TevékenységekAdószakértés

Adóképviselet

Adóügyvitel

Beszámolókészítés

Könyvvezetés

Bérszámfejtés

Szabályzatok készítése

Különleges szakterületek

Szakfordítás és tolmácsolás


A gyakorlatban hatékonyan alkalmazható megoldásokkal támogatjuk a hozzánk forduló ügyfeleket annak érdekében, hogy a jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása mellett eredményüket növelni, kockázataikat és kiadásaikat pedig csökkenteni tudják, ezért megbízható partnerként hosszú távú szakmai felelősségvállalással kívánunk hozzájárulni ügyfeleink üzleti sikerének erősítéséhez.

A szolgáltatásaink igénybevételével megrendelőink jelentős költségeket és időt takaríthatnak meg, ezen kívül nagymértékben javulhat szervezetük működésének átláthatósága is, amely mind a felügyeleti szervek és ellenőrző hatóságok előtti megjelenés szempontjából, mind a befektetői bizalom erősítése és megtartása érdekében egyaránt kedvező és kívánatos tulajdonság lehet.

A megrendelőink egyedi igényeinek megfelelően kialakított tanácsadási és ügyviteli szolgáltatásokat kínálunk adózás (adószakértés, adóképviselet, adóügyvitel), számvitel (könyvvezetés, beszámolókkészítés, szabályzatok összeállítása), bérszámfejtés (munkaügyi adminisztráció), továbbá gazdasági és üzleti jellegű szakfordítás és tolmácsolás, illetve más tudományos és szakmai tevékenységek területén.

Az alapszolgáltatásokon kívül további különleges szakismereteket igénylő területeken is megrendelőink rendelkezésére állunk a gazdasági-pénzügyi tervezés, az információszolgáltatás, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés támogatása, valamint a hatékony hivatali ügyintézés biztosítása érdekében.

A társasházkezelői szolgáltatásunk keretében a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk a társasház közös képviseletével, a közös tulajdonba tartozó vagyontárgyak üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával összefüggő szervezési, ügyviteli és ellenőrzési feladatok ellátását.

A szolgáltatások teljesítése során általánosan törekedünk a szakmai és minőségi követelmények magas színvonalú teljesítésére, a ránk bízott ügyekben a megrendelők jogos igényeit szem előtt tartva, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásainak, valamint a rendeltetésszerű, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményeinek megfelelő módon a legjobb tudásunk szerint járunk el.

Titoktartás

A megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges bizonylatok, nyilvántartások, szerződések és más iratok adatait minden esetben üzleti titokként kezeljük és azokra teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk, vagyis a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az általunk kezelt adatokról, valamint a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges gazdasági tevékenységgel összefüggő információk egyetlen részletéről sem adunk harmadik személy részére tájékoztatást, kivéve, ha annak teljesítése jogszabályi előírás alapján kötelező.

A titoktartással védett információkra vonatkozóan bármilyen jellegű tájékoztatást kizárólag megrendelőnktől előzetes egyeztetés során kapott beleegyező hozzájárulás esetén nyújtunk, hozzátartozók vagy üzlettársak részére is, akik a jogosultság érvényes igazolása nélkül ilyen célból esetleg közvetlenül hozzánk fordulnak.

A titoktartás nem vonatkozik a hatóságok felé történő adatszolgáltatásra, ha azt jogszabály írja elő.

Adatkezelés

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról és végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá betartjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi rendelkezések érvényre juttatásához nélkülözhetetlenek.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésére kizárólag a szerződés szerinti meghatározott célból, kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlása és a szerződésből eredő kötelezettségek szabályos teljesítése érdekében kerül sor, kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.