12.30. 2012.09.01. – 2013.04.01. 2012.06.27. – 2012.08.31. 2012.04.20. – 2012.06.26. 2012.04.01. – 2012.04.19. 2012.03.01. – 2012.03.31. 2012.01.01. – 2012.02.29. 2011.05.14. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.05.13. 2010.12.30. – 2010.12.31. 2010.12.18. – 2010.12.29. 2010.12.08. – 2010.12.17. 2010.12.01. – 2010.12.07. 2010.10.01. – 2010.11.30. 2010.09.27. – 2010.09.30. 2010.09.01. – 2010.09.26. 2010.08.28. – 2010.08.31. 2010.08.21. – 2010.08.27. 2010.08.16. – 2010.08.20. 2010.08.15. – 2010.08.15. 2010.08.14. – 2010.08.14. 2010.08.13. (közlönyállapot)

Szht. [szakképzési hozzájárulás, képzési rendszer fejlesztése] 2011. évi CLV. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:01)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 08. vasárnap, 08:32)
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
Hatályos: 2012. január 1-jétől
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztési forrásainak biztosítása, szakképzési hozzájárulás céljai, szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, nem köteles szakképzési hozzájárulásra, értelmező rendelkezések: gyakorlati képzés, szociális hozzájárulási adóalap, egészségügyi közszolgáltatás, szakképzési hozzájárulás alapja, szakképzési hozzájárulás mértéke, szakképzési hozzájárulás megállapítása, szakképzési hozzájárulás teljesítése, gyakorlati képzési alapnormatíva, átirányítással megvalósuló gyakorlati képzés, szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése, szakképzési hozzájárulás előlege, szakképzési hozzájárulás elszámolása, képzés és képzési rendszer fejlesztésének támogatása, átmeneti rendelkezések
2011. évi CLV. törvény indokolása a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.01.02. – 2014.12.31. 2014.01.01. – 2014.01.01. 2013.07.01. – 2013.12.31. 2013.01.01. – 2013.06.30. 2012.09.02. – 2012.12.31. 2012.09.01. – 2012.09.01. 2012.01.02. – 2012.08.31. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.11.25. (közlönyállapot)

Pftv. [pályakezdő fiatalok, START kártyák, Rehabilitációs kártya] 2004. évi CXXIII. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 18:56)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:34)
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatása, munkaerőpiactól tartósan távollévő személy, pályakezdő fiatal, foglalkoztatásra irányuló jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatott, tartósan álláskereső, START-kártya, START PLUSZ kártya, START EXTRA kártya, START BÓNUSZ kártya, közfoglalkoztatás részkedvezménye, részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény, ösztöndíjas foglalkoztatás, Rehabilitációs kártya, munkatapasztalat-szerzés egyéni programja
2004. évi CXXIII. törvény indokolása a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.07.06. – 2014.12.31. 2013.01.01. – 2014.07.15. 2012.07.01. – 2012.12.31. 2012.06.27. – 2012.06.30. 2012.03.01. – 2012.06.26. 2012.01.01. – 2012.02.29. 2011.09.01. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.08.31. 2010.08.01. – 2010.12.31. 2010.04.01. – 2010.07.31. 2010.01.01. – 2010.03.31. 2009.11.01. – 2009.12.31. 2009.07.09. – 2009.10.31. 2009.07.01. – 2009.07.08. 2009.01.01. – 2009.06.30. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.07.01. – 2007.12.31. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.01.02. – 2006.12.31. 2006.01.01. – 2006.01.01. 2005.11.01. – 2005.12.31. 2005.10.01. – 2005.10.31. 2005.01.01. – 2005.09.30. 2004.12.21. (közlönyállapot)

Fétám. [fiatalok életkezdési támogatása, Start-számla] 2005. évi CLXXIV. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 18:54)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:35)
2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.03.15. –  
E törvény alapján meghatározott feltételekkel a 2005. december 31. napja után született gyermeket önálló életkezdéséhez életkezdési támogatás illeti meg.
2005. évi CLXXIV. törvény indokolása a fiatalok életkezdési támogatásáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2013.01.01. – 2013.11.30. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.12.01. – 2013.12.31. 2012.10.01. – 2012.12.31. 2012.01.01. – 2012.09.30 2009.10.01. – 2011.12.31. 2009.06.28. – 2009.09.30. 2008.12.09. – 2009.06.27. 2008.01.01. – 2008.12.08. 2007.11.16. – 2007.12.31. 2007.07.01. – 2007.11.15. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.12.23. – 2006.12.31. 2006.01.01. – 2006.12.22. 2005.12.28. (közlönyállapot)

Mód. [osztalékfizetési és egyéb kedvezményt érintő rendelkezések] 2010. évi CLIII. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 18:53)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:37)
2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2012.01.01. – 2019.12.31.
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
2010. évi CLIII. törvény indokolása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.09.02. – 2011.12.30. 2011.09.01. – 2011.09.01. 2011.07.15. – 2011.08.31. 2011.07.02. – 2011.07.14. 2011.07.01. – 2011.07.01. 2011.06.10. – 2011.06.30. 2011.01.28. – 2011.06.09. 2011.01.27. – 2011.01.27. 2011.01.03. – 2011.01.26. 2011.01.02. – 2011.01.02. 2011.01.01. – 2011.01.01. 2010.12.18. – 2010.12.31. 2010.12.17. (közlönyállapot)

Püt. [magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója] 2010. évi XC. törvény (II. fejezet)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 18:53)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:38)
2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.30. –  
különadó fizetésére kötelezett magánszemélyek köre (jogviszonyok felsorolása), nyugdíjazás nem számít bele (akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék kerül megállapításra), különadó alapja (jogviszony megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett, vagy más formában juttatott bevétel), nem minősül különadó alapjának (állami vezetők, országgyűlési képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek, európai parlamenti képviselők, (fő)jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai esetében a bevétel 2 millió forintot meg nem haladó része; más különadó fizetésére kötelezett foglalkoztatott esetében a bevétel 3,5 millió forintot meg nem haladó része, valamint a számára kifizetett szabadság megváltás és jubileumi jutalom), különadó mértéke (különadó alapjának 98 százaléka, magánszemély járulékfizetési kötelezettségét magában foglalja), kifizető kötelezettségei (kifizetéskor a különadó forrásadóként történő megállapítása, levonása, igazolása, bevallása, befizetése), kifizető egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége (mértéke 27 százalék), hatályba lépés előtt megszerzett különadó-köteles jövedelmekre vonatkozó szabályok, fogalmi meghatározások
2010. évi XC. törvény indokolása egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.05.06. – 2014.09.29. 2014.01.01. – 2014.05.05. 2013.12.31. – 2013.12.31. 2013.07.01. – 2013.12.30. 2013.04.02. – 2013.06.30. 2012.09.01. – 2013.04.01. 2012.06.27. – 2012.08.31. 2012.04.20. – 2012.06.26. 2012.04.01. – 2012.04.19. 2012.03.01. – 2012.03.31. 2012.01.01. – 2012.02.29. 2011.05.14. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.05.13. 2010.12.30. – 2010.12.31. 2010.12.18. – 2010.12.29. 2010.12.08. – 2010.12.17. 2010.12.01. – 2010.12.07. 2010.10.01. – 2010.11.30. 2010.09.27. – 2010.09.30. 2010.09.01. – 2010.09.26. 2010.08.28. – 2010.08.31. 2010.08.21. – 2010.08.27. 2010.08.16. – 2010.08.20. 2010.08.15. – 2010.08.15. 2010.08.14. – 2010.08.14. 2010.08.13. (közlönyállapot)
JÖVEDELEMADÓZÁS: Hatályos kormányrendeletek és miniszteri rendeletek

R. [szokásos piaci ár, transzferár nyilvántartás] (új) 22/2009. (X. 16.) PM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:39)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:43)
22/2009. (X. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] Model Convention with respect to Taxes on Income and on Capital (Article 9: Associated Enterprises): [pdf]
szokásos piaci ár megállapításhoz szükséges nyilvántartás készítésének szabályai, nyilvántartási kötelezettség, mit nem terhel nyilvántartási kötelezettség, alapelvek, nyilvántartás elkészítése, nyilvántartás módosítása, idegen nyelv használata, önálló nyilvántartás, közös nyilvántartás, alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása, figyelembe vehető források, fogalmak: ellenőrzött ügylet, funkcionális elemzés, vállalatcsoport, alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás, kapcsolt vállalkozás
Korábbi változatok (+)
2013.06.21. – 2014.12.31. 2012.01.01. – 2013.06.20. 2010.01.01. – 2011.12.31. 2009.10.16. (közlönyállapot)

R. [külföldi kiküldetés elismert költségei] (új) 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:54)
Utolsó módosítás: acton.hu (2016. március 14. hétfő, 08:56)
285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről
A jogszabály mai napon hatályos változata: [megnyitás] ➙
Kapcsolódó jogszabály: 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról [megnyitás] ➙
A rendelet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének II. fejezetében meghatározott szabályok szerint igazolás nélkül elszámolható költség napi összegét határozza meg a külföldi kiküldetést (külszolgálatot) teljesítő magánszemélyek esetében, ideértve a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély által választható lehetőséget is. A rendelet a kiküldetés idptartamának megállapítására, valamint az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetésre vonatkozó szabályokat is meghatároz.
Korábbi változatok (+)
2012.01.02. – 2015.12.31. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.22. (közlönyállapot)

R. [belföldi kiküldetés élelmezési költségtérítése] 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:52)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:45)
278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat megnyitása: 2008.05.16. –  
átalányként a munkavállalót legalább napi ötszáz forint napidíj illeti meg, azonban nem számolható el napidíj, ha a távollét időtartama a 6 órát nem éri el, vagy a munkáltató az élelmezést a kiküldetés helyén biztosítja, továbbá szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát is tartalmazza, abban az esetben a napidíj összegét 20 százalékkal csökkenteni kell; számlával vagy költségátalányként számolható el
Korábbi változatok (+)
2006.01.01. – 2008.05.15. 2005.12.20. (közlönyállapot)

R. [munkába járás utazási költségtérítése] (új) 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:51)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:46)
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2013.07.16. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.07.04. - 2013.07.15. 2012.07.01. – 2012.07.03. 2010.05.02. – 2012.06.30. 2010.05.01. – 2010.05.01. 2010.02.26. (közlönyállapot)

R. [üzemanyagfogyasztás igazolás nélkül elszámolható költsége] 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:48)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:47)
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2010.01.01. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2008.05.16. – 2009.12.31. 1999.05.05. – 2008.05.15. 1997.06.12. – 1999.05.04. 1992.04.01. – 1997.06.11. 1992.04.01. (közlönyállapot)

R. [2015. évi minimálbér, garantált bérminimum] 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2014. december 29. hétfő, 01:44)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. március 27. péntek, 09:31)
347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.02. –
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén 604 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint.
Korábbi változatok (+)
2015.01.01. – 2015.01.01. 2014.12.29. (közlönyállapot)

R. [2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendek] 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2013. augusztus 30. péntek, 01:46)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:48)
28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. – 2015.12.30.
január 10. (szombat) munkanap, január 2. (péntek) pihenőnap, augusztus 8. (szombat) munkanap, augusztus 21. (péntek) pihenőnap, december 12. (szombat) munkanap, december 24. (csütörtök) pihenőnap
Korábbi változatok (+)
2014.09.24. (közlönyállapot)

R. [Széchenyi Pihenő Kártya felhasználása] 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:38)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:51)
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.05. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.03.15. – 2014.09.04. 2013.07.01. – 2014.03.14. 2013.06.14. – 2013.06.30. 2013.04.01. – 2013.06.13. 2012.12.30. – 2013.03.31. 2012.12.25. – 2012.12.29. 2012.01.01. – 2012.11.24. 2011.08.12. – 2011.12.31. 2011.06.16. – 2011.08.11. 2011.04.14. – 2011.06.15. 2011.04.13. – 2011.04.13. 2011.04.12. (közlönyállapot)

R. [Erzsébet-utalvány kibocsátása] 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:40)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:52)
39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2013.04.06. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2013.01.01. – 2013.04.05. 2012.05.11. – 2012.12.31. 2012.01.01. – 2012.05.10. 2011.12.29. (közlönyállapot)

R. [Karrier Híd programban való részvétel feltételei] 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:36)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 18:59)
2/2012. (II. 7.) NGM rendelet a Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2013.01.01. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.04.22. – 2012.12.31. 2012.02.08. – 2012.04.21. 2012.02.07. (közlönyállapot)

R. [szépkorúak jubileumi köszöntése] 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:17)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 19:03)
255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.05. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.03.14. - 2014.09.04. 2013.01.01. - 2014.03.13. 2012.01.01. – 2012.12.31. 2009.12.31. – 2011.12.31. 2009.05.01. – 2009.12.30. 2009.03.30. – 2009.04.30. 2008.10.24. – 2009.03.29. 2008.10.21. (közlönyállapot)

R. [apát megillető pótszabadság igénybevétele] 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:37)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. július 02. csütörtök, 09:13)
350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.12.29. (közlönyállapot)

R. [felszolgálási díj alkalmazása és felhasználása] 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2013. február 06. szerda, 11:31)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:12)
71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2009.10.19. – 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2008.12.28. – 2009.10.18. 2005.10.01. – 2008.12.27. 2005.09.27. (közlönyállapot)

R. [súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek] 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:05)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:15)
335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2009.12.30. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2009.12.29. (közlönyállapot)

R. [megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása] 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:08)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:31)
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.12.20. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.12.19. – 2014.12.19. 2014.11.21. – 2014.12.18. 2014.09.05. – 2014.11.20. 2014.01.01. – 2014.09.04. 2013.11.01. – 2013.12.31. 2013.10.15. – 2013.10.31. 2013.09.23. – 2013.10.14. 2013.02.02. – 2013.09.22. 2013.02.01. – 2013.02.01 2013.01.02. – 2013.01.31. 2013.01.01. – 2013.01.01. 2012.11.18. – 2012.12.31. 2012.11.17. – 2012.11.17. 2012.11.16. (közlönyállapot)

R. [Rehabilitációs kártya igénylésének, felhasználásának szabályai] 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. december 31. hétfő, 13:09)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:52)
33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2012.12.06. – 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.12.05. (közlönyállapot)

R. [hallgatói hitelrendszer] (új) 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:19)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:53)
1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.02.01. – 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.11.29. – 2015.01.31. 2014.09.05. – 2014.11.28. 2014.03.15. – 2014.09.04. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2012.09.01. – 2013.12.31. 2012.08.16. – 2012.08.31. 2012.08.02. – 2012.08.15. 2012.08.01. – 2012.08.01. 2012.01.20. (közlönyállapot)

R. [felsőoktatási hallgatók juttatásai] 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:20)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:54)
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.01. – 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.09.01. – 2014.08.31. 2012.01.01. – 2012.08.31. 2011.08.25. – 2011.12.31. 2010.01.31. – 2011.08.24. 2009.09.23. – 2010.01.30. 2009.08.01. – 2009.09.22. 2009.01.02. – 2009.07.31. 2008.08.07. – 2009.01.01. 2008.08.01. – 2008.08.06. 2008.04.01. – 2008.07.31. 2008.02.01. – 2008.03.31. 2008.01.01. – 2008.01.31. 2007.09.12. – 2007.12.31. 2007.08.01. – 2007.09.11. 2007.03.26. (közlönyállapot)

R. [gyakorlati képzés költségeinek elszámolása] (új) 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:37)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:55)
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.05. – 
szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő kötelezett képzésre fordított költségeinek elszámolása, gyakorlati képzési normatíva számításához figyelembe vehető alapnormatíva összege (2012. évre Szht.-ben, azt követően költségvetési törvényben), szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás esetén (gyakorlati képzési normatíva napi összege az alapnormatíva összege osztva 130-cal, tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a teljesített képzési napok számának szorzata; előlegnél havonta kell kiszámolni), szakképző iskola tanulóval kötött tanulószerződés esetén (csökkentő tétel éves összege tanulónként az alapnorma összegének és szakképesítésenként meghatározott súlyszorzó szorzata, 1. és 2. melléklet szerint, ha tanulószerződés hatálya tárgyév teljes időtartamára nem ál fenn, akkor havi csökkentő tételek összegeként kell kiszámolni, előlegnél az éves csökkentő tétel egy tizenketted részét kell figyelembe venni, ha tanulószerződés hónap közben szűnik meg, akkor, a megszűnésig eltelt napok száma és a hónap naptári napjainak száma arányában kell meghatározni), gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés esetén (gyakorlati képzési normatíva napi összege az alapnormatíva osztva 100-zal, tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok szorzata, előlegnél a tárgyhónapban teljesített napok számával számolva), szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói (1. melléklet), szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói (2. melléklet)
Korábbi változatok (+)
2014.05.02. – 2014.09.04. 2013.03.29. – 2014.05.01. 2012.12.06. – 2013.03.28. 2012.09.01. – 2012.12.05. 2012.01.01. – 2012.08.31. 2011.12.20. (közlönyállapot)

R. [pályakezdő álláskeresők és részmunkaidős foglalkoztatás] 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:37)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 20:57)
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahely (álláskereső képzettségi szintjének megfelel, egészségi állapota szerinti munka végzésére alkalmas, munkahely és lakóhely közötti utazás naponta legfeljebb három óra, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő vagy azt egyedül nevelő férfi esetében két óra), szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása (munkaadó kérelmére munkaügyi központ nyújt támogatást, legalább napi négy órás munkaidőben, legalább 365 nap időtartamra, megfelelő munkatapasztalatot biztosító munkahelyen; támogatás mértéke legfeljebb 365 napra a bérköltség 50 és 100 százaléka közötti mértékben, támogatás összegének korlátozása képzettségi szint alapján, szakképzettségek körének meghatározása és közzétételének szabályai), létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása (munkaadó kérelmére munkaügyi központ nyújthat támogatást, munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében részmunkaidőben foglalkoztatás, munkaadó kötelezettségei, támogatás mértéke a munkavállaló kieső munkaidejére járó alapbérének 80 százalékáig valamint a szociális hozzájárulási adóig terjedhet, legfeljebb a kérelem benyújtásakor érvényes legkisebb munkabér másfélszerese lehet, legfeljebb 365 napra nyújtható, havonta utólag téríti meg a munkaügyi központ, támogatásra vonatkozó felhívás közzétételére vonatkozó szabályok), részmunkaidős foglalkoztatás (Mt. 58. §-a alapján módosításra kerülő munkaszerződésben legalább a teljes munkaidő felét elérő részmunkaidőben való megállapodás), rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek teljesülése kötelező, további korlátozások és szabályok
Korábbi változatok (+)
2013.02.26. – 2014.12.31. 2013.01.01. – 2013.02.25. 2012.10.01. – 2012.12.31. 2012.07.01. – 2012.08.30. 2011.01.01. – 2012.06.30. 2009.10.01. – 2010.12.31. 2009.04.05. – 2009.09.30. 2009.04.02. (közlönyállapot)

R. [START kártyák felhasználása] (új) 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:31)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 08. vasárnap, 08:32)
55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
Hatályos: 2012. január 1-jétől
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2013.11.08. –  
START kártyák igénylése (kiváltásra jogosult személy vagy Art. szerinti képviselője az illetékes állami adóhatóságtól), START-kártya igénylése (nyilatkozattételi kötelezettség, nyilatkozat tartalma, felsőfokú végzettség igazolása, érvényesség kezdete a kiállítás napja, igazolás adható kártya kiállítását megelőzően), START BÓNUSZ kártya igénylése (nyilatkozattételi kötelezettség, nyilatkozat tartalma, szükséges igazolások, érvényesség kezdete a kiállítás napja, igazolás adható kártya kiállítását megelőzően, kiváltására egy alkalommal van lehetőség), adókedvezmény érvényesítése (első év kezdete a foglalkoztatás megkezdésének napja, munkába lépést megelőző napon rendelkeznie kell érvényes kártyával), egymást követően több kifizető esetén (foglalkoztatások időtartama összeadódik, kedvezmény ennek alapján jár), nem folyamatos foglalkoztatás esetén vagy kifizető nem veszi igénybe a kedvezményt (kieső idővel nem hosszabbítható meg az érvényességi idő); kártya megsemmisülése, elvesztése, jogtalan eltulajdonítása, megrongálódása esetén (új kártya kiadható kártya tulajdonosának kérelmére, bejelentési kötelezettség, további esetek); foglalkoztatás első éve hónap közben jár le (hónap első napjától az első év letelte napjáig terjedő időszakra jutó munkabér tizenhét százaléka, illetve második év első napjától hónap végéig terjedő időszakra jutó munkabér hét százaléka), felső határ számítása (adott hónap napjainak számával osztás után arányosítással), felsőfokú végzettség igazolása (oklevél kiállításának napjától vehető figyelembe), egyszerre több foglalkoztató (kedvezményt az érvényesítheti, amely a foglalkoztatás ideje alatt a kártyát őrzi), további különös rendelkezések, adóhatóság adatszolgáltatása Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére, adatlap a Pftv.-ben meghatározott támogatás igényléséhez
Korábbi változatok (+)
2013.01.01. – 2013.11.07. 2012.01.02. – 2012.12.31. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.30. (közlönyállapot)

R. [munkába járás és munkaerő-toborzás támogatása] 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:37)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 21:00)
39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. – 
helyközi utazás támogatása, csoportos személyszállítás támogatása, lakhatási támogatás, támogatások közös szabályai
Korábbi változatok (+)
2014.03.25. – 2014.12.31. 2013.07.16. – 2014.03.24. 2013.06.06. – 2013.07.15. 2013.02.01. – 2013.06.05. 2013.01.02. – 2013.01.31. 2013.01.01. – 2013.01.01. 2012.10.01. – 2012.12.31. 2012.01.01. – 2012.09.30. 2011.03.23. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.03.22. 2010.05.01. – 2010.12.31. 2009.10.01. – 2010.04.30. 2009.06.01. – 2009.09.30. 2008.06.30. – 2009.05.31. 2008.05.16. – 2008.06.29. 2007.01.01. – 2008.05.15. 2006.07.01. – 2006.12.31. 2006.05.22. – 2006.06.30. 2005.11.01. – 2006.05.21. 2004.08.15. – 2005.10.31. 2004.05.01. – 2004.08.14. 2003.01.01. – 2004.04.30. 1998.06.25. – 2002.12.31. 1998.03.19. – 1998.06.24. 1998.03.04. (közlönyállapot)

R. [Pftv. 8. §-a szerinti járulékkedvezmény] 7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. október 15. hétfő, 10:50)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 21:03)
7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8. §-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.03.01. –  
Pftv. 8. §-ában (2011. január 1-jétől hatályon kívül helyezve) meghatározott foglalkoztatási kedvezmény (legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen lakóhellyel rendelkező START EXTRA kártya tulajdonos munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkaadót megillető további járulékkedvezmény) igénybevételéhez kötött megállapodás tartalma, munkaügyi központ ellenőrzési feladatai, állami adóhatóság feladatai, munkaügyi központ adatszolgáltatása a Foglalkoztatási Hivatal részére
Korábbi változatok (+)
2011.01.01. – 2015.02.28. 2009.04.16. (közlönyállapot)

R. [legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek és települések] 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. október 15. hétfő, 10:42)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 21:05)
48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2009.03.11. –  
Pftv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek (1. számú melléklet), Pftv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű olyan települések, amelyek nem tartoznak a jelen Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségekhez (2. számú melléklet)
Korábbi változatok (+)
2009.03.10. – 2009.03.10. 2009.03.09. (közlönyállapot)

R. [kedvezményezett járások besorolása] 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:00)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 21:06)
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.02. – 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2015.01.01. – 2015.01.01. 2014.11.26. (közlönyállapot)

R. [képzési és fejlesztési támogatások részletes szabályai] 149/2012 (VII. 6.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:35)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 21:07)
149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.05. –  
A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) EGT‑vonatkozású szöveg (I. fejezet és 38-39. cikk a képzési támogatások vonatkozásában): [pdf] [html]
beruházás-ösztönzést segítő képzési támogatás [Szht. 14. § a) pont], tanműhely létesítését szolgáló fejlesztési támogatás [Szht. 14. § b) pont], tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló támogatás [Szht. 14. § c) pont], támogatások forrása (Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze), támogatás formája (nem működési célból nyújtott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás), támogatás mértéke (maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 25-80 százaléka lehet képzési típus/vállalkozási forma alapján, további korlátozások, fejlesztési támogatás esetén saját forrás legalább 27 százalék), képzési támogatás megítélésének feltételei (képzésben résztvevő munkavállalók létszámának korlátozása, legalább 60 százalékuk foglalkoztatása képzés után 12 hónapon keresztül, további szabályok), fejlesztési támogatás nyújtásának szabályai (tanulószerződés keretében foglalkoztatott tanulók létszámának növelése 50 fővel, további szabályok), más támogatásokkal történő összeszámítás (képzési támogatás halmozása 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal (nyilatkozattételi kötelezettség), fejlesztési támogatás nem halmozható más támogatással), szándéknyilatkozat (részletes tartalma, benyújtása minisztériumhoz, állásfoglalás benyújthatóságról 30 napon belül), kérelem benyújtása (szándéknyilatkozat visszaigazolását követő egy éven belül lehetséges, 1. melléklet szerinti adatlapon, csatolandó dokumentumok (költségkalkuláció, projekt leírás, aláírási címpéldány), támogatás odaítéléséről Kormány dönt, döntés után kérelem nem módosítható), támogatási szerződés (megkötése (döntéstől számított 180 napon belül), részletes tartalma, biztosítékok, támogatás lehívása, előleg nem nyújtható), képzési projekt különös szabályai (belső képzés/külső képzés esetén), fejlesztési támogatások különös szabályai (tárgyi eszköz/ingatlan elkülönített nyilvántartása és használata 5 évig, ingatlanra jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése), beszámolás és költségelszámolás szabályai (beszámoló készítés szerződésben előírt időközönként, költségek elszámolása 2. számú melléklet és támogatási szerződésben előírtak szerint, beszámoló részletes tartalma, további szabályok), projekt megvalósításának ellenőrzése (támogató által, előzetes értesítés nélkül, zárójelentés benyújtása, kedvezményezett kötelezettségei, dokumentumok megőrzése), támogatás visszakövetelése, adatlap a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható támogatás igényléséhez (1. melléklet), elszámolható költségek (2. számú melléklet), visszafizetendő tőkeösszeg számítása a képzési támogatás-nyújtás feltételeként vállalt foglalkoztatási kötelezettség nem teljesítése esetén (3. számú melléklet)
Korábbi változatok (+)
2014.03.15. – 2014.09.04. 2012.07.07. – 2014.03.14. 2012.07.06. (közlönyállapot)

R. [látvány-csapatsportok támogatási igazolása] 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:29)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 21:08)
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.09.05. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.04.27. – 2014.09.04. 2014.03.14. – 2014.04.26. 2014.01.01. – 2014.03.13. 2013.12.30. – 2013.12.31. 2013.05.19. – 2013.12.29. 2013.05.10. – 2013.05.18. 2013.02.01. – 2013.05.09. 2013.01.01. – 2013.01.31. 2012.04.14. – 2012.12.31. 2011.12.17. – 2012.04.13. 2011.07.02. – 2011.12.16. 2011.07.01. – 2011.07.01. 2011.06.30. (közlönyállapot)

R. [beruházási ösztönzési célirányzat] 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (új) (hatályos: 2014. augusztus 28-ától)

Létrehozva: acton.hu (2012. december 31. hétfő, 12:52)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 08. vasárnap, 08:28)
210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról
Hatályos: 2014. augusztus 28-ától
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.08.29. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.08.28. – 2014.08.28. 2011.08.27. (közlönyállapot)

R. [fejlesztési adókedvezmény] 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet (új) (hatályos: 2014. július 18-ától)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:29)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 08. vasárnap, 08:30)
165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről
Hatályos: 2014. július 18-ától
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.07.19. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.07.18. – 2014.07.18. 2014.07.17. (közlönyállapot)

R. [Tbj. végrehatása] 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 10. hétfő, 03:52)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 21:13)
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
járulékalap meghatározása részben Magyarországon és külföldön adóztatható jövedelmek esetén, magán-nyugdíjpénztári tagság megszüntetése, járulékalap megállapítása szerzői jogi védelem alatt álló mű hasznosítása esetén, biztosítás időtartam meghatározása (kezdő vagy befejező időpont hiánya, nem havi rendszerességű díjazás, előadó (művész), illetve választott tisztségviselő esetében), járulékfizetési felső határ figyelembevételére vonatkozó szabályok, társasági szerződésben meghatározott személyes közreműködés kezdetének időpontja, táppénz-hozzájárulás szabályai (kifizetés/befizetés, adatszolgáltatás), járulékfizetési felső határ nyugdíjas esetében, korkedvezményre jogosító munkakörben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes időszakban, magasabb összegű járulékalap utáni járulékfizetést vállaló eva adózó egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapja, mezőgazdasági kistermelő bevételi értékhatár számítása, több társas vállalkozásban társas vállalkozó nyilatkozata, egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony, Tbj. 34. § szerinti egyes megállapodások megkötésére illetékes szervek kijelölése, járulékalap megállapítása külföldi pénznemben keletkezett bevételből, Tbj. 46. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalma, Evt. hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók bejelentési kötelezettségei, társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató által kifizetett ellátások, Tbj. 44/A. § szerinti ellátásban részesülő személyek, 24-27/B. § rendelkezések alkalmazása, adatszolgáltatások (kiküldetés (jelentős belföldi gazdasági tevékenységgel kapcsolatos feltétel), önálló vállalkozó vállalkozói tevékenységének átmeneti folytatása másik tagállamban, belföldi munkavégzés mellett másik államban is munkát végzők), hatósági bizonyítvány kiállítása magyar jog alkalmazásáról, kivétel megállapítására irányuló kérelem
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.12.31. 2013.08.29. – 2013.12.31. 2013.07.20. – 2013.08.28. 2013.01.01. – 2013.07.19. 2012.12.23. – 2012.12.31. 2012.05.01. – 2012.12.22. 2012.01.01. – 2012.04.30. 2011.07.08. – 2011.12.31. 2011.05.31. – 2011.07.07. 2011.01.01. – 2011.05.30. 2010.12.23. – 2010.12.31. 2010.05.01. – 2010.12.22. 2010.02.01. – 2010.04.30. 2010.01.01. – 2010.01.31. 2009.12.31. – 2009.12.31. 2009.10.01. – 2009.12.30. 2009.01.01. – 2009.09.30. 2008.11.01. – 2008.12.31. 2008.06.29. – 2008.10.31. 2008.05.16. – 2008.06.28. 2008.04.30. – 2008.05.15. 2008.01.01. – 2008.04.29. 2007.08.15. – 2007.12.31. 2007.06.04. – 2007.08.14. 2007.04.12. – 2007.06.03. 2007.04.01. – 2007.04.11. 2007.01.01. – 2007.03.31. 2006.09.01. – 2006.12.31. 2006.01.01. – 2006.08.31. 2005.11.01. – 2005.12.31. 2005.09.01. – 2005.10.31. 2005.07.01. – 2005.08.31. 2005.01.01. – 2005.06.30. 2004.05.01. – 2004.12.31. 2004.01.01. – 2004.04.30. 2003.06.30. – 2003.12.31. 2003.01.01. – 2003.06.29. 2002.01.01. – 2002.12.31. 2001.07.01. – 2001.12.31. 2001.01.01. – 2001.06.30. 2000.07.06. – 2000.12.31. 2000.01.01. – 2000.07.05. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.07.01. – 1998.12.31. 1998.06.16. – 1998.06.30. 1998.03.31. – 1998.06.15. 1998.01.01. – 1998.03.30. 1997.11.05. (közlönyállapot)

JÖVEDELEMADÓZÁS: Hatályon kívül helyezett jogszabályok

Alk. [alkalmi munkavállalói könyv] 1997. évi LXXIV. törvény (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 02:19)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 08:41)
1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről
 Hatálytalan: 2010. április 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Korábbi változatok (+)
2008.01.01. – 2010.03.31. 2007.07.01. – 2007.12.31. 2007.04.01. – 2007.06.30. 2007.01.01. – 2007.03.31. 2006.01.01. – 2006.12.31. 2005.11.01. – 2005.12.31. 2005.08.01. – 2005.10.31. 2005.01.01. – 2005.07.31. 2004.01.01. – 2004.12.31. 2002.09.01. – 2003.12.31. 2001.01.01. – 2002.08.31. 2000.01.01. – 2000.12.31. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.01.01. – 1998.12.31. 1997.09.01. – 1997.12.31. 1997.07.24. (közlönyállapot)

Efo. [egyszerűsített foglalkoztatás] (régi) 2009. évi CLII. törvény (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 02:21)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 08:41)
2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
 Hatálytalan: 2010. augusztus 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Korábbi változatok (+)
2010.07.12. – 2010.07.31. 2010.07.01. – 2010.07.11. 2010.04.01. – 2010.06.30. 2009.12.28. (közlönyállapot)

Szht. [szakképzési hozzájárulás] (régi) 2003. évi LXXXVI. (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:51)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 08:42)
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 Hatálytalan: 2012. január 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
Korábbi változatok (+)
2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.08.01. – 2011.12.21. 2011.07.01. – 2011.07.31. 2011.01.01. – 2011.06.30. 2010.01.29. – 2010.12.31. 2010.01.01. – 2010.01.28. 2009.11.01. – 2009.12.31. 2009.07.09. – 2009.10.31. 2009.07.01. – 2009.07.08. 2009.01.01. – 2009.06.30. 2008.09.01. – 2008.12.31. 2008.01.01. – 2008.08.31. 2007.09.01. – 2007.12.31. 2007.07.01. – 2007.08.31. 2007.04.01. – 2007.06.30. 2007.01.01. – 2007.03.31. 2006.03.01. – 2006.12.31. 2006.01.01. – 2006.02.28. 2004.07.01. – 2005.12.31. 2004.01.01. – 2004.06.30. 2003.11.14. (közlönyállapot)

Fbrt. [foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele] 2005. évi CLXXX. törvény (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2013. február 07. csütörtök, 00:52)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 08:42)
2005. évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről
 Hatálytalan: 2012. január 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
Korábbi változatok (+)
2011.01.01. – 2011.12.31. 2010.01.01. – 2010.12.31. 2009.07.09. – 2009.12.31. 2009.01.01. – 2009.07.08. 2007.07.01. – 2008.12.31. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.12.01. – 2006.12.31. 2006.01.01. – 2006.11.30. 2005.12.29. (közlönyállapot)

R. [szokásos piaci ár, transzferár nyilvántartás] 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:49)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 08:42)
18/2003. (VII. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
 Hatálytalan: 2010. január 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 22/2009. (X. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről
Korábbi változatok (+)
2005.01.01. – 2009.12.31. 2004.01.01. – 2004.12.31. 2003.09.01. – 2003.12.31. 2003.07.16. (közlönyállapot)

R. [munkába járás utazási költségtérítése] 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 02:10)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 15. csütörtök, 11:21)
78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 Hatálytalan: 2010. május 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről: [megnyitás]
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2008.05.16. – 2010.04.30. 1993.05.20. – 2008.05.15. 1993.05.12. (közlönyállapot)

R. [2014. évi minimálbér, garantált bérminimum] 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2013. december 17. kedd, 01:44)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. június 04. csütörtök, 11:17)
483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 Hatálytalan: 2015. január 1-jétől
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2014.01.02. – 2015.01.01.
Hatályon kívül helyezte: 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról [megnyitás] ➙
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 101 500 forint, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 118 000 forint.
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.01.01. 2013.12.17. (közlönyállapot)

R. [2013. évi minimálbér, garantált bérminimum] 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:44)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. június 11. csütörtök, 09:21)
390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 Hatálytalan: 2014. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2013.01.02. – 2014.01.01. 
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 98 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 22 560 forint, napibér alkalmazása esetén 4510 forint, órabér alkalmazása esetén 564 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 114 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 26 250 forint, napibér alkalmazása esetén 5250 forint, órabér alkalmazása esetén 656 forint.
Korábbi változatok (+)
2013.01.01. – 2013.01.01. 2012.12.20. (közlönyállapot)

R. [2012. évi minimálbér, garantált bérminimum] 298/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:44)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:42)
298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 Hatálytalan: 2013. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2012.07.01. – 2013.01.01. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.01.02. – 2012.06.30. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.22. (közlönyállapot)

R. [2011. évi minimálbér, garantált bérminimum] 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 02:08)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:42)
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 Hatálytalan: 2012. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2011.01.01. – 2012.01.01. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2010.12.27. (közlönyállapot)

R. [2010. évi minimálbér, garantált bérminimum] 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 12. szerda, 21:59)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:42)
295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 Hatálytalan: 2011. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2010.01.01. – 2011.01.01. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2009.12.21. (közlönyállapot)

R. [2009. évi minimálbér, garantált bérminimum] 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 12. szerda, 22:02)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:42)
321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 Hatálytalan: 2010. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2009.01.01. – 2010.01.01. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2008.12.29. (közlönyállapot)

R. [2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendek] 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2013. augusztus 30. péntek, 01:46)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:48)
33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
 Hatálytalan: 2015. december 31-étől
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2014.01.01. – 2014.12.30.
Hatályon kívül helyezte: 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről [megnyitás]
május 10. (szombat) munkanap, május 2. (péntek) pihenőnap, október 18. (szombat) munkanap, október 24. (péntek) pihenőnap, december 13. (szombat) munkanap, december 24. (szerda) pihenőnap
Korábbi változatok (+)
2013.08.30. (közlönyállapot)

R. [2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendek] 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:46)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
 Hatálytalan: 2014. december 31-étől
Hatályon kívül helyezte: 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2012.09.12. – 2013.12.31. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.09.04. (közlönyállapot)

R. [2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendek] 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:46)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
39/2011. (X. 14.) NGM rendelet a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
 Hatálytalan: 2012. december 31-étől
Hatályon kívül helyezte: 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2012.07.06. – 2012.12.31. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.07.06. – 2012.12.31. 2011.10.22. – 2012.07.05. 2011.10.14. (közlönyállapot)

R. [2012. évi munkabéremelés elvárt mértéke] 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:45)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről
 Hatálytalan: 2014. március 25-étől
Hatályon kívül helyezte: 89/2014. (III. 20.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2013.08.01. – 2014.03.24. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.07.01. - 2013.07.31. 2012.04.07. – 2012.06.30. 2012.01.01. – 2012.04.06. 2011.12.22. (közlönyállapot)

R. [apát megillető pótszabadság költségeinek megtérítése] 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:16)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. március 02. hétfő, 23:41)
420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
 Hatálytalan: 2015. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 354/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2014.03.25. – 2015.01.01. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.03.25. – 2014.12.31. 2013.01.02. – 2014.03.24. 2013.01.01. – 2013.01.01. 2012.12.29. (közlönyállapot)

R. [apát megillető munkaidő-kedvezmény költségek megtérítése] 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:16)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. március 02. hétfő, 23:44)
305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről
 Hatálytalan: 2014. március 15-étől
Hatályon kívül helyezte: 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2013.01.01. – 2014.03.14. 
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2011.07.08. – 2012.12.31. 2011.01.01. – 2011.07.07. 2009.10.01. – 2010.12.31. 2009.06.28. – 2009.09.30. 2008.01.01. – 2009.06.27. 2003.06.30. – 2007.12.31. 2003.01.01. – 2003.06.29. 2002.12.27. (közlönyállapot)

R. [megváltozott munkakép. foglalk. akkreditációja] 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:08)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
 Hatálytalan: 2013. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2010.01.01. – 2010.12.31. 2009.10.01. – 2009.12.31. 2009.08.27. – 2009.09.30. 2009.08.07. – 2009.08.26. 2009.06.28. – 2009.08.06. 2009.03.01. – 2009.06.27. 2009.01.01. – 2009.02.28. 2008.03.03. – 2008.12.31. 2006.05.20. – 2008.03.02. 2005.11.01. – 2006.05.19. 2005.09.02. (közlönyállapot)

R. [megváltozott munkakép. foglalk. támogatása] 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:11)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
 Hatálytalan: 2013. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.08.31. – 2012.12.31. 2012.07.28. – 2012.08.30. 2012.06.29. – 2012.07.27. 2012.01.01. – 2012.06.28. 2011.12.14. – 2011.12.31. 2011.07.15. – 2011.12.13. 2011.03.23. – 2011.07.14. 2011.02.12. – 2011.03.22. 2011.01.01. – 2011.02.11. 2010.12.31. – 2010.12.31. 2010.01.01. – 2010.12.30. 2009.12.31. – 2009.12.31. 2009.10.01. – 2009.12.30. 2009.08.27. – 2009.09.30. 2009.07.01. – 2009.08.26. 2009.06.01. – 2009.06.30. 2009.01.01. – 2009.05.31. 2008.06.30. – 2008.12.31. 2008.05.16. – 2008.06.29. 2008.03.03. – 2008.05.15. 2007.07.01. – 2008.03.02. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.12.31. – 2006.12.31. 2006.05.22. – 2006.12.30. 2006.05.20. – 2006.05.21. 2006.01.01. – 2006.05.19. 2005.09.02. (közlönyállapot)

R. [hallgatói hitelrendszer, Diákhitel Központ] 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 02:00)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról
 Hatálytalan: 2012. szeptember 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.08.01. – 2012.08.31. 2012.01.01. – 2012.07.31. 2011.10.01. – 2011.12.31. 2011.07.10. – 2011.09.30. 2010.03.28. – 2011.07.09. 2009.12.31. – 2010.03.27. 2009.07.24. – 2009.12.30. 2009.02.14. – 2009.07.23. 2008.09.01. – 2009.02.13. 2008.05.16. – 2008.08.31. 2008.04.01. – 2008.05.15. 2008.01.29. – 2008.03.31. 2007.07.01. – 2008.01.28. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.08.15. – 2006.12.31. 2006.04.12. (közlönyállapot)

R. [képzés költségeinek elszámolása] 15/2009 (VII. 24.) SZMM rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:48)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról
 Hatálytalan: 2012. január 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
Korábbi változatok (+)
2011.01.01. – 2011.12.31. 2010.03.06. – 2010.12.31. 2009.07.27. – 2010.03.05. 2009.07.24. (közlönyállapot)

R. [képzés költségeinek elszámolása] 13/2006 (XII. 27.) SZMM rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:47)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól
 Hatálytalan: 2009. július 27-től.
Hatályon kívül helyezte: 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról
Korábbi változatok (+)
2008.08.02. – 2009.07.26. 2008.05.16. – 2008.08.01. 2006.12.30. – 2008.05.15. 2006.12.27. (közlönyállapot)

R. [START-kártyák felhasználása] 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:45)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 11. vasárnap, 15:47)
31/2005. (IX. 29.) PM rendelet a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
 Hatálytalan: 2012. január 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
Korábbi változatok (+)
2011.08.31. – 2011.12.31. 2011.04.20. – 2011.08.30. 2010.01.01. – 2011.04.19. 2009.07.11. – 2009.12.31. 2009.04.16. – 2009.07.10. 2009.01.01. – 2009.04.15. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.07.01. – 2007.12.31. 2005.10.01. – 2007.06.30. 2005.09.29. (közlönyállapot)

R. [regionális beruházási támogatások] 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. december 31. hétfő, 12:52)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 17. kedd, 09:10)
270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól  Hatálytalan: 2014. augusztus 28-ától
Hatályon kívül helyezte: 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról: [megnyitás]
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2014.06.19. – 2014.08.27.
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.04.15. – 2014.06.18. 2014.03.15. – 2014.04.14. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.12.30. – 2013.12.31. 2012.09.26. – 2013.12.29. 2011.09.25. (közlönyállapot)

R. [fejlesztési adókedvezmény] 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 19:29)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 16. péntek, 14:23)
206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről
 Hatálytalan: 2014. július 18-ától
Hatályon kívül helyezte: 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről [megnyitás]:
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2013.10.26. – 2014.07.18.
fejlesztési adókedvezmény igénybevételének feltételei, tárgyi eszközök/immateriális javak üzemeltetési időszakára és munkahelyek fenntartására vonatkozó követelmények (nagyvállalkozás esetében 5 év, kis- és középvállalkozás esetében 3 év), adótartozás miatt indított végrehajtási eljárás figyelembevétele, munkavállaló bejelentése vagy munkavállaló engedély nélküli foglalkoztatása miatti bírság kizáró ok, beruházás forrására vonatkozó követelmény nevesített beruházások esetén (legalább 25 százaléka saját forrás legyen), kérelem/bejelentés benyújtásának napja (illetve a közvetlen támogatásra való elvi jogosultságról szóló írásbeli visszaigazolás kézhezvételének napja) meg kell előzze a beruházás megkezdésének napját, nehéz helyzetben lévő társaság és felszámolás vagy végelszámolás alatt álló társaság kizárása, több adózó által megvalósított nagyberuházás (feltételeket külön-külön mindegyiknek teljesíteni kell), elszámolható költség jelenértékének kiszámítása (kérelem/bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes diszkont kamatláb alkalmazásával, 6. számú mellékletben meghatározott módszerrel), adókedvezmény jelenértékének meghatározása (Art. 2. mellékletében meghatározott módszer szerint), adókedvezmény igénybevételének kizárása különböző tevékenységekhez (például szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenységhez), adókedvezmény mértékének korlátozása (legfeljebb jelenértéken a ténylegesen felmerült elszámolható költség támogatási intenzitással számított értéke lehet, támogatási intenzitás mértékének meghatározása (kisvállalkozás, középvállalkozás, nagyberuházás, illetve mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás esetében különös szabályok), adókedvezmény igénylése kérelemre (fejlesztési program kérelemben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt, 3. számú mellékletben előírt tartalommal, további rendelkezések), adókedvezmény igénylése bejelentés alapján (beruházás tervezett kezdőnapja előtt, 4. számú mellékletében előírt tartalommal, további rendelkezések), adózó nyilvántartási kötelezettsége (nyilvántartás tartalma), adatszolgáltatási kötelezettség (társaságiadó-bevallásban kötelezően szerepeltetendő adatok), eljárási szabályok (adókedvezmény iránti kérelem benyújtása, elbírálása, hiánypótlás, díj megfizetése, adókedvezmény érvényesítésére irányuló bejelentés vizsgálata, további szabályok), kis- és középvállalkozások regionális beruházási támogatására vonatkozó szabályozás (szoftver bekerülési értéke nem elszámolható költség), acélipar meghatározása (1. számú melléklet), szintetikus szál ipar meghatározása (2. számú melléklet), kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez (3. számú melléklet), bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez (4. számú melléklet), nyomtatvány összefoglaló információk nyújtásához a nagyberuházási projekteknek nyújtott támogatások esetén (5. számú melléklet, I. pont), tájékoztató adatok nagyberuházás esetén (5. számú melléklet, II. pont), elszámolható költség jelenértékének meghatározása (6. számú melléklet)
Korábbi változatok (+)
2012.01.01. – 2013.10.25. 2011.03.23. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.03.22. 2010.01.01. – 2010.12.31. 2008.11.26. – 2009.12.31. 2008.09.01. – 2008.11.25. 2008.05.16. – 2008.08.31. 2008.01.01. – 2008.05.15. 2007.06.01. – 2007.12.31. 2007.01.01. – 2007.05.31. 2006.10.16. (közlönyállapot)

R. [kedvezményezett térségek besorolása] 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 01:00)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 31. szombat, 15:56)
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról
 Hatálytalan: 2015. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról [megnyitás]:
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2012.04.06. – 2015.01.01.
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2012.04.06. – 2015.01.01. 2011.07.14. – 2012.04.05. 2009.01.02. – 2011.07.13. 2008.12.31. – 2009.01.01. 2007.11.25. – 2008.12.30. 2007.11.17. (közlönyállapot)

Adózási információk - Jogszabályok

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.