Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények

A gazdasági szereplők adóügyi illetékességétől eltérő helyen szerzett jövedelmek esetében a jövedelemszerzés helyén kívül alapesetben még az adóügyi illetékesség szerinti államokban is további adófizetési kötelezettséget kell teljesíteni, az országok ennek a kettős adóztatásnak a kedvezőtlen hatásait adóegyezmények megkötésével igyekeznek megszüntetni.

☛ Az OECD-modellegyezmény biztosítja a tárgyalások és a szövegértelmezés alapját a különböző országok között megkötött, ma már több mint háromezer adóegyezmény nemzetközi hálózatához, amely az egyes államok között kellő összhangot teremt a jövedelemadózás összetett rendszerében és az adókorlátok felszámolásával kedvező feltételeket biztosít a határon átnyúló üzleti tevékenységek élénküléséhez.

Az OECD által kialakított modellegyezmény már évtizedek óta referencia értékű alapdokumentumként szolgál az országok közötti kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmények megkötésére irányuló tárgyalásokhoz, továbbá a modellegyezmény teljes változatának részletes kommentárjai az egyezmények szövegének helyes értelmezését és a rendelkezések megfelelő gyakorlati alkalmazását is elősegítik.

A Magyarország két- vagy többoldalú nemzetközi szerződéseinek megkötésére vonatkozó részletes szabályokat a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvény tartalmazza.

A hazai jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell többek között azt is, hogy a jogszabály megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek is. [Jat. 2. § (4) bekezdés c) pont]

A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezése alapján a nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő előírást tartalmaz. [Szja. tv. 2. § (5) bekezdés]

A társasági adóról szóló törvény rendelkezése alapján szintén a nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvénytől eltérő előírást tartalmaz. [Tao. tv. 1. § (4) bekezdés]

Az egyes államok által egymás között megkötött nemzetközi szerződések elsőbbsége az állami joghoz képest nemzetközi jogi evidencia, az egyes jogszabályok azonban erről önállóan is rendelkezhetnek.

Az Országgyűlés már felhatalmazást adott az egyezmény kötelező hatályának elismerésére, azonban másik szerződő fél részéről még nem érkezett meg az egyezmény hatálybalépéséről szóló értesítés.

Az egyezmény aláírt teljes szövege (a hatálybalépéshez szükséges feltételek még nem teljesültek):

A szerződő államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső követelményeknek eleget tettek, az egyezmény az értesítések közül a későbbinek a kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba. [2014. évi XLIX. törvény 28. Cikk 1. pont]

Az egyezmény teljes szövege hatálybalépésének naptári napját annak ismertté válását követően a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével fogja megállapítani. [2014. évi LII. törvény 4. § (3) bekezdés]

Iraki Köztársaság

Irak | Iraki Köztársaság | اَلْعِرَاق | عێراق | Iraq | Republic of Iraq

2017. évi IX. törvény a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2017. április 30.

Az egyezmény hatálya a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki:

☛ A kettős adóztatás elkerülésére iraki részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamat forrásadója 5%, illetve az egyezményben meghatározott kivételek esetében nincs forrásadó. Az osztalékra a forrásadó mértéke 5%. A jogdíj forrásadója 5%.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Ománi Szultánság

Omán | Ománi Szultánság | Szaltana Omán | سلطنة عُمان | Sultanate of Oman | Oman

2016. évi CLXXVII. törvény a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2017. március 18. [8/2017. (III. 3.) KKM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelemadókra terjed ki:

☛ A kettős adóztatás elkerülésére ománi részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. Az osztalékra a forrásadó mértéke 10%, amennyiben a haszonhúzó magánszemély, illetve 0% minden más esetben. A jogdíj forrásadója 8%. A kamatra nincs forrásadó.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Luxemburgi Nagyhercegség

Luxemburg | Luxemburgi Nagyhercegség | Grand Duché de Luxembourg | Luxembourg | Grand Duchy of Luxembourg

2015. évi XCI. törvény a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről:

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2017. január 27. [6/2017. (I. 31.) KKM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki:

☛ A kettős adóztatás elkerülésére luxemburgi részről a mentesítés módszerét alkalmazzák. A kamatra és a jogdíjra nincs forrásadó. Az osztalékra a forrásadó mértéke 0%, ha a haszonhúzó egy olyan társaság, amely az osztalékot fizető társaság tőkéjében legalább 10 százalékos közvetlen részesedéssel bír, illetve 10% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között korábban hatályban lévő egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére irányult a jövedelem- és vagyonadók területén:

1990. évi XCV. törvény a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1990. évi január hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (hatályát veszítette: 2017. január 26-án)

Iráni Iszlám Köztársaság

Irán | Iráni Iszlám Köztársaság | Perzsia | جمهوری اسلامی ایران | Islamic Republic of Iran | Iran | Persia

A Kormány határozatában elfogadta a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet és elrendelte az egyezmény szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

1671/2015. (IX. 21.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról: 

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot, amely 2016. január 22-én benyújtásra került az Országgyűléshez.

Az Országgyűlés 2016. március 11-én felhatalmazást adott a megállapodás kötelező hatályának elismerésére, azonban iráni részről még nem érkezett meg a hatálybalépésről szóló értesítés.

2016. évi IV. törvény a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről:

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. december 30. [46/2016. (XII. 29.) KKM közlemény]

A megállapodás hatálya a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki:

☛ A kettős adóztatás elkerülésére iráni részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamat forrásadója 5%, illetve a megállapodásban meghatározott kivételek esetében nincs forrásadó. A jogdíj forrásadója 5%. Az osztalékra nincs forrásadó.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely a banktitokra és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is lehetővé teszi, amennyiben Irán belső jogi szabályozásában ez lehetővé válik.

Türkmenisztán

Türkmenisztán | Türkmén Köztársaság | Türkmenistan Jumhuriýäti | Republic of Turkmenistan | Turkmenistan | Turkmenia

2016. évi XCVI. törvény a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. november 19. [39/2016. (XI. 18.) KKM közlemény]

Az egyezmény azokra a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki, amelyeket az egyik szerződő állam vagy annak közigazgatási alegységei vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére türkmén részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamat és a jogdíj forrásadójának mértéke legfeljebb 10%. Az osztalékra a forrásadó mértéke legfeljebb 5%, amennyiben a haszonhúzó egy olyan társaság, amely az osztalékot fizető társaság tőkéjében legalább 25%-os közvetlen részesedéssel bír, illetve 15% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Liechtensteini Hercegség

Liechtenstein | Liechtenstein Hercegség | Fürstentum Liechtenstein | Liachtaschta | Principality of Liechtenstein | Liechtenstein

2015. évi CL. törvény a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2015. december 24. [41/2015. (XII. 17.) KKM közlemény]

Az egyezmény azokra a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki, amelyeket az egyik szerződő állam vagy annak helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére liechtensteini részről a mentesítés módszerét alkalmazzák. A kamatra és a jogdíjra nincs forrásadó. Az osztalékra a forrásadó mértéke 0%, amennyiben a haszonhúzó egy olyan társaság, amely az osztalékot fizető társaság tőkéjében legalább 10 százalékos közvetlen részesedéssel bír, illetve 10% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Bahreini Királyság

Bahrein | Bahreini Királyság | مملكة البحرين | Bahrain | Kingdom of Bahrain

2014. évi XLIX. törvény a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2015. június 19. [21/2015. (VI. 15.) KKM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelemadókra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére bahreini részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamatra és a jogdíjra nincs forrásadó. Az osztalékra kivethető forrásadó 0%, amennyiben a haszonhúzó egy társaság (a nem adóköteles személyegyesítő társaság kivételével), illetve 5% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Szaúd-Arábiai Királyság

Szaúd-Arábia | Szaúd-Arábiai Királyság | المملكة العربية السعودية | Saudi Arabia | Kingdom of Saudi Arabia (KSA)

2014. évi LII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2015. május 1. [13/2015. (IV. 30.) KKM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelem- és vagyonadóra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére szaúdi részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamatra nincs forrásadó. A jogdíjra kivethető forrásadó mértéke maximum 5%, amennyiben ipari, kereskedelmi vagy tudományos berendezések használatáért vagy használati jogáért fizetik, illetve 8% minden más esetben. Az osztalékra kivethető forrásadó maximum 5%.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Svájci Államszövetség

Svájc | Svájci Államszövetség | Svájci Konföderáció | Confoederatio Helvetica | Switzerland | Swiss Confederation

2013. évi CLXIII. törvény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről (hatályos: 2014. november 9-étől)

Az új egyezmény hatálybalépésének napja: 2014. november 9. [19/2014. (XII. 5.) KKM közlemény]

Az új egyezmény hatálya a jövedelem- és vagyonadóra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére svájci részről a mentesítés módszerét alkalmazzák. A kamatra nés a jogdíjra incs forrásadó. Az osztalékra a forrásadó általános mértéke 15%, illetve nincs forrásadó a nyugdíjalapok és a szerződő államok központi bankjai által kapott osztalékok esetében, valamint ha az osztalékot szerző vállalatnak legalább 10% részesedése van a kifizető vállalatbó.

☛ Az egyezmény biztosítja az illetékes hatóságok számára a teljes körű, banktitokra is kiterjedő adóügyi információcsere lehetőségét bármely adónem tekintetében. Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

A Magyarország és a Svájci Államszövetség között korábban, 2014. november 9-éig hatályban lévő kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény teljes körű információcserét nem tett lehetővé.

1982. évi 23. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (hatályát vesztette: 2014. november 9-én)

☛ A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet 2014. november 9-én hatályát vesztette. [19/2014. (XII. 5.) KKM közlemény]

1949. évi VI. törvénycikk az egyenes adók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Budapesten, 1942. évi október hó 5. napján kelt magyar-sváci egyezmény kötelező erejének elismeréséről Bernben, 1948. évi február hó 2. napján kelt Jegyzőkönyv becikkelyezéséről

Egyesült Arab Emírségek

Egyesült Arab Emírségek | Arab Emírségek | دولة الإمارات العربية المتحدة | United Arab Emirates (UAE) | Emirates

2013. évi CLXI. törvény a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2014. október 4. [10/2014. (IX. 30.) KKM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelemadókra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére emírségi részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. Az osztalékra, kamatra és jogdíjra nincs forrásadó. Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Koszovói Köztársaság

Koszovó | Koszovói Köztársaság | Republika e Kosovës | Kosovo | Republic of Kosovo

2013. évi CLXXXVII. törvény Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2014. március 12. [7/2014. (II. 28.) KüM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére koszovói részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamatra és a jogdíjra nincs forrásadó. Az osztalékra a forrásadó mértéke 0%, amennyiben a haszonhúzó egy olyan társaság, amely az osztalékot fizető társaság tőkéjében legalább 25 százalékos közvetlen részesedéssel bír, illetve 5% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Dán Királyság

Dán Királyság | Kongeriget Danmark | Danmarks Rige | Kingdom of Denmark

A Dán Királyság három autonóm részből álló alkotmányos monarchia, amely az észak-európai Dániát, az Északi-Atlanti-óceánon található Feröert, valamint az észak-amerikai Grönlandot magában foglaló közösség.

2011. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. április 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2012. július 19. [35/2012. (VII. 16.) KüM közlemény]

45/1979. (XI. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi október hó 24. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről (hatálytalan: 2012. július 19-étől)

☛ A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Budapesten 1978. évi október hó 24. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 45/1979. (XI. 10.) MT rendelet 2012. július 19-én, azaz kettőezer-tizenkettő július tizenkilencedikén hatályát veszíti. [35/2012. (VII. 16.) KüM közlemény]

Georgia (Grúzia)

Grúzia | Georgia | Szakartvelo | საქართველო | Georgia | Sakartvelo

2012. évi XIV. törvény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2012. május 13. [26/2012. (V. 11.) KüM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelemadókra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére magyar részről fő szabályként a mentesítés módszerét, grúz részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamatra és a jogdíjra nincs forrásadó. Az osztalékra a forrásadó mértéke 0% (legalább 12 hónapon át fennálló 25 százalékos részesedésnél), illetve 5% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Katar Állam

Katar | Katari Állam | دولة قطر | Qatar | State of Qatar

2012. évi XV. törvény Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2012. április 21. [25/2012. (V. 8.) KüM közlemény]

Az egyezmény hatálya a jövedelemadókra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére katari részről a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamatra és a jogdíjra nincs forrásadó. Az osztalékra a forrásadó mértéke 0%, amennyiben a haszonhúzó egy társaság, illetve 5% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Mexikói Egyesült Államok

Mexikó | Mexikói Egyesült Államok | Estados Unidos Mexicanos | México | United Mexican States | Mexico

2011. évi CXLV. törvény a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2011. december 31. [38/2011. (XII. 20.) KüM határozat]

Az egyezmény hatálya a jövedelemadókra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére mexikói részről fő szabályként a beszámítás módszerét alkalmazzák. A kamatra és a jogdíjra a forrásadó mértéke 10%. Az osztalékra a forrásadó mértéke 5%, ha a haszonhúzó egy társaság, illetve 15% minden más esetben.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

Németországi Szövetségi Köztársaság

Németország | Németországi Szövetségi Köztársaság | Bundesrepublik Deutschland | Germany | Federal Republic of Germany

2011. évi LXXXIV. törvény a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2011. december 30. [37/2011. (XII. 13.) KüM határozat]

1979. évi 27. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén Budapesten, 1977. évi július 18-án aláírt egyezmény kihirdetéséről (hatálytalan: 2012. január 2-ától)

☛ A Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és vagyonadók területén Budapesten 1977. évi július 18-án aláírt Egyezmény, valamint az annak kihirdetéséről rendelkező 1979. évi 27. törvényerejű rendelet 2012. január 1-jén hatályukat vesztették. [37/2011. (XII. 13.) KüM határozat]

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | United Kingdom of Great Britain and Ireland | United Kingdom (UK)

2011. évi CXLIV. törvény a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (hatályba lépett: 2011. december 28-án)

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2011. december 28. [36/2011. (XII. 13.) KüM határozat]

Az egyezmény hatálya a jövedelem- és a tőkenyereség-adókra terjed ki.

☛ A kettős adóztatás elkerülésére az egyezményben meghatározott egyes jövedelemtételek tekintetében magyar részről a mentesítés, illetve az osztalék esetében a beszámítás, az Egyesült Királyság részéről pedig a beszámítás, illetve a mentesítés módszerét kell alkalmazni. A kamatra és a jogdíjra nincs forrásadó.

☛ Az osztalékra a forrásadó áltlános mértéke 10 százalék, illetve az egyezményben meghatározott befektetési eszközök által fizetett osztalék esetében 15 százalék, továbbá egyes osztalékjövedelmek mentesek az adó alól.

☛ Az egyezmény teljes körű információcseréről rendelkezik, amely kizárja a belföldi érdek hiányára hivatkozást, valamint a banktitok és a tulajdonosi érdekeltségre vonatkozó információ kiadását is kötelezővé teszi.

1978. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1977. évi november hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (nem alkalmazható: 2012. január 2-ától)

☛ A Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, 1977. évi november hó 28-án aláírt Egyezmény, valamint az annak kihirdetéséről szóló 1978. évi 15. törvényerejű rendelet 2012. január 1-jén hatályukat vesztették. [36/2011. (XII. 13.) KüM határozat]

Hongkong (Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területe)

Hongkong | 香港 | Fragrant Harbour | Hong Kong | Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

2010. évi CXXIX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2011. február 23. [7/2011. (II. 11.) KüM határozat]

Tajvan (Kínai Köztársaság)

Tajvan | Kínai Köztársaság | 臺灣 or 台灣 | Taiwan | Republic of China (ROC)

2010. évi CXXXIII. törvény a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. április 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2010. december 29. [50/2010. (XII. 16.) KüM határozat]

San Marino Köztársaság

San Marino | San Marino Köztársaság | Serenissima Repubblica di San Marino | San Marein | San Marino | Republic of San Marino

2010. évi CXXXII. törvény a Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Rómában, 2009. szeptember 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2010. december 3. [3/2011. (I. 19.) KüM határozat]

Amerikai Egyesült Államok

Amerikai Egyesült Államok | Egyesült Államok | United States of America (USA) | United States (US)

Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között jelenleg hatályban lévő adóegyezmény alapján korlátozott körben adódik lehetőség a kettős adóztatás elkerülésére irányuló szabályok érvényesülésére:

49/1979. (XII. 6.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adózás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Az Országgyűlés már felhatalmazást adott az újabb egyezmény kötelező hatályának elismerésére, azonban az Egyesült Államok részéről még nem érkezett meg az új egyezmény hatálybalépéséről szóló értesítés.

2010. évi XXII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapesten, 2010. február 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (még nem lépett hatályba)

Az egyezmény a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép hatályba. [E. 28. Cikk 2. bekezdés]

Az új egyezmény aláírt, de még hatályba nem lépett teljes szövege (az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltételek még nem teljesültek):

Örmény Köztársaság

Örményország | Örmény Köztársaság | Hajasztán | Հայաստան | Armenia | Republic of Armenia

2010. évi X. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2009. november 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2010. október 26. [6/2011. (II. 3.) KüM határozat]

Üzbég Köztársaság

Üzbegisztán | Üzbég Köztársaság | Oʻzbekiston Respublikasi | Uzbekistan | Republic of Uzbekistan

Az Üzbegisztán és Magyarország között 2009. január 29-étől már hatályban lévő egyezmény a szerződő felek egyetértésével az alábbi jegyzőkönyv tartalmának megfelelően módosításra került:

2015. évi XXVIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről (egyezményt módosító jegyzőkönyv)

A módosító jegyzőkönyv hatálybalépésének napja: 2015. június 17. [38/2015. (XII. 4.) KKM közlemény]

2008. évi XC. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2009. január 29. [10/2009. (II. 18.) KüM határozat]

Azerbajdzsán Köztársaság

Azerbajdzsán | Azerbajdzsáni Köztársaság | Azərbaycan | Azərbaycan Respublikası | Azerbaijan | Republic of Azerbaijan

2008. évi LXXXIX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2008. december 15. [53/2008. (XII. 23.) KüM határozat]

Brüsszelben aláírt Egyezmény

2006. évi XXXVI. törvény a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló, 1990. július 23-án Brüsszelben aláírt Egyezmény, az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak a társult vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv, a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Szlovén Köztársaság

Szlovénia | Szlovén Köztársaság | Slovenija | Republika Slovenija | Slovenia | Republic of Slovenia

2005. évi CXLVI. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2004. augusztus 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Izlandi Köztársaság

Izland | Izlandi Köztársaság | Ísland | Lýðveldið Ísland | Iceland | Republic of Iceland

2005. évi CXLV. törvény a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Budapesten, 2005. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Indiai Köztársaság

India | Indiai Köztársaság | Bhārat | भारत | भारत गणराज्य | Bhārat Gaṇarājya | India | Republic of India

2005. évi CXLIV. törvény a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Új-Delhiben, 2003. november 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

11/1988. (III. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között Új-Delhiben, az 1986. évi október hó 30. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről (hatálytalan: 2006. január 1-jétől)

Lett Köztársaság

Lettország | Lett Köztársaság | Latvijas Republika | Latvia | Republic of Latvia

2004. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről

Litván Köztársaság

Litvánia | Litván Köztársaság | Lietuvos Respublika | Lietuva | Lithuania | Republic of Lithuania

2004. évi CXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Vilniusban, 2004. május 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről

Észt Köztársaság

Észtország | Észt Köztársaság | Eesti Vabariik | Eesti | Estonia | Republic of Estonia

2017. évi CXII. törvény a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről

2004. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Belarusz Köztársaság (Fehéroroszország)

Fehéroroszország | Belarusz Köztársaság | Belarusz | Рэспубліка Беларусь | Belarus | Republic of Belarus

2004. évi CXII. törvény a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. február 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Kuwait Állam

Kuvait | Kuvait Állam | دولة الكويت | Kuwait | State of Kuwait

2003. évi LXX. törvény a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem és vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezményt módosító, Kuwaitban, 2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1999. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság

2003. évi XXV. törvény a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Macedón Köztársaság (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság)

Macedónia | Macedón Köztársaság | Република Македонија | Republika Makedonija | Macedonia | Republic of Macedonia

2002. évi XXXV. törvény a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Lengyel Köztársaság

Lengyelország | Lengyel Köztársaság | Rzeczpospolita Polska | Polska | Poland | Republic of Poland

2002. évi XXVII. törvény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt, az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1996. évi XCV. törvény a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Marokkói Királyság

Marokkó | Marokkói Királyság | المغرب | al-Maġrib | Morocco | Kingdom of Morocco

2002. évi VIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény módosításáról

Mongólia

Mongólia | Монгол Улс | Mongol Uls | Mongolia

2000. évi LXXXII. törvény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók és a vagyonadók területén Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Szingapúri Köztársaság

Szingapúr | 新加坡共和国 | சிங்கப்பூர் குடியழுத்து | Republik Singapura | Singapore | Reublic of Singapore

2000. évi XXI. törvény a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás és az azt kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Portugál Köztársaság

Portugália | Portugál Köztársaság | República Portuguesa | República Pertuesa | Portugal | Portuguese Republic

2000. évi XIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995. május 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Horvát Köztársaság

Horvátország | Horvát Köztársaság | Republika Hrvatska | Hrvatska | Croatia | Republic of Croatia

2000. évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Fülöp-szigeteki Köztársaság

Fülöp-szigetek | Fülöp-szigeteki Köztársaság | Republika ng Pilipinas | Philippines | Republic of the Philippines

2000. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Uruguayi Keleti Köztársaság

Uruguay | Uruguayi Keleti Köztársaság | República Oriental del Uruguay | Uruguay | Eastern Republic of Uruguay

1999. évi XXXI. törvény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Montevideoban, 1988. október 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Ukrajna

Ukrajna | Україна | Украина | Ukraina | Ukraine

1999. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Tunéziai Köztársaság

Tunézia | Tunisz | Tunéziai Köztársaság | الجمهرية التونسية | El-joumhouriyya et-Tounisiyya | Tunisia | Tunisian Republic

1999. évi XXVIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Tuniszban, 1992. október 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Oroszország (Oroszországi Föderáció)

Oroszország | Oroszországi Föderáció | Российская Федерация | Россия | Russia | Russian Federation

1999. évi XXI. törvény a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Moldovai Köztársaság

Moldova | Moldovai Köztársaság | Moldávia | Republica Moldova | Moldova | Moldavia | Republic of Moldova

1999. évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Kínai Népköztársaság

Kína | Kínai Népköztársaság | 中华人民共和国 | Csunghua Zsenmin Kunghokuo (Csungkuo) | China | People's Republic of China

1999. évi XV. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Pekingben, 1992. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Kazah Köztársaság

Kazahsztán | Kazah Köztársaság | Қазақстан Республикасы | Республика Казахстан | Kazakhstan | Republic of Kazakhstan

1999. évi XIV. törvény a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Írország

Írország | Éire | Poblacht na hÉireann | Ireland | Republic of Ireland

1999. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Dublinban, 1995. április 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Indonéz Köztársaság

Indonézia | Indonéz Köztársaság | Republik Indonesia | Indonesia | Republic of Indonesia

1999. évi X. törvény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jakartában, 1989. október 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Dél-afrikai Köztársaság

Dél-afrikai Köztársaság | Republiek van Suid-Afrika | South Africa | Republic of South Africa (RSA)

1999. évi VII. törvény a Magyar Köztársaság és a Dél-afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. március 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Vietnami Szocialista Köztársaság

Vietnam | Vietnami Szocialista Köztársaság | Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam | Vietnam | Socialist Republic of Vietnam

1996. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Török Köztársaság

Törökország | Török Köztársaság | Türkiye Cumhuriyeti | Türkiye | Turkey | Republic of Turkey

1996. évi CI. törvény a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, 1993. március 10-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Szlovák Köztársaság

Szlovákia | Szlovák Köztársaság | Slovenská republika | Slovensko | Slovakia | Slovak Republic

1996. évi C. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Pozsonyban, 1994. augusztus 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Románia

Románia | România | Romania | Rumania | Roumania

1996. évi XCIX. törvény a Magyar Köztársaság és Románia között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1949. évi 16. törvényerejű rendelet a Román Népköztársasággal az egyenesadók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Budapesten az 1948. évi augusztus hó 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről

Cseh Köztársaság

Csehország | Cseh Köztársaság | Česká republika | Česko | Czech Republic

1996. évi XCIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Prágában, 1993. január 14-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Bolgár Köztársaság

Bulgária | Bolgár Köztársaság | Република България | Republika Bâlgarija | България | Bulgaria | Republic of Bulgaria

1996. évi XCII. törvény a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Albán Köztársaság

Albánia | Albán Köztársaság | Republika e Shqipërisë | Shqipëria | Albania | Republic of Albania

1996. évi XCI. törvény a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Tiranában, 1992. november 14-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Pakisztáni Iszlám Köztársaság

Pakisztán | Pakisztáni Iszlám Köztársaság | سلامی جمہوریہِ پاکستان | Pakistan | Islamic Republic of Pakistan

1996. évi II. törvény a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Egyiptomi Arab Köztársaság

Egyiptom | Egyiptomi Arab Köztársaság | جمهورية مصر العربية | Egypt | Arab Republic of Egypt

1995. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Kairóban, 1991. november 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Kanada

Kanada | Canada

1995. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kanadai Kormány között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Málta

Málta | Máltai Köztársaság | Repubblika ta' Malta | Malta | Republic of Malta

1993. évi LXVII. törvény a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről Budapesten, az 1991. évi augusztus hó 6. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Izrael Állam

Izrael | Izrael Állam | מדינת ישראל | دولة اسرائيل | Israel | State of Israel

1993. évi LXIII. törvény a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jeruzsálemben, az 1991. évi május hó 14. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Malajzia

Malajzia | மலேசியா | 马来西亚 | மலேசி | Malaysia

1993. évi LX. törvény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Budapesten, az 1989. évi május hó 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Ausztrália

Ausztrália | Ausztrál Államszövetség | Australia | Commonwealth of Australia

1993. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, Canberrában, az 1990. évi november hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Koreai Köztársaság

Dél-Korea | Koreai Köztársaság | 대한민국 | 大韓民國 | Tehan Minguk | South Korea | Republic of Korea

1992. évi XXVIII. törvény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1989. évi március hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Brazil Szövetségi Köztársaság

Brazília | Brazil Szövetségi Köztársaság | República Federativa do Brasil | Brasil | Brazil | Federative Republic of Brazil

1992. évi XXVII. törvény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1986. évi június hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

1988. évi 6. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1985. október 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Japán

Japán | Nippon | Nihon | 日本国 | Japan | State of Japan

1980. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1980. évi február hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

Osztrák Köztársaság

Ausztria | Osztrák Köztársaság | Republik Österreich | Österreich | Austria | Republic of Austria

1976. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadó területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

1976. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a hagyatéki és az öröklési adók területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

Thaiföldi Királyság

Thaiföld | Thaiföldi Királyság | Sziám | ราชอาณาจักรไทย | Thailand | Kingdom of Thailand

13/1990. (VII. 25.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Spanyolország

Spanyolország | Spanyol Királyság | Reino de España | Regne d’Espanya | Espainiako Erresuma | Spain | Kingdom of Spain

12/1988. (III. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, az 1984. évi július hó 9. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Holland Királyság

Hollandia | Holland Királyság | Koninkrijk der Nederlanden | Nederland | Netherlands | Kingdom of the Netherlands

10/1988. (III. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Hágában, az 1986. évi június hó 5 napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Görög Köztársaság

Görögország | Görög Köztársaság | Ελληνική Δημοκρατία | Ελλάδα | Ἑλλάς | Hellas | Greece | Hellenic Republic

33/1985. (VII. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1983. évi május hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről

Belga Királyság

Belgium | Belga Királyság | Koninkrijk België | België | Belgique | Belgien | Belgium | Kingdom of Belgium

20/1984. (IV. 18.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Ciprusi Köztársaság

Ciprus | Ciprusi Királyság | Κυπριακή Δημοκρατία | Kıbrıs Cumhuriyeti | Cyprus | Republic of Cyprus

82/1982. (XII. 29.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi november hó 30. napján, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről

Svéd Királyság

Svédország | Svéd Királyság | Konungariket Sverige | Sverige | Sweden | Kingdom of Sweden

55/1982. (X. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Stockholmban az 1981. évi október hó 12. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről

1937. évi XXVI. törvénycikk az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából Budapesten, 1936. évi november hó 20. napján kelt magyar-svéd egyezmény becikkelyezéséről

Norvég Királyság

Norvégia | Norvég Királyság | Kongeriket Norge | Kongeriket Noreg | Norge | Noreg | Norway | Kingdom of Norway

67/1981. (XII. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Oslóban, az 1980. évi október hó 21. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről

Finn Köztársaság

Finnország | Finn Köztársaság | Suomen tasavalta | Republiken Finland | Suomi | Finland | Republic of Finland

66/1981. (XII. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi október hó 25. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről

Francia Köztársaság

Franciaország | Francia Köztársaság | République française | la France | France | French Republic

65/1981. (XII. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban, az 1980. évi április hó 28. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény kihirdetéséről

Olasz Köztársaság

Olaszország | Olasz Köztársaság | Repubblica Italiana | Italia | Italy | Italian Republic

53/1980. (XII. 12.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1977. évi május hó 16. napján aláírt, a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetésérőlAz Országgyűléshez benyújtásra készülő egyezmények

Az alábbi kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmények végleges szövege még nem került benyújtásra az Országgyűléshez, azonban Magyarország Kormánya már elfogadta az egyezmények kihirdetéséről szóló egyes törvénytervezeteket.

Andorrai Hercegség

Andorra | Andorrai Hercegség | Andorrai Fejedelemség | Principat d'Andorra | Andorra | Principality of Andorra

A miniszterelnök egyetért a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozásával és felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

19/2018. (III. 13.) ME határozat a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról: 

Az egyezmény végleges szövegtervezete még nem került megállapításra.

Kolumbiai Köztársaság, Perui Köztársaság, Nigériai Szövetségi Köztársaság, Ghánai Köztársaság, Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság, Kenyai Köztársaság, Szenegáli Köztársaság, Angolai Köztársaság, Új-Zéland, Bangladesi Népi Köztársaság, Kirgiz Köztársaság

A miniszterelnök egyetért a Magyarország Kormánya, valamint a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya, a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, az Angolai Köztársaság Kormánya, a Kenyai Köztársaság Kormánya, Új-Zéland Kormánya, a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya, a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozásával és felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

97/2016. (IX. 16.) ME határozat a Magyarország Kormánya, valamint a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya, a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, az Angolai Köztársaság Kormánya, a Kenyai Köztársaság Kormánya, Új-Zéland Kormánya, a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya, a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról: 

Az egyezmények végleges szövegtervezete még nem került megállapításra.

Ecuadori Köztársaság

Ecuador | Ecuadori Köztársaság | República del Ecuador | Republic of Ecuador | Ecuador

A miniszterelnök egyetért a Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozásával és felhívta a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

46/2016. (IV. 13.) ME határozat a Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról : 

Az egyezmény végleges szövegtervezete még nem került megállapításra.

Argentin Köztársaság

Argentína | Argentin Köztársaság | República Argentina | Argentine Republic | Argentina

A miniszterelnök egyetért a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozásával és felhívta a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

27/2016. (III. 3.) ME határozat a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról: 

Az egyezmény végleges szövegtervezete még nem került megállapításra.

Chilei Köztársaság

Chile | Chilei Köztársaság | República de Chile | Republic of Chile | Chile

A miniszterelnök egyetért a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozásával és felhívta a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

10/2016. (II. 9.) ME határozat a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról: 

Az egyezmény végleges szövegtervezete még nem került megállapításra.Adózási információk - Adózási útmutatók

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.