Egyéb adók

Egyéb adók

A jövedelmek közvetlen, valamint a fogyasztás közvetett adóztatásán kívül számos további befizetési kötelezettség címén kerülnek bevételek az államháztartási rendszer elemeihez, úgy mint a különböző vagyontárgyakat és eszközállományokat terhelő vagyoni típusú tárgyi adók, a vagyonátruházás és vagyonátszállás esetén, illetve a bírósági és a közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő illetékek, az adóalanyok által végzett tevékenység jellege alapján kivetett adók, valamint más speciális felhasználási vagy egyéb különleges céllal kivetett adók és adójellegű befizetési kötelezettségek.

EGYÉB ADÓK: Hatályos törvények

Htv. [helyi adók] 1990. évi C. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:18)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 22:47)
1990. évi C. törvény a helyi adókról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.02. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
1990. évi C. törvény indokolása a helyi adókról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2015.01.02. – 2015.08.31. 2015.01.01. – 2015.01.01. 2014.11.27. – 2014.12.31. 2014.09.16. – 2014.11.26. 2014.03.15. – 2014.09.15. 2014.02.01. – 2014.03.14. 2014.01.01. – 2014.01.31. 2013.08.01. – 2013.12.31. 2013.07.01. – 2013.07.31. 2013.05.17. – 2013.06.30. 2013.01.01. – 2013.05.16. 2012.12.01. – 2012.12.31. 2012.05.15. – 2012.11.30. 2012.01.01. – 2012.05.14. 2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.11.30. – 2011.12.21. 2011.07.27. – 2011.11.29. 2011.05.01. – 2011.07.26. 2011.01.01. – 2011.04.30. 2010.12.18. – 2010.12.31. 2010.06.29. – 2010.12.17. 2010.01.01. – 2010.06.28. 2009.10.01. – 2009.12.31. 2009.07.01. – 2009.09.30. 2009.01.01. – 2009.06.30. 2008.06.06. – 2008.12.31. 2008.05.01. – 2008.06.05. 2008.02.19. – 2008.04.30. 2008.01.01. – 2008.02.18. 2007.09.25. – 2007.12.31. 2007.07.01. – 2007.09.24. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.08.18. – 2006.12.31. 2006.03.01. – 2006.08.17. 2006.01.01. – 2006.02.28. 2005.10.01. – 2005.12.31. 2005.05.10. – 2005.09.30. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.10.08. – 2004.12.31. 2004.01.01. – 2004.10.07. 2003.06.30. – 2003.12.31. 2003.03.28. – 2003.06.29. 2003.01.01. – 2003.03.27. 2002.01.01. – 2002.12.31. 2001.07.18. – 2001.12.31. 2001.07.03. – 2001.07.17. 2001.01.01. – 2001.07.02. 2000.02.20. – 2000.12.31. 2000.01.01. – 2000.02.19. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.07.01. – 1998.12.31. 1998.06.16. – 1998.06.30. 1998.05.13. – 1998.06.15. 1998.04.01. – 1998.05.12. 1998.01.01. – 1998.03.31. 1997.01.01. – 1997.12.31. 1996.01.01. – 1996.12.31. 1995.07.01. – 1995.12.31. 1994.12.11. – 1995.06.30. 1993.07.23. – 1994.12.10. 1993.01.01. – 1993.07.22. 1992.01.01. – 1992.12.31. 1991.07.10. – 1991.12.31. 1991.01.01. – 1991.07.09. 1990.12.30. (közlönyállapot)

Itv. [illetékek] 1990. évi XCIII. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:14)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 22:57)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.11. –  
illetékkötelezettség keletkezése, tárgyi és személyes illetékmentesség (pl. alapítvány vagy egyesület, ha előző adóévben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége), öröklési illeték (lakástulajdon-szerzés után alacsonyabb tételek, lemondás, visszautasítás, ingyenes átadás estén nem kell), ajándékozási illeték (csak ha okiratot állítanak ki, illetve ingó esetén ha forgalmi értéke 150 000 forintot meghaladja, lakástulajdon-szerzés esetén alacsonyabb tételek), gépjármű/pótkocsi öröklése és ajándékozása (visszterhes vagyonátruházási illeték kétszerese), tiszta érték meghatározása (tartozás/adósság levonása, temetkezési költségek, 5 éven belül több ingatlanrész ajándékozása), haszonélvezet/használat értékének kiszámítása, öröklési illetékmentesség (ingóörökség értéke 300 000 forintig, lakástulajdon haszonélvezetének vagy használatának öröklése túlélő házastárs által, takarékbetét, EGT állam hitelviszonyt megtestesítő értékpapírja, örökhagyó egyenes ági rokona által szerzett örökrész, kiskorú örökhagyó hagyatékát szülője örökli, továbbiak), ajándékozási illetékmentesség (ajándék amely után szja/tbj/eho fizetési kötelezettség áll fenn, takarékbetét, egyenes ági rokon által szerzett ajándék, továbbiak), egyéni kisvállalkozói vagyon és kisvállalkozás vagyoni betétje (öröklési/ajándékozási illeték alapja 50%-kal de legfeljebb 2,5 millió forinttal csökken), visszterhes vagyonátruházási illeték (tárgya, általános mértéke 4%, lakástulajdon 4 millió forintig 2%; ha másik lakástulajdont előző vagy következő évben eladja akkor alapja az értékkülönbözet, ingatlanforgalmazási cél 2% feltételekkel, feltűnő értékaránytalanság ha nem éri el forgalmi érték 50%-át legalább addig meg kell fizetni), gépjármű és pótkocsi (hajtómotor teljesítménye kW-ban és gyártási év szerint 300-850 Ft/kW, ha lóerőben akkor 1,36-tal kell osztani és egész számra kerekíteni; pótkocsi 2500 kg-ig 9 000 forint, egyébként 22 000 forint), közös tulajdon megszüntetése (csak ha korábbi hányadnál nagyobb értékhez jut), illetékmentességek (telektulajdon ha 4 éven belül lakóházat épít feltételekkel, gépjármű-forgalmazó, vállalkozó által legfeljebb 15 millió Ft (30 millió Ft) forgalmi értékű újonnan épített lakás/lakóház vásárlása, önkormányzati vagy állami lakás, termőföld feltételekkel, ingatlan átruházása kapcsolt vállalkozások között, kizárólag elektromos hajtómotorú gépjármű, továbbiak), 35. életévét be nem töltött fiatal első lakásszerzése (50% de legfeljebb 40 000 Ft kedvezmény, ha forgalmi értéke 8 millió forintot nem haladja meg, kérelemre pótlékmentes részletfizetés legfeljebb 12 hónapra), szerző fél köteles megfizetni, közigazgatósági hatósági eljárási illetékek (tárgya, mértéke (első fokú eljárás általánosan 3000 Ft, határozat elleni fellebbezés legalább 5000 Ft, végzés elleni fellebbezés 3000 Ft, továbbiak), alapja, fizetésre kötelezettek (aki eljárás megindítását kéri, több ügyfél esetén különös szabályok), jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése (ha ügyfél hátrányára jogszabálysértőnek bizonyult), illetékmentesség (választás, népszavazás, születés, házasságkötés, örökbefogadás, első anyakönyvi kivonat, további mentességek)), bírósági eljárási illetékek (tárgya, fizetésre kötelezettek (eljárást kezdeményező fél, több ügyfél esetére vonatkozó szabályok), polgári eljárási illetékek (alapjának meghatározása, elsőfokú általános mértéke), tételes illetékek (házassági bontóper 30 000 forint, bíróság előtti általános meghatalmazás és közigazgatási nemperes eljárások 10 000 forint, felszámolási eljárás: jogi személy 50 000 Ft, nem jogi személy 25 000 Ft, csődeljárás: jogi személy 30 000 Ft, nem jogi személy 20 000 Ft, cégbejegyzés: kft. 100 000 Ft, bt. 50 000 Ft, egyéni cég 30 000 Ft, cégbejegyzés egyszerűsített eljárással: kft. 50 000 Ft, bt. 25 000 Ft, egyéni cég esetén 15 000 Ft, cégkivonat 5000 Ft, cégbizonyítvány 3000 Ft, cégmásolat 7000 Ft, cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok 2000 Ft), jogorvoslat illetéke polgári eljárásban (fellebbezés általánosan 8% legalább 15 000 Ft, perújítás, felülvizsgálati eljárás, büntető eljárás illetéke), illetékmentesség (pl. alapítvány, egyesület nyilvántartásba vétele), mérsékelt illeték (peres eljárás illetékének 10%-a: pl. első tárgyaláson felperes keresetétől eláll vagy első tárgyaláson egyezséget kötnek, további esetek), illetékfeljegyzési jog (mentesülés előzetes megfizetés alól), cégbírósági felügyeleti illeték általánosan 50 000 Ft), igazgatási és bírósági szolgáltatások díjai, illeték alapjának megállapítása (bejelentett érték, forgalmi érték, vagyoni értékű jog értéke (forgalmi érték egyhuszad részének 10-szerese 25 év alatt, 8-szorosa 25-50 év között, 6-szorosa 51-65 év között, 4-szerese 65 év felett), további szabályok), illetékfizetés egyes módjai, illetékelőleg, fizetési meghagyás, illeték törlése és visszatérítése, Art. szerinti mulasztási bírság és adóbírság, elévülés, késedelmi pótlék, eljárási rendelkezések (hagyaték bejelentése, ajándék és visszterhes vagyonszerzés bejelentése), melléklet (egyes eljárások, engedélyek illetékeinek összege)
1990. évi XCIII. törvény indokolása az illetékekről: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2015.01.10. – 2015.01.10. 2015.01.01. – 2015.01.09. 2014.12.20. – 2014.12.31. 2014.09.16. – 2014.12.19. 2014.07.18. – 2014.09.15. 2014.07.01. – 2014.07.17. 2014.05.01. – 2014.06.30. 2014.03.15. – 2014.04.30. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.12.31. – 2013.12.31. 2013.12.15. – 2013.12.30. 2013.12.07. – 2013.12.14. 2013.12.01. – 2013.12.06. 2013.10.01. – 2013.11.30. 2013.09.01. – 2013.09.30. 2013.08.01. – 2013.08.31. 2013.07.20. – 2013.07.31. 2013.07.06. – 2013.07.19. 2013.07.01. – 2013.07.05. 2013.06.30. – 2013.06.30. 2013.05.17. – 2013.06.29. 2013.05.03. – 2013.05.16. 2013.04.21. – 2013.05.02. 2013.03.26. – 2013.04.20. 2013.03.01. – 2013.03.25. 2013.02.01. – 2013.02.28. 2013.01.01. – 2013.01.31. 2012.07.24. – 2012.12.31. 2012.07.15. – 2012.07.23. 2012.06.20. – 2012.07.14. 2012.04.27. – 2012.06.19. 2012.03.01. – 2012.04.26. 2012.01.01. – 2012.02.29. 2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.12.17. – 2011.12.21. 2011.12.10. – 2011.12.16. 2011.11.30. – 2011.12.09. 2011.11.25. – 2011.11.29. 2011.11.15. – 2011.11.24. 2011.10.03. – 2011.11.14. 2011.09.29. – 2011.10.02. 2011.07.27. – 2011.09.28. 2011.07.15. – 2011.07.26. 2011.07.09. – 2011.07.14. 2011.07.01. – 2011.07.08. 2011.06.18. – 2011.06.30. 2011.05.01. – 2011.06.17. 2011.01.27. – 2011.04.30. 2011.01.02. – 2011.01.26. 2011.01.01. – 2011.01.01. 2010.12.18. – 2010.12.31. 2010.12.04. – 2010.12.17. 2010.11.20. – 2010.12.03. 2010.08.28. – 2010.11.19. 2010.08.16. – 2010.08.27. 2010.08.14. – 2010.08.15. 2010.06.01. – 2010.08.13. 2010.05.01. – 2010.05.31. 2010.01.13. – 2010.04.30. 2010.01.01. – 2010.01.12. 2009.11.01. – 2009.12.31. 2009.10.01. – 2009.10.31. 2009.07.09. – 2009.09.30. 2009.07.01. – 2009.07.08. 2009.06.28. – 2009.06.30. 2009.06.01. – 2009.06.27. 2009.01.23. – 2009.05.31. 2009.01.01. – 2009.01.22. 2008.09.01. – 2008.12.31. 2008.01.01. – 2008.08.31. 2007.09.25. – 2007.12.31. 2007.09.01. – 2007.09.24. 2007.08.01. – 2007.08.31. 2007.07.01. – 2007.07.31. 2007.04.07. – 2007.06.30. 2007.04.01. – 2007.04.06. 2007.02.02. – 2007.03.31. 2007.01.01. – 2007.02.01. 2006.09.01. – 2006.12.31. 2006.08.29. – 2006.08.31. 2006.05.01. – 2006.08.28. 2006.04.17. – 2006.04.30. 2006.04.01. – 2006.04.16. 2006.02.15. – 2006.03.31. 2006.01.01. – 2006.02.14. 2005.12.01. – 2005.12.31. 2005.11.01. – 2005.11.30. 2005.08.27. – 2005.10.31. 2005.07.14. – 2005.08.26. 2005.07.01. – 2005.07.13. 2005.06.04. – 2005.06.30. 2005.05.10. – 2005.06.03. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.12.01. – 2004.12.31. 2004.10.08. – 2004.11.30. 2004.09.01. – 2004.10.07. 2004.05.01. – 2004.08.31. 2004.04.01. – 2004.04.30. 2004.01.01. – 2004.03.31. 2003.07.08. – 2003.12.31. 2003.07.01. – 2003.07.07. 2003.06.30. – 2003.06.30. 2003.06.09. – 2003.06.29. 2003.01.01. – 2003.06.08. 2002.06.24. – 2002.12.31. 2002.01.01. – 2002.06.23. 2001.09.01. – 2001.12.31. 2001.01.01. – 2001.08.31. 2000.11.01. – 2000.12.31. 2000.02.20. – 2000.10.31. 2000.01.01. – 2000.02.19. 1999.06.01. – 1999.12.31. 1999.01.01. – 1999.05.31. 1998.09.01. – 1998.12.31. 1998.07.23. – 1998.08.31. 1998.07.01. – 1998.07.22. 1998.06.16. – 1998.06.30. 1998.01.01. – 1998.06.15. 1997.06.07. – 1997.12.31. 1997.01.02. – 1997.06.06. 1997.01.01. – 1997.01.01. 1996.09.01. – 1996.12.31. 1996.07.01. – 1996.08.31. 1996.06.11. – 1996.06.30. 1996.04.01. – 1996.06.10. 1996.01.01. – 1996.03.31. 1995.08.29. – 1995.12.31. 1995.07.30. – 1995.08.28. 1995.06.16. – 1995.07.29. 1994.12.01. – 1995.06.15. 1994.09.01. – 1994.11.30. 1994.07.27. – 1994.08.31. 1994.05.01. – 1994.07.26. 1994.04.06. – 1994.04.30. 1994.01.01. – 1994.04.05. 1993.08.20. – 1993.12.31. 1993.01.01. – 1993.08.19. 1992.10.08. – 1992.12.31. 1992.09.30. – 1992.10.07. 1992.07.01. – 1992.09.29. 1992.03.20. – 1992.06.30. 1992.01.01. – 1992.03.19. 1991.01.01. – 1991.12.31. 1990.12.24. (közlönyállapot)

Gjt. [gépjárműadó, cégautó adó] 1991. évi LXXXII. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:12)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 22:56)
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. – 
motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése, gépjármű (magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű), kivételek (magyar rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsija, négykerekű segédmotoros kerékpár, „méhesházas” gépjármű, munkagép, CD/CK/DT/OT/Z betűjelű rendszámtáblás gépjármű, Európai Unió valamely más tagállamában nyilvántartott tehergépjármű), gépjárműadó alanya (aki járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, illetve tulajdonosként szerepel; több tulajdonos esetén akinek nevére forgalmi engedélyt kiállították; év közben forgalomba helyezett gépjárműre és adóalany halálozására/megszűnésére vonatkozó szabályok, gépjármű tulajdonátruházása időpontját követő év első napjától már nem adóalany ha év végéig bejelentette), adókötelezettség keletkezése (forgalomba helyezést követő hónap első napján, illetve E és P ideiglenes rendszámtábla kiadásakor), változások figyelembevétele (következő hónap első napjától), adókötelezettség megszűnése (forgalomból kivonás hónapjának utolsó napjával, kivéve ha következő hónapban forgalomba helyezik), adókötelezettség szünetelése (kérelemre, ha jogellenesen került ki birtokából, következő hónap első napjától visszakerülés hónapjának utolsó napjáig, ha nem kerül vissza következő év utolsó napján megszűnik), adómentesség (egyesület és alapítvány (ha előző adóévben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett), költségvetési szerv, autóbusz (ha Szt. szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedésből keletkezett), egyház, tűzoltóság, súlyos mozgáskorlátozott személy és közös háztartásban élő szülője részére egy 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után legfeljebb 13 000 forint; kizárólag elektromos meghajtású személygépkocsi; egyéb kivételek), adó alapja (személyszállító gépjármű teljesítménye kilowattban (lóerő esetén 1,36-tal kell osztani, egész számra kerekíteni); autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi saját tömege; tehergépjármű saját tömege növelve terhelhetősége 50%-ával), adó mértéke (gyártási évben és utána 3 évig 345 Ft/kW, 4-7. évben 300 Ft/kW, 8-11. évben 230 Ft/kW, 12-15. évben 185 Ft/kW, 16. évtől 140 Ft/kW; légrugós nyerges vontató/tehergépjármű/autóbusz esetén minden megkezdett 100 kg után 1200 Ft, egyéb esetben 1380 Ft; ideiglenes rendszámtábla esetén különös szabályok), adókedvezmények (autóbusz/tehergépjármű (kivéve nyergesvontató) 5-6-7-8 környezetvédelmi osztály 20%, 9-10-11-12 környezetvédelmi osztály 30%; Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett 100 km-nél hosszabb út esetén járatszámtól függő 10% és 20% tehergépjármű kedvezmény), adó megállapítása (illetékes önkormányzati adóhatóság által, változást követő év első napjától kell új adóhatóságnál fizetni), egy évet meghaladó adótartozás (adóhatóság kezdeményezheti forgalomból történő kivonást), külföldön nyilvántartott gépjárművek adója (üzemben tartó köteles megfizetni, adókötelezettség Magyarország területére belépés napjával kezdődik, elhagyásával megszűnik, szünetel használhatatlanság időtartama alatt, adómentesség esetei, fizetendő adótételek össztömeg szerinti (12 tonnáig/12 tonna felett) megosztásban (loco célra: 10 000 Ft/30 000 Ft, tranzit célra: 20 000 Ft/60 000 Ft), minden megkezdett 48 óra tartózkodásra (kivéve forgalomkorlátozási időszak), megfizetés illetékbélyeggel belépéskor, vámhatóság ellenőrzi, mulasztás esetén adóhiányt és annak ötszörösét adóbírság címén kell megfizetni), cégautóadó (nem magánszemély tulajdonában álló Szja. tv. szerinti személygépkocsi (kivéve kizárólag elektromos hajtómotor), amely után Szt. szerint költséget vagy ráfordítást, illetve Szja. tv. szerint költséget vagy értékcsökkenési leírást számoltak el), nem adóköteles (magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben költségtérítést kap; magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el), cégautóadó alanya (hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos; több tulajdonos esetén tulajdoni hányadaik arányában; pénzügyi lízingbe vevő; illetve aki költséget számolt el cégautó után), cégautóadó fizetési kötelezettség (keletkezése: tulajdonszerzést/lízingbe vételt követő hónap 1. napján; magánszemély esetén azt követő hónap első napján, amelyben költséget számolt el, további szabályok; megszűnése: elidegenítés hónapjának utolsó napján; további különös szabályok), adómentesség (megkülönböztető és figyelmeztető jelzésű; egyházi; továbbértékesítésre beszerzett; halottszállító; alapítvány, egyesület és további szervezetek által betegségmegelőző, gyógyító, szociális céllal üzemeltetett; háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység, betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatok ellátása érdekében üzemeltetett személygépkocsi), cégautóadó mértéke (havonta személygépkocsinként a kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján 7 700 Ft és 44 000 Ft között meghatérozott tételes összeg), kétszeres adóztatás kizárása (negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható a gépjárműadó, ha határidőben megfizette), cégautóadó megállapítása, bevallása és megfizetése (önadózással negyedévenként, negyedévet követő hónap 20. napjáig az állami adóhatósághoz, központi költségvetés bevétele)
1991. évi LXXXII. törvény indokolása a gépjárműadóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2013.08.01. – 2014.12.31. 2013.07.20. – 2013.07.31. 2013.07.01. – 2013.07.19. 2013.01.01. – 2013.06.30. 2012.01.01. – 2012.12.31. 2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.11.30. – 2011.12.21. 2011.05.01. – 2011.11.29. 2011.01.01. – 2011.04.30. 2010.12.31. – 2010.12.31. 2010.08.16. – 2010.12.30. 2010.01.01. – 2010.08.15. 2009.10.01. – 2009.12.31. 2009.08.01. – 2009.09.30. 2009.07.01. – 2009.07.31. 2009.02.01. – 2009.06.30. 2009.01.23. – 2009.01.31. 2009.01.01. – 2009.01.22. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.07.01. – 2007.12.31. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2005.01.01. – 2006.12.31. 2004.05.01. – 2004.12.31. 2004.01.01. – 2004.04.30. 2003.01.01. – 2003.12.31. 2002.01.01. – 2002.12.31. 2001.01.01. – 2001.12.31. 2000.02.20. – 2000.12.31. 2000.01.01. – 2000.02.19. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.01.01. – 1998.12.31. 1996.01.01. – 1997.12.31. 1995.11.30. – 1995.12.31. 1995.07.01. – 1995.11.29. 1992.01.01. – 1995.06.30. 1991.12.26. (közlönyállapot)

Inno. [tudományos kutatás, fejlesztés, innovációs járulék] (új) 2014. évi LXXVI. törvény

Létrehozva: acton.hu (2015. január 02. péntek, 21:06)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:01)
2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
 Az innovációs járulékra vonatkozó rendelkezések 2015. január 1-jén léptek hatályba.
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.02. –  
A jogszabály megalkotásának legfontosabb célja a tudományos kutatás Alaptörvényben rögzített autonómiájának részletes jogszabályi és finanszírozási feltételeinek, a magyar gazdaság és társadalom versenyképességét és jövedelemtermelő képességét biztosító tudásalapú társadalomnak, valamint a fejlesztésre és az innovációra épülő, fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődést és munkahelyteremtést szolgáló növekedés megteremtése. A törvény hatálya elsősorban a Magyarországon, közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatás-fejlesztésre és innovációra, valamint az ezekhez kapcsolódóan Magyarországon nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal megalkotása a kutatás-fejlesztés és innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletének és a rendelkezésre álló források kutatás-fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználásának biztosítására. Az innovációs járulékra vonatkozó rendelkezések lényegében a korábbi szabályozással megegyeznek.
T/1768. számú törvényjavaslat indokolással a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról: [pdf]
Korábbi változatok (+)
2015.01.01. – 2015.01.01. 2014.12.06. – 2014.12.31 2014.12.05. (közlönyállapot)

Reho. [rehabilitációs hozzájárulás] (új) 2011. évi CXCI. törvény (hatályos: 2012. január 1-jétől)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:50)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:06)
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
 A rehabilitációs hozzzájárulásra vonatkozó rendelkezések 2012. január 1-jén léptek hatályba.
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
megváltozott munkaképességű személyek (komplex minősítés alapján legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot (előző 5 évben biztosított volt, keresőtevékenységet nem végez, rendszeres pénzellátásban nem részesül); legalább 40 százalékos egészségkárosodás; 50-100 százalékos munkaképesség-csökkenés; fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül és munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri), rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség (ha foglalkoztatottak létszáma 25 főt meghaladja és a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát), létszám megállapítása (KSH útmutatója szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám tizedes jegyre kerekítve; figyelmen kívül kell hagyni közfoglalkoztatást, egyszerűsített foglalkoztatást, további kivételek), éves összege (kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és rehabilitációs hozzájárulás szorzata), rehabilitációs hozzájárulás mértéke (964 500 Ft/fő/év), nyilvántartás vezetési kötelezettség (megváltozott munkaképességű munkavállalók adatai, igazoló okiratok másolata, foglalkoztatás megszűnését követő öt évig köteles megőrizni), előlegfizetés (negyedévenként, tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves fizetési kötelezettség 25 százaléka, előleg bevallási kötelezettség teljesítése megfizetéssel együtt, negyedik negyedévre nem kell fizetni előleget, tevékenységét kezdő esetében az első teljes negyedév után köteles először bevallást és előlegfizetést teljesíteni), akkreditált munkáltató részére nyújtható támogatás (munkahely rehabilitációs célú átalakításához, illetve bér- és költségtámogatást; ha olyan komplex minősítés szerinti megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, aki Rehabilitációs kártyára jogosult); foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység, rehabilitációs orvosszakértői tevékenység
2011. évi CXCI. törvény indokolása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról: [nem elérhető]
NAV tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség 2012. január 1-jétől érvényes szabályairól: [megnyitás]
Korábbi változatok (+)
2014.12.31. – 2014.12.31. 2014.07.16. – 2014.12.30. 2014.01.01. – 2014.07.15. 2013.07.01. – 2013.12.31. 2013.06.30. – 2013.06.30. 2013.03.15. – 2013.06.29. 2013.01.01. – 2013.03.14. 2012.12.07. – 2012.12.31. 2012.10.12. – 2012.12.06. 2012.09.01. – 2012.10.11. 2012.08.22. – 2012.08.31. 2012.07.26. – 2012.08.21. 2012.07.02. – 2012.07.25. 2012.07.01. – 2012.07.01. 2012.06.29. – 2012.06.30. 2012.04.07. – 2012.06.28. 2012.02.02. – 2012.04.06. 2012.02.01. – 2012.02.01. 2012.01.02. – 2012.01.31. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.12.29. (közlönyállapot)

Szjtv. [szerencsejáték szervezése, játékadó] 1991. évi XXXIV. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:08)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:07)
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
1991. évi XXXIV. törvény indokolása a szerencsejáték szervezéséről: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.11.27. – 2014.12.31. 2014.09.30. – 2014.11.26. 2014.08.10. – 2014.09.29. 2014.07.15. – 2014.08.09. 2014.03.15. – 2014.07.14. 2014.02.25. – 2014.03.14. 2014.01.02. – 2014.02.24. 2013.12.13. – 2014.01.01. 2013.11.15. – 2013.12.12. 2013.08.05. – 2013.11.14. 2013.08.01. – 2013.08.04. 2013.07.19. – 2013.07.31. 2013.07.01. – 2013.07.18. 2013.04.21. – 2013.06.30. 2013.01.01. – 2013.04.20. 2012.10.10. – 2012.12.31. 2012.06.20. – 2012.10.09. 2012.04.15. – 2012.06.19. 2012.01.03. – 2012.04.14. 2012.01.02. – 2012.01.02. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.10. – 2011.12.31. 2011.11.30. – 2011.12.09. 2011.11.01. – 2011.11.29. 2011.01.01. – 2011.10.31. 2010.05.01. – 2010.12.31. 2010.01.01. – 2010.04.30. 2009.10.01. – 2009.12.31. 2009.02.01. – 2009.09.30. 2008.09.01. – 2009.01.31. 2008.01.01. – 2008.08.31. 2007.07.01. – 2007.12.31. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.12.30. – 2006.12.31. 2006.08.01. – 2006.12.29. 2006.07.17. – 2006.07.31. 2006.07.01. – 2006.07.16. 2006.06.30. – 2006.06.30. 2006.05.01. – 2006.06.29. 2006.01.01. – 2006.04.30. 2005.11.01. – 2005.12.31. 2005.09.30. – 2005.10.31. 2005.09.01. – 2005.09.29. 2005.01.01. – 2005.08.31. 2004.01.01. – 2004.12.31. 2003.06.16. – 2003.12.31. 2003.01.01. – 2003.06.15. 2002.01.01. – 2002.12.31. 2001.11.19. – 2001.12.31. 2001.01.01. – 2001.11.18. 2000.02.15. – 2000.12.31. 2000.01.01. – 2000.02.14. 1999.02.15. – 1999.12.31. 1999.01.01. – 1999.02.14. 1997.11.03. – 1998.12.31. 1997.02.15. – 1997.11.02. 1996.01.01. – 1997.02.14. 1995.06.30. – 1995.12.31. 1994.11.28. – 1995.06.29. 1994.05.20. – 1994.11.27. 1994.01.01. – 1994.05.19. 1993.04.16. – 1993.12.31. 1993.01.01. – 1993.04.15. 1991.08.16. – 1992.12.31. 1991.08.16. (közlönyállapot)

Neta. [népegészségügyi termékadó] 2011. évi CIII. törvény (I. fejezet)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:02)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:11)
2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
 Ez a törvény 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba.
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
A népegészségügyi szempontból nem hasznosnak ítélt élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása érdekében megalkotott törvény a népegészségügyi termékadó fizetésének kötelezettségéről.
2011. évi CIII. törvény indokolása a népegészségügyi termékadóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.12.31. 2013.04.21. – 2013.12.31. 2013.01.01. – 2013.04.20. 2012.04.14. – 2012.12.31. 2012.01.01. – 2012.04.13. 2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.11.30. – 2011.12.21. 2011.09.01. – 2011.11.29. 2011.07.19. (közlönyállapot)

Ktd. [környezetterhelési díj] 2003. évi LXXXIX. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:07)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:28)
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.01.01. –  
környezet és természet védelme, környezetbe történő anyag- vagy energiakibocsátás csökkentése, kibocsátó (Kvt. 2. § (2) bekezdés szerinti környezethasználó, aki engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe), törvény hatálya (kibocsátó által levegőbe, felszíni vizekbe és időszakos vízfolyásokba, talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után kell fizetni), levegőterhelési díj (akinek helyhez kötött légszennyező pontforrása külön jogszabály szerint bejelentésköteles, 1. számú mellékletben meghatározott levegőterhelő anyag kibocsátása után kell fizetni, kivételek felsorolása), alapja az évenként kibocsátott mennyiség kilogrammban, számítása 1. számú melléklet szerint), vízterhelési díj (aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez, 2. számú mellékletében meghatározott felszíni vizeket terhelő vízterhelő anyagok kibocsátása után kell fizetni, kivételek felsorolása, hiteles mérésekkel igazolt mennyiségek, alapja a vízterhelő anyag évenként kibocsátott teljes mennyisége kilogrammban, számítása 2. számú melléklet szerint, vízterhelési díj áthárítása), talajterhelési díj (aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá), közcsatorna év közbeni üzembe helyezése esetén (díjfizetési kötelezettség az üzembe helyezést követő 90. naptól terheli, kivételek alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, talajterhelési egységdíj mértéke 1200 Ft/m3, díj kiszámítása a 3. számú melléklet szerint, szennyvíztárolóból elszállíttatott mennyiséggel csökkenthető), díjkedvezmények (50 százalékos díjkedvezmény szabályai levegő- vagy vízterhelést csökkentő beruházás esetén), befizetés szabályai (negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig, tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben, tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi teljes kibocsátás alapján számolt különbözetet megfizeti illetve túlfizetést beszámítja az esedékes előlegbe, új létesítmény esetén első évben fizetendő díjat a következő év március 31-éig), bevallás és adatszolgáltatás (díjelőlegek és éves díj megfizetése szerint), nyilvántartás-vezetési kötelezettség (díjfizetés alapja és mértéke telephelyenként megállapítható legyen), adatszolgáltatási kötelezettség (külön jogszabályok szerint), sajátos szabályok (helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó szabályok), beruházási díjkedvezmény visszafizetése (ha beruházást az engedély kiadásától számított öt évig nem helyezi üzembe), adóztatási feladatokat az állami adóhatóság látja el (kivéve helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj esetében az illetékes önkormányzati adóhatóságok), levegőterhelési díj mértéke (1. számú melléklet), vízterhelési díj mértéke (2. számú melléklet), talajterhelési díj mértéke (3. számú melléklet)
2003. évi LXXXIX. törvény indokolása a környezetterhelési díjról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2013.07.20. – 2013.12.31. 2012.02.01. – 2013.07.19. 2011.01.27. – 2012.01.31. 2007.01.01. – 2011.01.26. 2006.01.01. – 2006.12.31. 2005.01.01. – 2005.12.31. 2004.07.01. – 2004.12.31. 2004.01.01. – 2004.06.30. 2003.11.14. (közlönyállapot)

Kjtv. [hitelintézetek járadéka és különadója] 2006. évi LIX. törvény

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:03)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:27)
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre képes adófizetők szolidaritására alapozva, a különadó- és járadékfizetési kötelezettségről megalkotott törvény, amely jelenleg a hitelintézetek járadéka, a pénzügyi szervezetek különadója, a hitelintézetek különadója, valamint a forgalmazó és a befektetési alap különadója megfizetésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
2006. évi LIX. törvény indokolása az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.11.01. – 2014.12.31. 2014.03.15. – 2014.10.31. 2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.12.29. – 2013.12.31. 2013.11.30. – 2013.12.28. 2013.01.01. – 2013.11.29. 2012.12.31. – 2012.12.31. 2012.06.20. – 2012.12.30. 2012.03.01. – 2012.06.19. 2012.01.01. – 2012.02.29. 2011.12.29. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.12.28. 2010.09.27. – 2010.12.31. 2010.01.01. – 2010.09.26. 2009.01.01. – 2009.12.31. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.02.15. – 2007.12.31. 2007.01.01. – 2007.02.14. 2006.12.23. – 2006.12.31. 2006.09.01. – 2006.12.22. 2006.07.17. (közlönyállapot)

Balesa. [baleseti adó] 2011. évi CIII. törvény (II. fejezet) (hatályos: 2011. november 30-ától)

Létrehozva: acton.hu (2012. október 28. vasárnap, 20:08)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:27)
2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról (II. fejezet: BALESETI ADÓ)
 A baleseti adóra vonatkozó rendelkezések 2011. november 30-án léptek hatályba.
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási kötelezettség után kell fizetni (biztosítási időszak első napjától utolsó napjáig, illetve gépjármű forgalomból kivonásának napjáig), adó alanya (akit Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség terhel), adó alapja (éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, ideértve a fedezetlenségi díjat is; határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj; Kgfb. tv. szerinti fedezetlenségi időtartamra és türelmi időre sajátos szabályok), adó mértéke (adóalap 30 százaléka, de biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű), adó megállapítása (beszedésre kötelezett biztosító állapítja meg, vallja be és fizeti meg; biztosítási díjfizetési kötelezettség teljesítésének megfelelően, baleseti adó elsőbbsége a biztosítási díjjal szemben részleges megfizetés esetén, határon átnyúló szolgáltatás esetén az adót az adó alanya önadózással állapítja meg a biztosítási díj esedékességével egyidejűleg), adóalany számára visszajáró biztosítási díj esetén (számított adót biztosítási díjjal egyidejűleg vissza kell fizetni, visszafizetés hónapját követő 15. napig benyújtott bevallásban a bevallott adót csökkentheti, önadózás esetén a visszafizetést követő hónap első napjától visszaigényelheti), baleseti adó bevallása és megfizetése (adó megállapítására előírt határnapot követő hónap 15. napjáig)
2011. évi CIII. törvény indokolása a népegészségügyi termékadóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.12.31. 2013.04.21. – 2013.12.31. 2013.01.01. – 2013.04.20. 2012.04.14. – 2012.12.31. 2012.01.01. – 2012.04.13. 2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.11.30. – 2011.12.21. 2011.09.01. – 2011.11.29. 2011.07.19. (közlönyállapot)

Kulta. [kulturális adó] 2011. évi CLVI. törvény (X. fejezet) (hatályos: 2012. január 1-jétől)

Létrehozva: acton.hu (2012. október 15. hétfő, 20:28)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 09. hétfő, 12:30)
2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (X. fejezet)
  A kulturális adóra vonatkozó rendelkezések 2012. január 1-jén léptek hatályba.
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
A kulturális adó szabályai 2015. (NAV információs füzetek, 2015/51. füzet): [pdf] A kulturális adó megfizetésének legfontosabb szabályairól honlapunkon is tájékozódhat: [megnyitás]
kulturális terület állami támogatásának növelése és szinten tartása érdekében, adóköteles tevékenységek (mellékletben felsorolt pornográf tartalmú termékek első értékesítése belföldön, mellékletben felsorolt pornográf tartalmú szolgáltatások nyújtása, erotikus tartalmú telefonszolgáltatás nyújtása, nem adóköteles a mellékletben fel nem sorolt szexuális termékek, segédeszközök értékesítése), adó alanya (adóköteles tevékenységet folytató személy vagy szervezet), pornográf tartalom (elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, és amely a nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolja), erotikus tartalmú telefonszolgáltatás (olyan, távbeszélő útján nyújtott szolgáltatás, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény hanghatásait közvetíti vagy imitálja), kulturális adó alapja (adóköteles tevékenységből származó számviteli törvény szerint elszámolt árbevétel, személyi jövedelemadó alapjába beszámító bevétel, illetve adóköteles tevékenységnek az egyszerűsített vállalkozói adó alapjába számító bevétele), adó mértéke (adóalap 25 százaléka), adó megállapítása (önadózással), nyilvántartás-vezetési kötelezettség (amelyből adóalap és adó mértékének számítása egyértelműen megállapítható), bevallási kötelezettség (teljesítése általános forgalmi adó bevallási időszak szerint és annak határidejéig, illetve adóévet követő év második hónapjának 25. napjáig), adófizetési kötelezettség (teljesítése bevallás benyújtására előírt határnapig), Nemzeti Kulturális Alap bevételét képezi, kulturális adóval terhelt termékek és szolgáltatások TESZOR szám megjelölésével (18. melléklet)
2011. évi CLVI. törvény indokolása egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.03.15. – 2014.12.31. 2013.01.01. – 2013.01.01. 2012.07.02. – 2012.12.31. 2012.07.01. – 2012.07.01. 2012.06.20. – 2012.06.30. 2012.05.02. – 2012.06.19. 2012.05.01. – 2012.05.01. 2012.04.07. – 2012.04.30. 2012.02.02. – 2012.04.06. 2012.02.01. – 2012.02.01. 2012.01.03. – 2012.01.31. 2012.01.02. – 2012.01.02. 2012.01.01. – 2012.01.01. 2011.12.31. – 2011.12.31. 2011.12.22. – 2011.12.30. 2011.12.11. – 2011.12.21. 2011.12.10. – 2011.12.10. 2011.12.02. – 2011.12.09. 2011.12.01. – 2011.12.01. 2011.11.30. – 2011.11.30. 2011.11.29. (közlönyállapot)

Távka. [távközlési adó] 2012. évi LVI. törvény (hatályos: 2012. július 1-jétől)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:00)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:27)
2012. évi LVI. törvény a távközlési adóról
 Ez a törvény 2012. július 1-jén lépett hatályba.
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.03.15. –  
A távközlési adó szabályai (NAV információs füzetek, 2015/39. füzet): [megnyitás]
társadalmi közös kiadások fedezete érdekében, adóköteles a távközlési szolgáltatás nyújtása (Magyarország területén lévő az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózaton nyújtott, az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, ideértve az üzenet küldését lehetővé tevő szolgáltatást is), adó alanya (távközlési szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltató), adó alapja (indított hívások időtartama, küldött üzenetek száma), adó mértéke (hívásonként 2 Ft/megkezdett perc, üzenetek esetén 2 Ft/darab), adó mértékének korlátozása (magánszemély előfizető esetében 2012. évben 400 Ft/hó/hívószám, 2013. január 1-jétől 700 Ft/hó/hívószám, nem magánszemély előfizető esetében 2012. évben 1400 Ft/hó/hívószám, 2013. január 1-jétől 2500 Ft/hó/hívószám), adómentesség (segélyhívás, adománygyűjtő szám (hívás és üzenetküldés), teszthívás és teszt-SMS, magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások esetén havonta 10 megkezdett perc); adómegállapítás, bevallás és megfizetés (hívást, üzenetküldést követő második hónap 20. napjáig)
2012. évi LVI. törvény indokolása a távközlési adóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2012.05.30. (közlönyállapot)

Közműva. [közművezetékek adója] 2012. évi CLXVIII. törvény (hatályos: 2013. január 1-jétől)

Létrehozva: acton.hu (2013. január 24. csütörtök, 21:42)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:30)
2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.01.01. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
2012. évi CLXVIII. törvény indokolása a közművezetékek adójáról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2013.01.01. – 2013.12.31. 2012.11.23. (közlönyállapot)

Bizta. [biztosítási adó] 2012. évi CII. törvény (hatályos: 2013. január 1-jétől)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 20:59)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:31)
2012. évi CII. törvény a biztosítási adóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2013.02.01. –  
társadalmi közös kiadások fedezete és biztosításokkal összefüggő közterhek számának csökkentése érdekében, adóköteles a biztosítási szolgáltatás (casco biztosítás, vagyon- és balesetbiztosítás) nyújtása (ha kockázat felmerülésének helye Bit. 3. § (1) bekezdés 36. pont b) alpontja alapján Magyarország), adó alanya (Bit. szerinti biztosító; EGT tagállamában székhellyel rendelkező vagy a Bit. szerinti harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe; határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nyújtó ha a kockázat felmerülésének helye Magyarország), adó alapja (biztosítási díj), adó mértéke (casco biztosítás esetén 15%, vagyon- és balesetbiztosítás esetén 10%); adó megállapítása, bevallása és megfizetése (biztosítási díj, díjrészlet elszámolása hónapját követő hónap 20. napjáig), ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba
2012. évi CII. törvény indokolása a biztosítási adóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2013.01.02. – 2013.01.31. 2013.01.01. – 2013.01.01. 2012.07.13. (közlönyállapot)

Püti. [pénzügyi tranzakciós illeték] 2012. évi CXVI. törvény (hatályos: 2013. január 1-jétől)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 20:56)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:34)
2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
társadalmi közös kiadások fedezete érdekében, törvény hatálya (Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató, kivéve Magyar Nemzeti Bank), pénzügyi tranzakciós illeték tárgya (átutalás, beszedés, fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, Posta Elszámoló Központ útján kezdeményezett készpénzbefizetés, készpénzkifizetés fizetési számlásról, készpénzátutalás, okmányos meghitelezés, csekk beváltás, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátás, egynapos/legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötése; továbbá minden olyan fizetési művelet, amelynek eredményeként a számlán nyilvántartott követelés a fizetési megbízás szerinti összeggel csökken, hitelkeret terhére teljesített művelet esetén is), kivételek (pénzforgalmi szolgáltatón belül fizető és kedvezményezett egyezik, társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére megvalósított fizetési művelet, jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési művelet, további kivételek), fizetési kötelezettség keletkezési időpontja (fizetési művelet teljesítésének napja), fizetésre kötelezettek köre (pénzforgalmi szolgáltató, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, Magyar Nemzeti Bank), pénzügyi tranzakciós illeték alapja (számlaterhelés összege, átutalási megbízásban szereplő összeg, értékpapír kibocsátási árfolyama, lekötésbe helyezet összeg, Posta Elszámoló Központ igénybevétele esetén az átutalt összeg, külföldi pénznem esetén a teljesítés napja szerinti MNB devizaárfolyamon átszámítva), pénzügyi tranzakciós illeték mértéke (általánosan 0,1 százalék de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint, egynapos lejáratú jegybanki betét elhelyezésére irányuló lekötési művelet esetében 0,01 százalék, MNB és Posta Elszámoló Központ esetén felső határ nélkül, csoportos átutalás és csoportos beszedési megbízás egyes megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek), ügyfél tájékoztatása (fizetésre kötelezett számlakivonaton tájékoztatja ügyfelét az illeték összegéről); megállapítás, bevallás és megfizetés határideje (havonta a teljesítési napot követő hónap 20. napjáig), alkalmazási hatály (ha fizetési művelet teljesítési napja 2013. január 1-jére vagy azt követő napra esik)
2012. évi CXVI. törvény indokolása a pénzügyi tranzakciós illetékről: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.07.15. – 2014.12.31. 2014.01.01. – 2014.07.14. 2013.08.01. – 2013.12.31. 2013.07.23. – 2013.07.31. 2013.06.30. – 2013.07.22. 2013.04.21. – 2013.06.29. 2013.02.01. – 2013.04.20. 2013.01.01. – 2013.01.31. 2012.07.23. (közlönyállapot)

Ratv. [reklámadó] 2014. évi XXII. törvény (hatályos: 2014. augusztus 15-étől)

Létrehozva: acton.hu (2014. június 02. hétfő, 21:00)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:36)
2014. évi XXII. törvény a reklámadóról
 Hatályos: 2014. augusztus 15-étől
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
2014. évi XXII. törvény indokolása a reklámadóról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.12.01. – 2014.12.31. 2014.08.15. – 2014.11.30. 2014.06.02. (közlönyállapot)
EGYÉB ADÓK: Hatályos miniszteri és önkormányzati rendeletek

Hipa. [helyi iparűzési adó: Budapest] (új) 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:17)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:37)
87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet a helyi iparűzési adóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2013.01.02. –  
adómentesség (akinek Htv. szerint számított vállalkozói szintű adóalapja az 1 000 000 forintot nem haladja meg), adó évi mértéke állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén egyaránt a Htv.-ben felső határaként megállapított mérték
Korábbi változatok (+)
2013.01.01. – 2013.01.01.

Hifa. [helyi idegenforgalmi adó: Budapest] 31/1994. (VI.10.) Főv. Kgy. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:16)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:38)
31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet az idegenforgalmi adóról
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2014.01.01. –  
rendelet hatálya (2012. január 1-jétől Budapest Főváros XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerületeinek közigazgatási területe), adó alanya (magánszemély aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt), adómentesség (Htv. 31. §-ában felsoroltak, 70. életévét betöltött magánszemély), adó alapja (szállásdíj, minden megkezdett nap után számolva, kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül, általános forgalmi adóval csökkentett áron; ennek hiányában a szállásért fizetett ellenérték), adó mértéke (adóalap 4 százaléka), befizetés és bevallás határideje (beszedést követő hó 15. napjáig), nyilvántartás vezetési kötelezettség (vendégkönyv, megállapítható legyen az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege)
Korábbi változatok (+)
2012.01.01. – 2013.12.31. 2011.01.01. – 2011.12.31. 2007.02.09. – 2010.12.31. 2005.01.01. – 2007.02.08. 2003.06.13. – 2004.12.31. 2003.01.01. – 2003.06.12. 2001.01.01. – 2002.12.31. 1999.08.31. – 2000.12.31.

R. [helyiadó-kötelezettségek teljesítése elektronikus úton] 104/2012. (XII.27.) Főv. Kgy. rendelet

Létrehozva: acton.hu (2013. január 24. csütörtök, 11:27)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:39)
104/2012. (XII.27.) Főv. Kgy. rendelet az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről
A jelenleg elérhető jogszabályváltozat: 2013.01.01. –  
elektronikusan végezhető ügykörök (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó bevallásának benyújtása, idegenforgalmi adó bevallásának benyújtása), elektronikus betekintés (saját helyi adófolyószámlába, benyújtott helyi adóbevallásba)
Korábbi változatok (+)
2013.01.01. –

R. [szerencsejátékok engedélyezése és ellenőrzése] 32/2005. (X. 21.) PM rendelet

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 07. péntek, 00:55)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:41)
32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
A legutóbb elérhető jogszabályváltozat: 2015.01.01. –  
phasellus, mauris neque, accumsan, vel tempor, tristique, cursus, natoque, penatibus et magnis
Korábbi változatok (+)
2014.02.15. – 2014.12.31. 2013.07.06. – 2014.02.14. 2013.05.10. – 2013.07.05. 2013.03.04. – 2013.05.09. 2012.07.29. – 2013.03.03. 2012.06.29. – 2012.07.28. 2012.01.01. – 2012.06.28. 2011.05.01. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.04.30. 2010.05.01. – 2010.12.31. 2010.01.01. – 2010.04.30. 2009.10.01. – 2009.12.31. 2009.03.15. – 2009.09.30. 2009.03.01. – 2009.03.14. 2009.02.01. – 2009.02.28. 2009.01.01. – 2009.01.31. 2008.05.16. – 2008.12.31. 2008.01.01. – 2008.05.15. 2007.01.01. – 2007.12.31. 2006.08.30. – 2006.12.31. 2006.08.01. – 2006.08.29. 2006.01.01. – 2006.07.31. 2005.11.01. – 2005.12.31. 2005.10.21. (közlönyállapot)
EGYÉB ADÓK: Hatályon kívül helyezett jogszabályok és rendelkezések

Latv. [luxusadó] 2005. évi CXXI. törvény (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:22)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 10:54)
2005. évi CXXI. törvény a luxusadóról
 Hatálytalan: 2008. december 17-től.
Megsemmisítette: 155/2008. (XII. 17.) AB határozat
Korábbi változatok (+)
2008.01.01. – 2008.12.16. 2007.01.01. – 2007.12.31. 2006.01.01. – 2006.12.31. 2005.11.15. (közlönyállapot)

Nért. [nagy értékű vagyontárgyakat terheló adó] 2009. évi LXXVIII. (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:20)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 10:54)
2009. évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról
 Hatálytalan: 2010. augusztus 16-tól.
Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
Korábbi változatok (+)
2010.01.01. – 2010.08.15. 2009.07.08. (közlönyállapot)

Reho. [rehabilitációs hozzájárulás] (régi) 1991. évi IV. törvény (VI/A fejezet) (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. október 29. hétfő, 11:49)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 10:54)
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (VI/A fejezet)
 A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések hatálytalanok: 2012. január 1–jétől.
Az utolsó elérhető jogszabályváltozat: 2011.12.22. – 2011.12.31. (jelenleg más rendelkezésekkel hatályos)
Korábbi változatok (+)
2011.12.10. – 2011.12.21. 2011.09.01. – 2011.12.09. 2011.08.01. – 2011.08.31. 2011.07.27. – 2011.07.31. 2011.07.22. – 2011.07.26. 2011.01.02. – 2011.07.21. 2011.01.01. – 2011.01.01. 2010.12.23. – 2010.12.31. 2010.08.01. – 2010.12.22. 2010.05.29. – 2010.07.31. 2010.04.01. – 2010.05.28. 2010.03.31. – 2010.03.31. 2010.01.01. – 2010.03.30. 2009.12.18. – 2009.12.31. 2009.12.15. – 2009.12.17. 2009.11.28. – 2009.12.14. 2009.11.17. – 2009.11.27. 2009.11.01. – 2009.11.16. 2009.10.01. – 2009.10.31. 2009.07.01. – 2009.09.30. 2009.06.01. – 2009.06.30. 2009.01.01. – 2009.05.31. 2008.04.01. – 2008.12.31. 2008.03.01. – 2008.03.31. 2008.01.01. – 2008.02.29. 2007.07.01. – 2007.12.31. 2007.04.01. – 2007.06.30. 2007.01.01. – 2007.03.31. 2006.12.15. – 2006.12.31. 2006.09.01. – 2006.12.14. 2006.02.09. – 2006.08.31. 2006.01.01. – 2006.02.08. 2005.11.15. – 2005.12.31. 2005.11.01. – 2005.11.14. 2005.10.01. – 2005.10.31. 2005.07.15. – 2005.09.30. 2005.07.13. – 2005.07.14. 2005.05.10. – 2005.07.12. 2005.01.01. – 2005.05.09. 2004.08.01. – 2004.12.31. 2004.07.10. – 2004.07.31. 2004.07.02. – 2004.07.09. 2004.05.20. – 2004.07.01. 2004.05.01. – 2004.05.19. 2004.03.01. – 2004.04.30. 2004.01.27. – 2004.02.29. 2004.01.01. – 2004.01.26. 2003.07.01. – 2003.12.31. 2003.01.01. – 2003.06.30. 2002.12.10. – 2002.12.31. 2002.01.01. – 2002.12.09. 2001.12.22. – 2001.12.31. 2001.08.17. – 2001.12.21. 2001.07.01. – 2001.08.16. 2001.01.01. – 2001.06.30. 2000.06.26. – 2000.12.31. 2000.02.15. – 2000.06.25. 2000.02.01. – 2000.02.14. 2000.01.01. – 2000.01.31. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.03.01. – 1998.12.31. 1998.02.01. – 1998.02.28. 1998.01.01. – 1998.01.31. 1997.12.04. – 1997.12.31. 1997.09.01. – 1997.12.03. 1997.07.01. – 1997.08.31. 1997.03.28. – 1997.06.30. 1997.01.01. – 1997.03.27. 1996.07.01. – 1996.12.31. 1996.01.01. – 1996.06.30. 1995.11.04. – 1995.12.31. 1995.07.01. – 1995.11.03. 1995.06.27. – 1995.06.30. 1995.04.01. – 1995.06.26. 1994.12.31. – 1995.03.31. 1994.05.21. – 1994.12.30. 1994.02.01. – 1994.05.20. 1994.01.01. – 1994.01.31. 1993.12.06. – 1993.12.31. 1993.09.01. – 1993.12.05. 1993.07.14. – 1993.08.31. 1993.01.01. – 1993.07.13. 1992.07.01. – 1992.12.31. 1992.03.26. – 1992.06.30. 1992.03.01. – 1992.03.25. 1991.12.29. – 1992.02.29. 1991.03.01. – 1991.12.28. 1991.02.23. (közlönyállapot)

Nkat. [kulturális járulék] 1993. évi XXIII. törvény (rendelkezései hatálytalanok)

Létrehozva: acton.hu (2012. október 15. hétfő, 21:09)
Utolsó módosítás: acton.hu (2013. június 19. szerda, 10:55)
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról
 A kulturális járulékra vonatkozó rendelkezések hatálytalanok: 2010. január 1–jétől.
Az utolsó elérhető jogszabályváltozat: 2008.01.01. – 2009.12.31. (jelenleg más rendelkezésekkel hatályos)
Korábbi változatok (+)
2007.07.01. – 2007.12.31. 2007.01.02. – 2007.06.30. 2007.01.01. – 2007.01.01. 2006.01.01. – 2006.12.31. 2005.01.01. – 2005.12.31. 2004.07.17. – 2004.12.31. 2003.01.01. – 2004.07.16. 2001.08.17. – 2002.12.31. 2001.02.06. – 2001.08.16. 2000.01.01. – 2001.02.05. 1999.01.01. – 1999.12.31. 1998.01.01. – 1998.12.31. 1996.04.27. – 1997.12.31. 1993.04.01. – 1996.04.26. 1993.03.31. (közlönyállapot)

Áktv. [ágazatokat terhelő különadó] 2010. évi XCIV. törvény (hatálytalan: 2013. január 1-jétől)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:04)
Utolsó módosítás: acton.hu (2016. március 05. szombat, 17:17)
2010. évi XCIV. törvény az egyes ágazatokat terhelő különadóról
 Hatálytalan: 2013. január 1-jétől
Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XCIV. törvény 10. § (2) bekezdése
általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre képes adózók, bolti kiskereskedelem (TEÁOR' 08 szerint 45.1 (kivéve gépjármű, pótkocsi nagykereskedelem), 45.32, 45.40 (kivéve motorkerékpár javítása, nagykereskedelme), 47.1-47.9 ágazatok), távközlési tevékenység (Eht. szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatás), energiaellátó vállalkozási tevékenysége (Távhő tv. szerinti energiaellátó, továbbá más jogszabályok szerinti egyetemes szolgáltató; ha nettó árbevétel legalább 5 százalékát eléri), adóalanyok (jogi személy, Art. szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, külföldi illetőségű szervezet/magánszemély is belföldi fióktelepe útján), adóalap (adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel, bolti kiskereskedelem esetén különös szabály), adó mértéke (bolti kiskereskedelem esetén adóalap részei szerint: 500 millió Ft-ig 0%, 500 millió Ft és 30 milliárd Ft között 0,1%, 30 milliárd Ft és 100 milliárd Ft között 0,4%, 100 milliárd Ft-ot meghaladó része után 2,5%; távközlési tevékenység esetén adóalap részei szerint: 500 millió Ft-ig 0%, 500 millió Ft és 5 milliárd Ft között 4,5%, 5 milliárd Ft-ot meghaladó része után 6,5%; energiaellátó esetében: adóalap 5 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 0,3%, felette 1,05%), kétszeres adóztatás elkerülése (energiaellátóra vonatkozik), kapcsolt vállalkozás különadójának megállapítása (Tao. szerint egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban állók nettó árbevételeit össze kell adni és a kiszámított adót ennek arányában megosztani, adóelőleg esetében is, dokumentálási kötelezettség), adómegállapítás és bevallás (adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, megfizetés is), adóelőleg (bevallása adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig, illetve tevékenység megkezdését követő 15 napon belül; összege előző adóév nettó árbevétele alapján számolt összeg, ha szükséges arányosítással, két részletben a hetedik hónap 20. napjáig és tízedik hónap 20. napjáig; jogelőd nélkül kezdő adóalany esetén a várható adó összege, átalakulás esetén a jogelőd által elért nettó árbevétel alapján amilyen arányban jogelőd vagyonából részesült, utóbbi két esetben első részlet esedékessége bejelentkezéssel egyidejűleg a másiké az adóév utolsó napjáig), 2013. január 1-jén hatályát veszti
2010. évi XCIV. törvény indokolása az egyes ágazatokat terhelő különadóról
Korábbi változatok (+)
2012.01.01. – 2012.12.31. 2011.11.30. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.11.29. 2010.12.18. – 2010.12.31. 2010.12.04. – 2010.12.17. 2010.10.20. (közlönyállapot)

Atv. [Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, innovációs járulék] 2003. évi XC. törvény (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:06)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. január 19. hétfő, 21:47)
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
 Hatálytalan: 2015.január 2-ától
Hatályon kívül helyezte: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról: [megnyitás]
A legutóbbi elérhető jogszabályváltozat: 2014.11.27. – 2015.01.01.
versenyképesség és fenntartható fejlődés új ismereteken és azok alkalmazásán alapuló erősítése, kutatás-fejlesztés és létrehozott új tudás alkalmazásának finanszírozása, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (elkülönített állami pénzalap, kizárólag kutatás-fejlesztés és technológiai innováció állami támogatását biztosítja), Alap forrásai (innovációs járulék, állami támogatás, pénzmaradvány, önkéntes befizetések, nemzetközi szervezetek támogatása, egyéb bevételek), törvény hatálya alá tartozók (általánosan a belföldi székhelyű Szt. hatálya alá tartozó gazdasági társaságok), kivételek (üzleti év első napján Kkv. alapján kis- vagy mikrovállalkozás, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság; cégjegyzés évében jogelőd nélkül alakított gazdasági társaság és előtársasága, egyéb kivételek), innovációs járulék alapja (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységre számított helyi iparűzési adóalap), járulék éves összege (2006-tól a vetítési alap 0,3 százaléka), megállapítás és bevallás (járulék éves összegét az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig), előlegfizetés (háromhavonként a járulékelőleg egynegyede, harmadik hónapot követő hó 20. napjáig, járulékelőleg bevallása járulékbevallással egyidőben annak esedékességét követő második hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra az esedékes egyenlő részletek feltüntetésével, járulékelőleg az adóévet megelőző adóév fizetendő adója, illetve annak 12 hónapra számított összege; átalakulásra vonatkozó szabályok, megszűnéskor nem kell járulékelőleget bevallani, járulékfizetési kötelezettség keletkezésének évére vonatkozó szabályok, előleg és éves összeg közötti különbözet befizetése/visszaigénylése adóévet követő adóév ötödik hónapja utolsó napjáig/napjától), Alap felhasználása (pályázati úton kiválasztott kedvezményezettek által, különböző jogcímek felsorolása, pályázaton kívüli támogatások szabályai, további támogatási szabályok), Alap kezelése (rendelkezési jogot miniszter gyakorolja)
2003. évi XC. törvény indokolása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról: [nem elérhető]
Korábbi változatok (+)
2014.01.01. – 2014.03.14. 2013.06.30. – 2013.12.31. 2013.01.01. – 2013.06.29. 2012.12.01. – 2012.12.31. 2012.11.30. – 2012.11.30. 2012.01.01. – 2012.11.29. 2011.12.22. – 2011.12.31. 2011.01.01. – 2011.12.21. 2009.11.18. – 2010.12.31. 2009.01.01. – 2009.11.17. 2008.01.01. – 2008.12.31. 2007.09.25. – 2007.12.31. 2007.07.01. – 2007.09.24. 2007.01.01. – 2007.06.30. 2006.01.01. – 2006.12.31. 2005.01.01. – 2005.12.31. 2004.01.01. – 2004.12.31. 2003.11.14. (közlönyállapot)

Hipa. [helyi iparűzési adó: Budapest] (régi) 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet (hatálytalan)

Létrehozva: acton.hu (2012. szeptember 06. csütörtök, 21:17)
Utolsó módosítás: acton.hu (2015. február 06. péntek, 23:43)
21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a helyi iparűzési adóról
 Hatálytalan: 2013. január 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet a helyi iparűzési adóról: [megnyitás]
székhely vagy telephely egyaránt adókötelezettséget teremt, adómentesség (ha adóalapja a 700 000 forintot nem haladja meg), kedvezmények (szakmunkástanuló, megváltozott munkaképességű, nyilvántartott munkanélküli foglalkoztatása esetén 750 000 forint feltételekkel; alapítvány támogatásaának összege de maximum 100 000 forint; nemzetközi egyezmény által biztosított adómentesség esetén legfeljebb 1 500 000 forint; nettó árbevételt lehet csökkenteni kedvezmények összegével), adókedvezmények (önkormányzattól vásárolt vagy legalább 20 éve bérelt beépítetlen telket beépít és vállalkozást hoz létre vagy bővít: ingatlan forgalmi értékének 10%-a, használatbavételi engedély kiadásának évében; akadálymentesítő fejlesztés megvalósítása: fejlesztési költség 40 százaléka; Tao. tv. 4. § 9. pontjában meghatározott beruházás megvalósításához kapcsolódó adókedvezmény részletes szabályai; közös feltételek: adóalap nem haladja meg a 2,5 millió forintot és adóbevallási időszakban nem szabtak ki mulasztási bírságot, adóbírságot, késedelmi pótlékot), adó alapja (Htv. 39. § szerint kell megállapítani), adó mértéke (Htv. felső határ), adó megfizetése (Art. szerint, kérelem alapján fizetési könnyítés, illetve magánszemély estén mérséklés vagy elengedés engedélyezhető)
Korábbi változatok (+)
2012.01.01. – 2012.12.31. 2011.01.01. – 2011.12.31. 2010.09.15. – 2010.12.31. 2010.01.01. – 2010.09.14. 2005.01.01. – 2009.12.31. 2004.01.01. – 2004.12.31. 2003.01.01. – 2003.12.31. 2002.10.18. – 2002.12.31. 2002.01.10. – 2002.10.17. 2001.01.01. – 2002.01.09. 1999.08.31. – 2000.12.31.

Adózási információk - Jogszabályok

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.